> >

Radyo D下载

Radyo D
4547 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Radyo D 截图

Radyo D Radyo D Radyo D Radyo D Radyo D Radyo D

Radyo D 描述

D’li Dolu Türkçe Pop Android Uygulaması
Türkiye’de ulusal yayın yapan ilk özel radyolardan biri olan Radyo D; en popüler şarkıları, güncel haberleri dinlemek ve sevdiğiniz DJ’leri takip etmek için size kullanışlı bir uygulama sunuyor. Türkiye’nin en çok tercih edilen radyo istasyonlarından biri olan Radyo D’nin uygulamasını indirerek, müzik dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
Nerede olursanız olun, Radyo D’yi keyifle dinleyebilirsiniz! Radyo D’nin özel Android uygulaması sayesinde, akıllı telefonunuzdan ya da tablet bilgisayarınızdan müzik dinlemenin keyfini çıkarın.
Radyo D 104’te en sevdiğiniz DJ’lerin programlarını canlı olarak takip edebilir, Türk pop müziğinin en sevilen parçalarını dinleyebilirsiniz. Gündemi takip etmek istediğinizde ise, Radyo D Haber size en güncel haberleri ve son dakika gelişmelerini anında ulaştırır.
Radyo D, geniş müzik yelpazesi sayesinde tüm Avrupa’da ve internet üzerinden de tüm dünyada dinlenebiliyor. Radyo D; teknolojiyi yakından takip ediyor, Android uygulaması ile mobil tarafta da Radyo D dinleyicilerine ulaşıyor.
---------------
Hit Turkish Pop Music Radio Station
Radyo D; which is one of the first private radio station that makes national broadcast, gives you an oppurtunity to listen to the most popular songs, to follow the latest news and your favourite DJ’s programme that can make an ordinary day more than an exciting journey!
By downloading Radyo D’s Android application for your smart phone or tablet computer, you can carry your favourite station beside you all the time.
Where ever you are, you can listen Radyo D with joy! With Radyo D’s special Android application, you can feel the rhythm of music inside your heart and enjoy listening your favourite station where ever you are with your mobile device.
With Radyo D’s application; you can follow your favourite DJs programmes, listen most rated Turkish pop music songs. And if you want to catch up the news, Radyo D News gives you all the information you need.
With Turksat 2A Satallite; Radyo D can be listened from anywhere in Europe, as well as all around the world by online broadcast. Radyo D knows the importance of technology and follows the latest trends very closely.
Radyo D’s ability to access to it’s listeners by Android is the best sign of it’s philosophy about technology.
It’s very easy to listen Radyo D via Android based devices. The only thing you have to do is to download the Radyo D application and just start listening!
D'李DoluTürkçe流行的Andr​​oidUygulaması
Türkiye'deulusal哑音亚盘之流özelradyolardan比里olan Radyo D;连接popülerşarkıları,güncelhaberleri dinlemek已经sevdiğinizDJ'leri takip etmek ICIN大小kullanışlı井uygulama sunuyor。 Türkiye'nin连接库克群岛tercih edilen radyoistasyonlarından比里olan Radyo D'万年uygulamasınıindirerek,MUZIKdünyasındakeyifli井yolculuğaçıkabilirsiniz。
Neredeolursanızolun,Radyo D'一keyifle dinleyebilirsiniz! Radyo D'年özel的Andr​​oiduygulamasısayesinde,akıllıtelefonunuzdan亚大平板bilgisayarınızdanMUZIK dinlemenin keyfiniçıkarın。
Radyoð104'te连接sevdiğinizDJ'lerinprogramlarınıCANLI olarak takip edebilir,蒂尔克弹出müziğinin连接sevilenparçalarınıdinleyebilirsiniz。 Gündemitakip etmekistediğinizde伊势市,Radyoð哈伯大小ENgüncelhaberleri已经儿子dakikagelişmelerinianındaulaştırır。
Radyo D,GENIS MUZIK yelpazesi sayesinde慕尼黑Avrupa'da已经上网üzerinden去慕尼黑dünyadadinlenebiliyor。 Radyo D; teknolojiyiyakındantakip ediyor的Andr​​oiduygulaması岛美孚tarafta达Radyoðdinleyicilerineulaşıyor。
               ---------------
命中土耳其流行音乐电台
Radyoð,这是其中的第一个私人电台站,使全国广播,给你一个的oppurtunity到听最流行的歌曲,遵循的最新消息和你最喜欢的DJ的程序,可以让一个普通的日子更比一个激动人心的旅程!
下载Radyo D'为您的智能手机或平板电脑的Andr​​oid应用程序,你可以随身携带您喜欢的电台,在你身边所有的时间。
凡以往任何时候,你都可以听Radyo D与喜悦! Radyo特殊的Andr​​oid应用程序,你可以感受到节奏的音乐在你的心里,你永远是您的移动设备欣赏您喜欢的电台。
Radyo D'的应用,你可以按照你喜欢的DJ的节目,听最受好评的土耳其流行音乐歌曲。如果你想赶上的消息,Radyo D新闻给你所有你需要的信息。
TURKSAT 2A Satallite; Radyoð可以在欧洲任何地方聆听,以及世界各地的在线直播。 Radyoð知道技术的重要性,并遵循最新的趋势非常密切。
Radyo D'的能力,进入了Android的听众是最好的标志,它的理念,技术。
这是很容易听Radyo D通过基于Android的设备。你唯一需要做的是下载Radyo D应用程序,刚开始听!

Radyo D 更新内容

- Yayın kalitesi iyileştirildi

Radyo D 历史版本

Radyo D 使用技巧

Radyo D 应用内最新内容

Radyo D 信息

大小
3.74M
分类
其它
TAG
更新
版本
1.5
要求
Android 3.0.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Radyo D的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9329 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.7 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8827 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端