>

Lunch下载

Lunch
4426 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Lunch 截图

Lunch Lunch Lunch

Lunch 描述

Kvartersmenyn är Sveriges största och mest använda Restaurang guide!
När du använder kvartersmenyns "Lunch" i kommer det bli mycket lättare att hitta den lunchrätt/restaurang du söker!
Lunch använder din platsinformation och visar dig de närmaste restaurangerna runt omkring dig.
Karta
------
I kartvyn visas din position som en blå prick. Du kan interagera med kartan, panorera till en annan plats och nya restauranger dyker upp på kartan.
Lista
------
Denna lista är organiserad som stad/kommun och du kan se vad som finns på menyn för idag.
Sök
----
Vet namnet på restaurangen, men glömde var den är belägen? Inga problem... Använd sökfunktionen och få detaljer.
------------
Tipsa gärna oss om du tycker någon restaurang saknas i ditt kvarter. I appen, klicka på info och sedan Tipsa oss!
邻居菜单是最大和最广泛使用的餐厅指南!
当使用kvartersmenyns“午餐”了,它会更容易找到合适的午餐/餐厅你正在寻找!
午餐使用您的位置,并显示你最近的餐厅在你身边。
地图
------
地图视图显示为一个蓝点的位置。您可以与地图交互,平移到另一个位置,新的餐馆在地图上弹出。

------
这个列表是组织作为一个城市/城镇,你可以看到什么是今天的菜单上。
搜索
----
知道这个名字的餐厅,但忘记它位于何处?没问题...使用搜索功能,并索取有关资料。
------------
请告诉我们,如果你认为缺少任何餐厅在你家附近。在应用程序中,单击“上的信息,然后告诉我们!

Lunch 更新内容

*Justerat Favorit-funktionaliteten
*Uppdaterat till senaste Maps API

Lunch 历史版本

Lunch 使用技巧

Lunch 应用内最新内容

Lunch 信息

大小
412.65K
TAG
更新
版本
1.4.3
要求
Android 1.6 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Lunch的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8821 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端