> >

MeteoSIX Mobile下载

MeteoSIX Mobile

MeteoSIX Mobile

547 人安装 暂无 好评率

MeteoSIX Mobile 截图

MeteoSIX Mobile MeteoSIX Mobile MeteoSIX Mobile MeteoSIX Mobile MeteoSIX Mobile MeteoSIX Mobile MeteoSIX Mobile MeteoSIX Mobile MeteoSIX Mobile MeteoSIX Mobile

MeteoSIX Mobile 描述

[GL]
MeteoGalicia presenta MeteoSIX Mobile. Acceda dende o seu móbil á información meteorolóxica e oceanográfica de calquera punto do suroeste de Europa e a súa costa.
MeteoSIX permite buscar entre máis de 29500 localidades e 820 praias de Galicia ou seleccionar calquera lugar no mapa, en terra ou no mar, e obter a predición para ese punto. Pode consultar a predición horaria para as seguintes variables:
- Estado do ceo
- Temperatura
- Precipitacións
- Vento
- Cota de neve
- Humidade relativa
- Cobertura nubosa
- Presión
- Altura, período e dirección de onda
- Temperatura e salinidade da auga
- Horas de saída e posta do sol
- Altura de mareas
Pode gardar os seus lugares favoritos e acceder doadamente a súa predición, e ver a predición para a súa posición actual, calculada automaticamente a partir dos mecanismos de posicionamento do dispositivo. Tamén se inclúe un widget que permite ter a man a predición da súa ubicación ou dalgún dos seus favoritos. IMPORTANTE: para poder usar o widget a aplicación ten que instalarse na memoria interna do teléfono, non na tarxeta SD (Axustes->Aplicacións->Administrar aplicacións->MeteoSIX Mobile->Mover ao teléfono).
A principal diferenza con outras aplicacións é o seu carácter xeorreferenciado. A predición para cada punto procede directamente dos resultados dos distintos modelos de predición numérica de MeteoGalicia, sen supervisión humana. A resolución dos modelos varía en función da zona, sendo maior en Galicia.
Para descargar os datos, a aplicación usa a API pública do MeteoSIX, de uso libre e gratuíto para calquera usuario.
MeteoSIX Mobile está desenvolvida no marco dos proxectos:
MeteoSIX (http://www.meteogalicia.es/web/proxectos/meteosix.action)
RAIA (http://marnaraia.com?request_locale=gl).
[ES]
MeteoGalicia presenta MeteoSIX Mobile. Acceda desde su móvil a la información meteorológica y oceanográfica de cualquier punto del suroeste de Europa y su costa.
MeteoSIX permite buscar entre más de 29500 localidades y 820 playas de Galicia o seleccionar cualquier lugar en el mapa, en tierra o mar, y obtener la perdición para ese punto. Puede consultar la predicción horaria para las siguientes variables:
- Estado del cielo
- Temperatura
- Precipitaciones
- Viento
- Cota de nieve
- Humedad relativa
- Cobertura nubosa
- Presión
- Altura, período y dirección de ola
- Temperatura y salinidad del agua
- Horas de salida y puesta del sol
- Altura de mareas
Puede guardar sus lugares favoritos y acceder fácilmente a su predicción, y ver la predicción para su posición actual, calculada automáticamente a partir de los mecanismos de posicionamiento del dispositivo. También se incluye un widget que permite tener a mano la predicción de su ubicación o de alguno de sus favoritos. IMPORTANTE: para poder usar el widget la aplicación tiene que instalarse en la memoria interna del teléfono, no en la tarjeta SD (Ajustes->Aplicaciones->Administrar aplicaciones->MeteoSIX Mobile->Mover al teléfono).
