> >

Swedbank下载

Swedbank
4620 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Swedbank 截图

Swedbank Swedbank Swedbank Swedbank Swedbank Swedbank

Swedbank 描述

Gör som 1,5 miljoner kunder redan har gjort – ladda ner Mobilbanken och upptäck fördelarna med att ha banken i fickan! Du kan se ditt saldo genom att skaka mobilen, göra snabba överföringar och OCR-skanna dina räkningar med mobilens kamera. Du kan köpa och sälja värdepapper samt överblicka dina lån, ditt sparande och aktuella räntor med mera.
Information om PuL
Av säkerhets- och utredningsskäl loggar vi alla transaktioner som du skickar till oss via vår mobiltjänst. Av samma skäl loggar vi den IP-adress som du öppnar och använder mobiltjänsten från. Om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter, se swedbank.se.
Mobilbanken behöver tillgång till specifika funktioner i din smartphone för att olika tjänster ska fungera rätt.
- Spela in ljud och bild krävs för att kunna använda OCR-skannern i applikationen.
- Läsa alla konton/adresser är samma tillgång som krävs för att kunna ladda kontantkort i Mobilbanken.
- Kolla om samtal pågår/ringa samtal krävs för att kunna ringa kontor, telefonbanken eller spärrservice inifrån Mobilbanken.
- Läsa Google-inställningar har att göra med Google-play-services som krävs för Google Maps
- Tillgång till fotoalbum krävs för tjänsten Kort på kort.
- Tillgång till ”Läsa innehåll på USB-enheten” behövs att kunna läsa från extern app (till ex. hämta bild från USB-enhet eller från dropbox).
Om du har några av dessa appar installerade kan du uppleva problem vid inloggningen. Testa att avinstallera dessa appar för att åtgärda problemet
LastPass
DU BatterySaver
AutoInput
Norton Mobile
Dashlane
PasswordBox
Lazy Swipe
RoboForm Password Manager
Keeper Password Manager
让150万用户已经完成 - 下载手机银行,发现在你的口袋里的银行的好处!您可以通过摇晃手机看​​到您的余额,进行快速传输,OCR用手机的摄像头扫描您的账单。你可以购买和出售的证券,以及您的贷款的概述,您的储蓄和活期利率等等。
在PDA信息
出于安全和调查的原因,我们会记录您通过我们的移动服务发送给我们的所有交易。出于同样的原因,我们记录所访问和移动使用的服务的IP地址。要了解更多关于我们如何处理个人信息,请参阅swedbank.se。
移动银行需要访问到智能手机的具体功能不同的服务才能正常工作。
- 记录的声音和图像被要求使用OCR扫描仪中的应用。
- 阅读所有帐户/地址是相同的访问权限需要充值预付费移动银行。
- 检查呼叫正在进行/使调用手机银行内的办公室,电话银行或取消所需的电话。
- 读谷歌的设置与谷歌地图所需的谷歌播放服务做
- 访问卡的明信片相册要求。
- 使用“读USB设备上的内容”,需要从外部应用程序读取(为前下载从USB驱动器或Dropbox的照片)。
如果您有任何这些应用程序安装,你可以登录时遇到问题。尝试卸载这些应用程序来解决问题
加载通行证
杜BatterySaver
自动输入
诺顿手机
短跑巷
PasswordBox
懒惰刷卡
RoboForm的密码管理器
门将密码管理器

Swedbank 更新内容

I den här versionen lanserar vi följande nyheter:
* Anslut mobilbanken ung och internetbanken ung för ditt barn
* Anslut Mobilt SäkerhetsID och fler mobila tjänster för ditt barn
* Den här versionen innehåller också ett antal mindre rättningar.
Hälsningar Utvecklingsteamet på Swedbank

Swedbank 历史版本

Swedbank 使用技巧

Swedbank 应用内最新内容

Swedbank 信息

大小
13.68M
分类
其它 金融理财
TAG
更新
版本
4.5.0
要求
Android 2.2.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Swedbank的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.2 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9325 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8807 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端