>

Allianz – Slovenská poisťovňa下载

Allianz – Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa

6731 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Allianz – Slovenská poisťovňa 截图

Allianz – Slovenská poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa 描述

Aplikácia spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa umožňuje prístup k širokému spektru služieb spoločnosti. Okrem uzatvorenia poistenia umožňuje aj pohodlné nahlásenie škody.
Vďaka aplikácii môžete jednoducho uzatvoriť nasledovné druhy poistenia:
- Cestovné poistenie
- Poistenie zásahu horskej služby
- Poistenie PZP
- Havarijné poistenie
- Poistenie majetku
- Poistenie storna zájazdu
Ak ste už klientom Allianz – Slovenskej poisťovne, využite integrovanú funkcionalitu pre nahlásenie škody:
- Z cestovného poistenia
- Z poistenia do hôr
- Z havarijného poistenia
- Z poistenia majetku
- Z poistenia storna zájazdu
Alebo využite možnosť telefonického nahlásenia pre škody:
- Z povinného zmluvného poistenia
V aplikácii nájdete aj všetky potrebné telefónne čísla – Pomoc v núdzi, infolinka, asistenčné služby, zmluvné servisy Allianz – SP. Nájdete v nej intuítívne vyhľadávanie v zozname pobočiek Allianz -
Pri odchode so Slovenska Vás na hraničných priechodoch aplikácia sama upozorní na možnosť uzatvorenia cestovného poistenia zaslaním krátkej SMS správy.
Pri cestovnom poistení cez internet, ktoré sa dá uzatvoriť na našej stránke http://online.allianzsp.sk, je možnosť preniesť si všetky dôležité údaje - karty asistenčnej služby, informácie o poistníkovi a poistených osobách, pomocou jedného QR kódu priamo do tejto aplikácie.
Vaše názory, pripomienky, nápady.
Ak máte k našej aplikácii nejaké rady, pripomienky alebo nápady na jej zlepšenie, zašlite ich prosím na adresu mobilneaplikacie@allianzsp.sk.
What’s New:
Prehľadnejší dizajn aplikácie, pridaná možnosť uzatvorenia cestovného poistenia formou SMS pri odchode zo Slovenska, pridaná možnosť vyhľadávania medzi pobočkami Allianz - SP.
安联的应用 - 斯洛伐克保险公司提供访问广泛的服务。除了保险需求允许方便的时间来报告的损害。
随着应用程序,你可以很容易地得出结论:保险有以下几种:
- 旅游保险
- 山地救援保险
- MTPL
- 汽车保险
- 财产保险
- 旅行取消保险
如果您已经是安联的客户 - 斯洛伐克保险公司,利用集成的功能优势,报告损坏:
- 对于旅行保险
- 为了保险在山上
- 对于汽车保险
- 财产保险
- 从旅行取消保险
或使用损害的电话报告:
- 从强制保险
该应用程序还可以找到所有需要的电话号码 - 紧急求助,热线援助,外包服务安联 - SP。你会发现它直观地搜索树枝列表安联 -
在离开斯洛伐克过境应用程序本身凸显通过发送短信缔结旅游保险的可能性。
通过互联网,可以在我们的网站http://online.allianzsp.sk缔结旅游保险,你可以将所有的重要数据 - 卡服务支持,对投保人和被保险人的信息,直接使用一个QR码到应用程序中。
您的意见,建议,想法。
如果您对我们的应用程序的一些建议,意见或改进意见,请发送到地址mobilneaplikacie@allianzsp.sk。
什么是新的:
透明设计的应用程序,添加通过短信对离开斯洛伐克缔结旅游保险的可能性,加入到搜索联的办公室的能力 - SP。

Allianz – Slovenská poisťovňa 更新内容

暂无

Allianz – Slovenská poisťovňa 历史版本

 • Allianz – Slovenská poisťovňa

  Allianz – Slovenská poisťovňa

  版本:1.4.3 高速下载
 • Allianz – Slovenská poisťovňa

  Allianz – Slovenská poisťovňa

  版本:1.4.1 高速下载
 • Allianz – Slovenská poisťovňa

  Allianz – Slovenská poisťovňa

  版本:1.3.0 高速下载

Allianz – Slovenská poisťovňa 使用技巧

Allianz – Slovenská poisťovňa 应用内最新内容

Allianz – Slovenská poisťovňa 信息

大小
3.24M
TAG
更新
版本
1.4.3
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
应用汇

下载Allianz – Slovenská poisťovňa的人还下载

应用下载排行榜

 1. 微信 6.2 亿人安装 下载
 2. QQ 6.5 亿人安装 下载
 3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
 4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
 5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
 6. QQ空间 5 亿人安装 下载
 7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
 8. 墨迹天气 9036 万人安装 下载
 9. 微博 2.4 亿人安装 下载
 10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端