>

SEB下载

SEB
3629 人安装 0 人喜欢 0 人评论

SEB 截图

SEB SEB SEB SEB SEB SEB

SEB 描述

SEB:s bankapp är till för dig som är privatkund hos oss. Med appen har du alltid kontroll på din ekonomi och kan snabbt överföra pengar, betala räkningar eller se kommande händelser. Du har också möjlighet att använda en enkel valutaomvandlare eller hitta närmaste bankomat.
Exempel på tjänster:
• Logga in med mobilt BankID – smidig och säker inloggning utan säkerhetsdosa
• Betala räkningar genom att skanna OCR-nummer, belopp och mottagare med mobilkameran
• Gör snabböverföringar mellan egna konton genom att dra och släppa
• Sök bland kontohändelser 25 månader tillbaka i tiden
• Se ofakturerade köp samt senaste fakturan för betal- och kreditkort
• Se dina fonder och värdepapper på ditt fondkonto och ditt investeringssparkonto (ISK)
• Följ utvecklingen på flera typer av pensionssparanden och försäkringar
• Se lån och kommande lånedragningar
• Få kontroll över ditt saldo med hjälp av diagrammet som visar saldoutvecklingen över tid
• Räkna på sparande och sätt upp personliga sparmål
• Bevaka de aktier och fonder du är mest intresserad av
• Räkna med vår valutaomvandlare mellan de vanligaste valutorna
• Hitta närmaste bankkontor eller bankomat
• Se ett kontors öppettider och hur många personer som står i kö (utvalda kontor) direkt från andra sidan gatan med mobilkameran
• Få personlig service via telefon dygnet runt, alla dagar
SEB:s bankapp är framtagen speciellt för dig med internetbanken för privatpersoner och har stöd för inloggning med mobilt BankID. Vi rekommenderar våra kunder att använda mobilt BankID då det både är en smidig och säker inloggningsmetod. För att använda mobilt BankID behöver du ha ett svenskt personnummer, installera BankID-appen och ansöka om mobilt BankID på internetbanken.
将为BankApp SEB是人谁是私人与我们联系。随着应用程序,你总是有你的财务控制,并可以快速转账,支付账单或看到即将发生的事件。您还可以使用一个简单的货币转换器​​或找到最近的ATM机的选项。
服务的例子:
•用手机BankID登陆 - 没有安全设备顺利和安全登录
•支付账单扫描OCR数量,金额和收件人的移动摄像头
•通过拖放让自己的账户之间转账快
•浏览帐户事件25个月时光倒流
•查看未发单采购和最后的付款发票和信用卡
•查看你的基金帐户中的资金和证券的投资储蓄账户(ISK)
•按照几种类型的退休储蓄计划,保险的发展
•其他贷款和未来的贷款绘制
天平的使用,显示随着时间的平衡趋势图•增益控制
•计数储蓄并提出了个人储蓄目标
•监视你最感兴趣的股票和基金
•预计最常用的货币间我们的货币转换器
•查找最近的分行或ATM
•见办公室从街道的另一边用手机摄像头的开放时间和有多少人排队(选择分支)直接
•通过电话获取个性化的服务全天候,每天
将为BankApp SEB作出特别是对您的个人网上银行,并支持登录与移动BankID。我们建议我们的客户使用移动BankID它的光滑和安全登录方法。要使用移动BankID,你需要有一个瑞典的个人身份证,安装BankID应用程序,并申请在网上银行移动BankID。

SEB 历史版本

SEB 使用技巧

SEB 应用内最新内容

SEB 信息

大小
18.65M
TAG
更新
版本
5.3.2
要求
Android 2.3.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载SEB的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9033 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端