>

MobiTime下载

MobiTime
49 人安装 0 人喜欢 0 人评论

MobiTime 截图

MobiTime MobiTime MobiTime MobiTime MobiTime MobiTime

MobiTime 描述

Med MobiTime kan du söka och köpa din resa med kollektivtrafiken i 14 län - 83% av Sverige.
MobiTime innehåller:
- Mobilbiljett
- Reseplanerare med realtidsvisning
- Hållplatstider med realtidsvisning
- Realtidskarta som visar bussens position
- Tidtabeller som är nedladdningsbara
- Bokning av anropsstyrd trafik
- Företagskonto - res i tjänsten mot faktura
- Information om aktuella trafikavvikelser
- Res i annat län
I appen kan du söka och köpa mobilbiljett för korta och långa resor. Säker betalning görs med bankkort, månadsfaktura eller företagskonto.
Reseplaneraren hjälper dig att hitta bästa resealternativet mellan A och B samt informerar om eventuella avvikelser och anmärkningar.
Hållplatstider visar information om avgående bussar från vald hållplats med avvikelser i realtid.
Realtidskarta visar bussens position på karta. Tjänsten besvarar den klassiska frågan "Var är bussen?" och fungerar som en guide före och under resan.
Tidtabeller i MobiTime ser ut precis som papperstidtabeller gjorde. MobiTime påminner dig om när giltighetstiden för en tidtabell håller på att gå ut och uppdaterar automatiskt.
Bokning av anropsstyrd trafik görs enkelt via reseplaneraren. Du kan i lugn och ro genomföra dina bokningar utan att behöva ringa till beställningscentralen.
Funktionen "Res i annat län" gör det möjligt att resa i 14 län med samma app.
OBS! Innehållet varierar beroende på i vilket län du reser.
Dalatrafik
Hallandstrafiken
Jönköpings Länstrafik
Kalmar Länstrafik
Länstrafiken i Jämtlands län
Tabussen.nu (Västerbotten)
Ultra (Umeå)
Länstrafiken Kronoberg
Länstrafiken Norrbotten
Sörmlandstrafiken
Länstrafiken Örebro
Värmlandstrafik
Din Tur (Västernorrland)
VL (Västmanland)
X-trafik
随着时间摩比让您搜索和乘坐公共交通在14个县买你的旅程 - 瑞典的83%。
牧高笛时间包括:
- 移动票务
- 与实时显示旅行计划
- 停止倍实时显示
- 实时地图,显示公交车的位置
- 时刻表下载
- 公共电话订房
- 企业帐户 - 在服务发票RES
- 当前异常流量信息
- 在另一个县旅游
该应用程序可以让你搜索并购买移动售票的短期和长期旅行。安全支付是通过银行卡,每月的账单或公司账户进行。
旅行计划可以帮助您找到A和B之间最好的旅游选项,任何差异和反对的运筹学。
停止时间显示有关通过实时偏离所选停止传出总线信息。
实时地图表示总线的地图上的位置。该服务响应的经典问题:“哪里是公交车?”并作为前一个指南,在旅途中。
摩比时间表时看起来就像纸做的时间表。牧高笛时间提醒您,当一个时间表的有效期即将到期,并自动更新。
需求响应服务预订后通过旅行计划容易。你可以从容地进行您的预订,而无需拨打订票中心。
“旅游在另一个县”使得它在使用相同的应用程序中的14个县旅行成为可能。
注意!内容取决于你正在旅行哪个县发生变化。
Dalatrafik
Hallandstrafiken
延雪平省交通
卡尔马Länstrafik
公共交通管理局耶姆特兰省
Tabussen.nu(西博滕)
超(于默奥)
Länstrafiken克鲁努贝里
Länstrafiken北博滕省
交通Sörmlandsleden
Länstrafiken厄勒布鲁
Värmlandstrafik
你的幸运(西诺尔兰)
VL(西曼兰)
的X流量

MobiTime 更新内容

- Ny mer användarvänlig design.
- Sidomeny för enkel navigering.
- Optimerad för resesökning och köp med få klick.
- Enkel access till biljetter från alla vyer.
- Nytt menyval med samlad trafikinformation.
- Diverse buggfixar.
- Buggfix att några enheter:
* inte har kunnat söka efter hållplatser.
* inte kunnat installera appen.

MobiTime 历史版本

MobiTime 使用技巧

MobiTime 应用内最新内容

MobiTime 信息

大小
11.2M
TAG
更新
版本
4.0.6
要求
Android 3.0.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载MobiTime的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.2 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9324 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8803 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端