La principal diferencia con otras aplicaciones es su carácter georreferenciado. La predicción para cada punto procede directamente de los resultados de los distintos modelos de predicción numérica de MeteoGalicia, sin supervisión humana. La resolución de los modelos varía en función de la zona, siendo mayor en Galicia.
Para descargar los datos, la aplicación usa la API pública del MeteoSIX, de uso libre y gratuito para cualquier usuario.
MeteoSIX Mobile está desarrollada en el marco de los proyectos:
MeteoSIX (http://www.meteogalicia.es/web/proxectos/meteosix.action?request_locale=es)
RAIA (http://marnaraia.com?request_locale=es).
[GL]
MeteoGalicia呈现MeteoSIX移动。访问dende或SEU移动房屋和海洋的信息calquerameteorolóxica点欧洲西南部EA Bathshua沿海。
可以搜索您MeteoSIX的MAIS 29500和820个乡镇在加利西亚praias鸥选择calquera没有地图,没有赤土瓯海,和obter预测到这一点。修剪时间咨询作为seguintes预测变量:
- ESTADO做CEO
- 温度
- Precipitacions
- 文托
- 科塔去尼夫
- 相对Humidade
- 有云
- 压力
- 高,波周期和方向
- 温度和salinidade给AUGA,
- 时间和后SAIDA做溶胶
- 潮高度
修剪OS特修斯gardar喜爱的地方和访问唰doadamente预测,并做设备的当前位置,自动计算出两个posicionamento机制Bathshua预测。意见应inclue一个小工具,可以让一个人预测之三唰哒欧位置特修斯dalguns两个最爱。注意:要使用或要安装的应用程序部件10 NA做手机的内部记忆,SD tarxeta的非NA(Axustes>®应用程序 - >管理®应用程序 - > MeteoSIX移动 - >移动电话)。
一个主要diferenza与E O SEU®应用outras xeorreferenciado字符。每个点的预测直接结果两个不同的数值预报模型MeteoGalicia中山大学人力监督之下。一项决议案,两个模型的特定区域变化,仙道MAIOR在加利西亚。
要下载数据,公共API应用程序使用做,免费MeteoSIX和装备使用到calquera用户的。
两帧移动MeteoSIX是不是proxectos desenvolvida的:
MeteoSIX(http://www.meteogalicia.es/web/proxectos/meteosix.action)
RAIA(http://marnaraia.com?request_locale=gl)。
[ES]
MeteoGalicia呈现MeteoSIX移动。从您的手机在欧洲西南部海岸的任何地方的气象和海洋资料的访问。
之间MeteoSIX可以搜索超过29,500个地点和820在加利西亚海滩,或选择在地图上任何地方,在陆地或海上,并得到该点的灭亡。您可以检查以下变量的预测时间:
- 国家的天空
- 温度
- 降水
- 风
- 限制降雪
- 相对湿度
- 有云
- 压力
- 高,波周期和方向
- 温度和盐度
- 日出和日落
- 潮高度
您可以保存您最喜爱的位置,并轻松地访问你的预测,你的当前位置,自动计算设备的定位机制的预测。还包括一个小部件手头上的预测位置,或者他们的最爱之一。重要提示:要使用Widget应用程序必须安装在手机内部的记忆体,而不是SD卡(设置 - >应用程序 - >管理应用程序 - > MeteoSIX手机>移动电话)。
与其他应用程序的主要区别是其地理参考。每个点的预测直接来自各种数值预报模式MeteoGalicia的没有人监督的结果。该模型分辨率取决于该地区的不同而不同,在加利西亚高。
要下载的数据,应用程序使用的任何用户免费使用的的公共API MeteoSIX的。
MeteoSIX移动开发项目的框架:
MeteoSIX(http://www.meteogalicia.es/web/proxectos/meteosix.action?request_locale=es)
RAIA(http://marnaraia.com?request_locale=es)。

MeteoSIX Mobile 更新内容

2.2.0
[GL]
Axustes para súa correcta visualización en novas versións de Android
Corrección do problema ao cambiar o idioma
Mellora do acceso ao menu
Outras correccións menores
[ES]
Ajustes para su correcta visualización en nuevas versiones de Android
Corrección del problema al cambiar el idioma
Mejora del acceso al menu
Otras correcciones menores

MeteoSIX Mobile 历史版本

MeteoSIX Mobile 使用技巧

MeteoSIX Mobile 信息

大小
3.58MB
分类
摄影图像 图像编辑
TAG
更新
版本
 2.2.0
要求
Android 2.2.x 以上
来自
来自谷歌市场

下载MeteoSIX Mobile的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1350.1万人安装 下载
  2. 微信 1535.7万人安装 下载
  3. 腾讯视频 666.9万人安装 下载
  4. 作业帮 393.2万人安装 下载
  5. 淘宝 5097.7万人安装 下载
  6. 爱奇艺 959.8万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 756.4万人安装 下载
  8. 优酷 826.4万人安装 下载
  9. 支付宝 678.3万人安装 下载
  10. 快手 1063.7万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端