> >

mBank PL下载

mBank PL
450 人安装 暂无 好评率

mBank PL 截图

mBank PL mBank PL mBank PL mBank PL mBank PL mBank PL mBank PL mBank PL mBank PL mBank PL

mBank PL 描述

Aplikacja mBank PL 2.0 to szybki dostęp do finansów w mBanku z Twojego telefonu o każdej porze dnia. Umożliwia stały dostęp do produktów mBanku, aktualności, promocji, notowań i ważnych lokalizacji blisko Ciebie – bankomatów, wpłatomatów i placówek mBanku.
Logowanie do aplikacji jeszcze nigdy nie było takie wygodne: wystarczy ustalić PIN w telefonie i zsynchronizować go z serwisem transakcyjnym mBanku, aby mieć dostęp do swoich finansów przez aplikację w Twoim smartfonie.
Informacje (dostępne również przed zalogowaniem):
• saldo konta / dostępny limit karty kredytowej (opcjonalnie)
• lista i lokalizacje bankomatów, wpłatomatów, placówek mBanku, miejsc, w których dostępne są mOkazje i zniżki w ramach programu rabatowego
• aktualności i dane kontaktowe
• notowania funduszy inwestycyjnych
• powiadomienia z banku (np. o niewykonanych przelewach)
Rachunki:
• informacje o saldzie
• szczegółowa historia operacji wraz z wygodną wyszukiwarką i kategoryzowaniem wydatków
• operacje zaplanowane
• przelewy do odbiorców zdefiniowanych oraz jednorazowe potwierdzane hasłem PIN (przelew jednorazowy, przelew własny, przelew ekspresowy, przelew do ZUS, przelew podatku, ponawianie przelewu, przelew zwrotny)
• przelewy za pomocą kodów QR
• przelew na numer telefonu
• doładowania telefonu
• transakcje BLIK (wypłata z bankomatu, płatność za zakupy w sklepach stacjonarnych oraz Internetowych)
• Koszyk przelewów i wieloosobowa autoryzacja transakcji (dla klientów firmowych)
Karty:
• płatności zbliżeniowe telefonem (karta płatnicza NFC w telefonie)
• szczegóły karty i umowy
• limity autoryzacyjne
• możliwość spłaty zadłużenia (karty kredytowe)
• operacje bieżące i historia operacji
• rozładowywanie karty (karty wirtualne)
• blokady i zastrzeganie karty
mPlatforma walutowa (dla klientów firmowych):
• możliwość kupna i sprzedaży walut on-line
• dostęp do listy wykonanych transakcji
• dostęp do listy zleceń wraz z możliwością odwołania
Kredyty:
• szybki kredyt przez telefon
• szczegóły kredytów i historia operacji
Inwestycje:
• wgląd do posiadanych funduszy inwestycyjnych i papierów wartościowych
• historia operacji (fundusze inwestycyjne)
• operacje zaplanowane
• zlecenia stałe
• historia zleceń i transakcji
• szczegóły lokat strukturyzowanych
Lokaty:
• szczegóły posiadanych lokat
• otwieranie i likwidacja lokat terminowych
Specjalne oferty banku:
• szczegóły ofert specjalnych
• możliwość złożenia wniosku o wybrane oferty (szybki kredyt)
• mOkazje
Ubezpieczenia:
• szczegóły posiadanych ubezpieczeń
Powiadomienia:
• powiadomienia o niezrealizowanych operacjach, nowych ofertach i ofertach w pobliżu bieżącej lokalizacji widoczne na telefonie bez konieczności logowania do aplikacji
• możliwość włączenia/wyłączenia powiadomień w ustawieniach telefonu
Ustawienia:
• blokada kanałów komunikacji z mBankiem
• zmiana PINu do aplikacji
• odłączenie aplikacji od konta w mBanku
• konfigurowanie ekranu startowego: pasek finansów, limit karty kredytowej, najbliższe placówki/bankomaty/wpłatomaty/oferty, skróty na pulpicie
• generowanie pakietu do aktywacji serwisu transakcyjnego
• mapa wpłatomatów, placówek mBanku, mRabatów i mOkazji
• powiadomienia nt. transakcji, nowych ofert i mOkazji, w bliskości których się znajdujesz
Dbamy o bezpieczeństwo. Aplikacja mBank PL nie pyta o Twój identyfikator i hasło, a numer PIN nie jest przechowywany na telefonie. Jeśli przez 20 minut nie wykonasz żadnej operacji, zostaniesz automatycznie wylogowany z aplikacji. Aplikacja korzysta z dostępu do kontaktów w telefonie w celu doładowania numeru telefonu oraz do wykonania przelewu na numer telefonu.
Przelewy autoryzowane PINem są limitowane wg kwoty oraz ilości operacji, które można samodzielnie definiować w serwisie transakcyjnym.
Jeśli jesteś użytkownikiem poprzedniej wersji aplikacji mBanku więcej informacji na jej temat znajdziesz na stronie:http://www.mbank.pl/pomoc/info/bankowosc-mobilna/aplikacje-android.html
