> >

MiBOA Beta下载

MiBOA Beta

MiBOA Beta

806 人安装 暂无 好评率

MiBOA Beta 截图

MiBOA Beta MiBOA Beta MiBOA Beta MiBOA Beta MiBOA Beta MiBOA Beta MiBOA Beta MiBOA Beta MiBOA Beta MiBOA Beta

MiBOA Beta 描述

Aplikacja do samoobsługi dla klientów T-Mobile i Heyah posiadających umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, użytkowników T-Mobile na Kartę oraz Heyah na kartę.
Aplikacja Mój T-Mobile to nowa, znacznie ulepszona wersja aplikacji MiBOA dotychczas oferowanej klientom przez T-Mobile. Pobranie aplikacji Mój T-Mobile automatycznie zastępuje w urządzeniu aplikację MiBOA. Nie tracisz danych, zyskujesz nowe możliwości.
Dzięki aplikacji Mój T-Mobile możesz między innymi:
- kontrolować bieżące koszty,
- sprawdzać wymagane płatności i numer konta do przelewu (dla użytkowników abonamentowych),
- przejrzeć listę faktur,
- dodawać pakiety minut, SMS-ów lub danych w Twojej taryfie,
- zarządzać usługami dodatkowymi,
- włączyć roaming międzynarodowy i ustawić bezpieczny limit wydatków za granicą
- doładować konto użytkownikowi numeru na kartę
- sprawdzić, czy przysługuje Ci już nowa oferta na przedłużenie umowy
- zalogować się na inny numer T-Mobile, niż ten, z którego korzystasz w swoim telefonie: wystarczy wpisać przepisać hasło jednorazowe z SMS-a wysłanego na numer, na którego konto chcesz się zalogować, i kliknąć opcję „Zapamiętaj mnie”, by mieć w aplikacji stały dostęp do danych innego numeru
Możesz samodzielnie zarządzać kontem swojego numeru. Przekonaj się, jakie to proste i wygodne.
Korzystanie z aplikacji jest darmowe na terenie Polski. Aplikacja nie zużywa pakietów Internetu i nie generuje dodatkowych kosztów. Korzystanie za pomocą sieci operatora umożliwia autologowanie. Korzystanie za pomocą sieci WiFi wymaga ręcznego zalogowania (podanie numeru telefonu i hasła jednorazowego z SMS-a).
Aplikacja Mój T-Mobile jest dostępna na wersji oprogramowania Android 4.0 i wyższej. Jeżeli korzystasz ze starszej wersji oprogramowania, na Twoim urządzeniu zostanie zainstalowana aplikacja w starszej wersji pod nazwą MiBOA.
Czekamy na Twoje sugestie i pomysły pod adresem MobileApps@t-mobile.pl. Możesz również użyć funkcji „Zgłoś uwagi” w samej aplikacji.
---------------
Dlaczego aplikacja wymaga poszczególnych uprawnień?
- Usługi płatne: wywoływanie kodów USSD przy tworzonych w aplikacji skrótach
- Twoje wiadomości: odbieranie i czytanie wiadomości SMS z hasłem jednorazowym przy logowaniu, powiadomienie o wykorzystaniu paczek danych
- Połączenia sieciowe: komunikacja z systemami T-Mobile
- Twoje informacje osobiste:
a) odczyt wydarzeń w kalendarzu: na życzenie użytkownika, zapisywanie przypomnienia płatności o fakturze w kalendarzu
b) czytanie danych kontaktów: wygodne dodawanie wpisów z książki kontaktów do usług tańszych połączeń z wybranymi numerami
c) odczyt wrażliwych danych dziennika: raportowanie technicznych błędów aplikacji
自助服务对于具有合同,章程和Heyah卡上提供的电信服务,T-Mobile的用户的T-Mobile和Heyah客户的应用程序。
应用我的T-Mobile是目前由T-Mobile公司提供给客户的应用程序滑板车新,大大改进版本。下载我的T-Mobile将自动替换设备应用程序滑板车。不要失去你的数据,你获得新的机会。
有了这个应用程序,我的T-Mobile,您可以,除其他事项:
- 对运营成本的控制,
- 检查所需要的支付和账户号码传送(用户订阅)
- 查看发票清单,
- 添加包分钟,短信或数据的关税
- 要管理附加服务,
- 启用国际漫游,并设置了安全极限支出国外
- 在卡上充值的用户帐号
- 检查您是否有权有一个新的报价为续约
- 登录到一些T-Mobile的比你在手机上使用一:刚进入改写短信中的一次性密码发送到您要登录帐号的电话号码,并点击“记住我”有应用程序连续获得的另一个号码数据
您可以独立管理自己的帐户号码。了解如何简单方便。
使用该应用程序是免费的在波兰领土上。应用程序不使用因特网的数据包,并且不产生额外的费用。用作网络运营商启用自动登录。通过WiFi网络中使用,需要您手动记录(从短信输入电话号码和一次性密码)。
应用我的T-Mobile是可用于Android 4.0及更高版本。如果您正在使用设备上的软件的旧版本将被安装在摩托车下的名义申请的旧版本。
我们欢迎您的MobileApps@t-mobile.pl的建议和想法。您也可以在应用程序本身使用的“报告指出:”。
---------------
为什么应用程序需要特定的权力?
- 有偿服务:拨打USSD代码与创建应用程序快捷方式
- 您的留言:接收并与记录的一次性密码,使用数据包的通知短信朗读
- 网络:通信系统的T-Mobile
- 您的个人信息:
一)阅读活动日历:在用户的要求下,节约支付发票的催日历
B)读取联系人数据:方便的添加条目从簿中的联系人,以服务更便宜的拨打所选号码
三)查阅敏感日志数据:技术报告应用程序错误

MiBOA Beta 更新内容

NOWOŚĆ: REJESTRACJA NUMERU NA KARTĘ
Od teraz jeżeli posiadasz abonament lub MIX w naszej sieci, możesz zarejestrować numer na kartę bezpośrednio w aplikacji.

MiBOA Beta 历史版本

MiBOA Beta 使用技巧

MiBOA Beta 信息

大小
14.1MB
分类
系统工具
TAG
更新
版本
 3.3.1
要求
Android 4.0.3 以上
查看权限要求
来自
T-Mobile PL

下载MiBOA Beta的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 911.1万人安装 下载
  2. 微信 1120.6万人安装 下载
  3. 爱奇艺 660.3万人安装 下载
  4. 快手 869.7万人安装 下载
  5. 全民K歌 335万人安装 下载
  6. 腾讯视频 431万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 586.3万人安装 下载
  8. UC浏览器 7982.7万人安装 下载
  9. 优酷 579万人安装 下载
  10. 淘宝 4707.3万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端