>

Névnapok - Hungarian Namedays下载

Névnapok - Hungarian Namedays

Névnapok - Hungarian Namedays

5659 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Névnapok - Hungarian Namedays 截图

Névnapok - Hungarian Namedays Névnapok - Hungarian Namedays Névnapok - Hungarian Namedays

Névnapok - Hungarian Namedays 描述

Magyar névnapok idöpontjai és a magyar keresztnevek jelentései a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) dokumentumai alapján
( http://mek.oszk.hu/00000/00084/00084.htm
http://mek.oszk.hu/00000/00056/html/196.htm )
- Fö- és kiegészítö névnapok megjelenítése (lásd menü)
- Nevek keresése
- Internet esetén a névre vonatkozó Wikipédia szócikk közvetlen elérése
- Adott nevü ismerős keresése a névjegyek (Contact) között
- A Névnél megjelenö ismerösre kattintva megjelennek annak adatai ("Contact")
- Megjelenik a névjegyhez tartozó "Évforduló", ill. megadható a névnap "Évfordulóként", így az a naptárba is bekerülhet
(Eredetileg példa-alkalmazásnak készült, de hátha más is hasznosnak találja...)
马扎尔névnapokidöpontjaiéS一个马扎尔keresztnevekjelentései一个MEK(马扎尔ElektronikusKönyvtár)dokumentumaialapján
(http://mek.oszk.hu/00000/00084/00084.htm
  http://mek.oszk.hu/00000/00056/html/196.htm)
- 佛éSkiegészítönévnapok地图这家酒店(LASD菜单)
- Nevekkeresése
- 互联网esetén一个névrevonatkozó维基百科szócikkközvetlenelérése
- Adottnevüismerőskeresése一个névjegyek(联系)között
- 一个Névnélmegjelenöismerösrekattintva megjelennek annak adatai(“联系方式”)
- Megjelenik一个névjegyheztartozó“Évforduló”,病了。 megadható一个névnap“Évfordulóként”,IGY AZ一个naptárba是bekerülhet
(Eredetileg佩尔达-alkalmazásnakkészült,德哈达MÁS是hasznosnaktalálja...)

Névnapok - Hungarian Namedays 更新内容

- A N\xc3\xa9vn\xc3\xa9l megjelen\xc3\xb6 ismer\xc5\x91sre kattintva megjelennek annak adatai ("Contact")\n\n- Megjelenik a n\xc3\xa9vjegyhez tartoz\xc3\xb3 "\xc3\x89vfordul\xc3\xb3", ill. megadhat\xc3\xb3 a n\xc3\xa9vnap "\xc3\x89vfordul\xc3\xb3k\xc3\xa9nt", \xc3\xadgy az a napt\xc3\xa1rba is beker\xc3\xbclhet

Névnapok - Hungarian Namedays 历史版本

Névnapok - Hungarian Namedays 使用技巧

Névnapok - Hungarian Namedays 应用内最新内容

Névnapok - Hungarian Namedays 信息

大小
168.13K
TAG
更新
版本
1.4
要求
Android 2.2.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Névnapok - Hungarian Namedays的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.2 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9325 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8806 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端