Aplikacja mBank PL 2.0 szybkidostęp做finansówW¯¯mBankužTwojego telefonuØkażdejporze dnia。 Umożliwiastałydostęp做produktówmBanku,aktualności,promocji,notowań我ważnychlokalizacji blisko Ciebie - bankomatów,wpłatomatów我placówekmBanku。
Logowanie做aplikacji jeszcze nigdy聂byłotakie wygodne:wystarczyustalićPINW¯¯telefonie我zsynchronizować去žserwisem transakcyjnym mBanku,奥比MIECdostęp做swoichfinansówprzezaplikacjęW¯¯Twoim smartfonie。
Informacje(dostępnerównieżprzed zalogowaniem):
•saldo KONTA /dostępny限制karty kredytowej(opcjonalnie)
•LISTA我lokalizacjebankomatów,wpłatomatów,placówekmBanku,miejsc,WktórychdostępneSA mOkazje我zniżkiW¯¯ramach programu rabatowego
•aktualności我戴恩kontaktowe
•notowania funduszy inwestycyjnych
•powiadomieniažbanku(NP。Øniewykonanych przelewach)
Rachunki:
•informacjeØ​​saldzie
•szczegółowa史记operacji wrazžwygodnąwyszukiwarką我kategoryzowaniemwydatków
•operacje zaplanowane
•przelewy做odbiorcówzdefiniowanych oraz jednorazowe potwierdzane PIN哈斯勒姆(przelew jednorazowy,przelewwłasny,przelew ekspresowy,przelew做社会保险机构,przelew podatku,ponawianie przelewu,przelew zwrotny)
•przelewy ZApomocąkodówQR
•przelew呐NUMER telefonu
•doładowaniatelefonu
•transakcje BLIK(wypłatažbankomatu,płatnośćZA zakupyW¯¯sklepach stacjonarnych oraz Internetowych)
•Koszykprzelewów我wieloosobowa autoryzacja transakcji(DLAklientówfirmowych)
Karty:
•płatnościzbliżeniowetelefonem(显示地图płatniczaNFCW¯¯telefonie)
•szczegółykarty我umowy
•limity autoryzacyjne
•możliwośćspłatyzadłużenia(karty kredytowe)
•operacjebieżące我史记operacji
•rozładowywaniekarty(karty wirtualne)
•blokady我zastrzeganie karty
mPlatforma walutowa(DLAklientówfirmowych):
•możliwośćkupna我sprzedażywalut上线
•dostęp做listy wykonanych transakcji
•dostęp做listyzleceńwrazžmożliwościąodwołania
Kredyty:
•szybki kredyt przez电话
•szczegółykredytów我史记operacji
Inwestycje:
•wgląd做posiadanych funduszy inwestycyjnych我papierówwartościowych
•史记operacji(fundusze inwestycyjne)
•operacje zaplanowane
•zlecenia陈旧
•史记zleceń我transakcji
•szczegółylokat strukturyzowanych
Lokaty:
•szczegółyposiadanych lokat
•otwieranie我likwidacja lokat terminowych
Specjalne oferty banku:
•szczegółyofert specjalnych
•możliwośćzłożeniawnioskuØwybrane oferty(szybki kredyt)
•mOkazje
Ubezpieczenia:
•szczegółyposiadanychubezpieczeń
Powiadomienia:
•powiadomieniaØniezrealizowanych operacjach,nowych ofertach我ofertachW¯¯pobliżubieżącejlokalizacji widoczne呐telefonie BEZkoniecznościlogowania做aplikacji
•możliwośćwłączenia/wyłączeniapowiadomieńW¯¯ustawieniach telefonu
Ustawienia:
•blokadakanałówkomunikacjižmBankiem
•zmiana Pinu酒店做aplikacji
•odłączenieaplikacji OD KONTAW¯¯mBanku
•konfigurowanie ekranu startowego:巴塞克finansów,限制karty kredytowej,najbliższeplacówki/ bankomaty /wpłatomaty/ oferty,skróty呐pulpicie
•generowanie pakietu做aktywacji serwisu transakcyjnego
•地图wpłatomatów,placówekmBanku,mRabatów我mOkazji
•powiadomienia NT。 transakcji,nowych ofert我mOkazji,WbliskościktórychSIE znajdujesz
DbamyØbezpieczeństwo。 Aplikacja mBank PL聂pytaØTwójidentyfikator我hasło,一个NUMER PIN聂开玩笑przechowywany呐telefonie。 Jeśliprzez 20 minut聂wykonaszżadnejoperacji,zostaniesz automatycznie wylogowanyžaplikacji。 Aplikacja korzystaždostępu做kontaktówW¯¯telefonieW¯¯celudoładowanianumeru telefonu oraz做wykonania przelewu呐NUMER telefonu。
Przelewy autoryzowane PINem SA limitowane WG kwoty orazilościoperacji,któremożnasamodzielniedefiniowaćW¯¯serwisie transakcyjnym。
Jeślijesteśużytkownikiempoprzedniej wersji aplikacji mBanku更多信息信息详细信息娜JEJ TEMAT znajdziesz呐stronie:HTTP://www.mbank.pl/pomoc/info/bankowosc-mobilna/aplikacje-android.html

mBank PL 更新内容

Poprawki drobnych błędów oraz optymalizacja działania aplikacji. Dziękujemy za wszystkie uwagi i sugestie, cały czas pracujemy nad tym by nasza aplikacja była jeszcze lepsza.

mBank PL 历史版本

mBank PL 使用技巧

mBank PL 信息

大小
9.07MB
分类
旅游出行 地图导航 住宿
TAG
更新
版本
 2.5.3
要求
Android 4.0.3 以上
查看权限要求
来自
BRE Bank SA

下载mBank PL的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1308万人安装 下载
  2. 微信 1368.8万人安装 下载
  3. 爱奇艺 897.6万人安装 下载
  4. 腾讯视频 654.7万人安装 下载
  5. 酷狗音乐 733.4万人安装 下载
  6. 快手 1030.8万人安装 下载
  7. 淘宝 5091.1万人安装 下载
  8. 优酷 774.5万人安装 下载
  9. UC浏览器 8313.2万人安装 下载
  10. 全民K歌 334.8万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端