> >

Vatgia.com - Happy Shopping下载

Vatgia.com - Happy Shopping

Vatgia.com - Happy Shopping

4356 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Vatgia.com - Happy Shopping 截图

Vatgia.com - Happy Shopping Vatgia.com - Happy Shopping Vatgia.com - Happy Shopping Vatgia.com - Happy Shopping Vatgia.com - Happy Shopping Vatgia.com - Happy Shopping

Vatgia.com - Happy Shopping 描述

#ENGLISH - It's been 8 years since we joined Vietnam ecommerce market. We are proud to introduce to our users Vatgia application packed with features that you can:
- Browse 10 million products sold from all over Vietnam.
- Visually compare prices and services from merchants.
At Vatgia.com, we build a credit systems that allow buyers rate and comment based on the performance of the merchants. Each rate wil be accumulated and turn into credit points for the merchants.
- Checkout online everytime, everywhere.
- Get order notification on-time.
- Bookmark products you love and save for next time buying.
- Chat online with mutiple merchants right on our application.
- Get latest updates about sales product from Vatgia.
Thank you for your support. We are longing for your feedbacks to improve our services and to bring better experiences
-----------------
Vatgia Joint Stock Company, VNP Group
51 Le Dai Hanh street, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam
#ENGLISH - 它已有8年,因为我们加入了越南的电子商务市场。我们很自豪地介绍我们的包装与功能,你可以将用户Vatgia应用程序:
- 浏览来自越南各地卖出了10万元的产品。
- 直观比较,从商家的价格和服务。
  在Vatgia.com,我们建立了一个信用系统,允许买家率和评论基础上,商家的表现。每个率时便会积聚,变成学分的商人。
- 网上结账每次,无处不在。
- 获取的时间顺序通知。
- 收藏品你的爱和保存下一次购买。
- 与多发性商家对上我们的应用程序在线洽谈。
- 获取有关从Vatgia销售产品的最新更新。
谢谢你的支持。我们渴望您的反馈来改进我们的服务,并带来更好的体验
-----------------
Vatgia股份公司,VNP组
51戴乐禅师街,还把的Trung区,河内,越南

Vatgia.com - Happy Shopping 更新内容

Hãy bắt đầu năm 2016 với chúng tôi cùng nhiều trải nghiệm mới trên ứng dụng Vật giá:
- Cập nhật nhanh nhất những sản phẩm khuyến mại đang hot năm 2016
- Cho phép bạn tìm mua những sản phẩm đang ở gần mình nhất.
- Xem phản hồi của người mua khác về sản phẩm bạn quan tâm
- Đăng đánh giá của mình cho một sản phẩm
- Nếu bạn là gian hàng, giờ đây bạn hoàn toàn có thể đăng bán sản phẩm cực dễ dàng, tiện lợi, và nhanh chóng. (dành riêng cho bản Android)

Vatgia.com - Happy Shopping 历史版本

Vatgia.com - Happy Shopping 使用技巧

Vatgia.com - Happy Shopping 应用内最新内容

Vatgia.com - Happy Shopping 信息

大小
16.16M
分类
购物 其它
TAG
更新
版本
4.6.7
要求
Android 2.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Vatgia.com - Happy Shopping的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 5.9 亿人安装 下载
  2. QQ 6.2 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9326 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8809 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端