> >

Vật Giá - Thiên đường mua sắm下载

Vật Giá - Thiên đường mua sắm

Vật Giá - Thiên đường mua sắm

1020 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Vật Giá - Thiên đường mua sắm 截图

Vật Giá - Thiên đường mua sắm Vật Giá - Thiên đường mua sắm Vật Giá - Thiên đường mua sắm Vật Giá - Thiên đường mua sắm Vật Giá - Thiên đường mua sắm Vật Giá - Thiên đường mua sắm Vật Giá - Thiên đường mua sắm Vật Giá - Thiên đường mua sắm Vật Giá - Thiên đường mua sắm Vật Giá - Thiên đường mua sắm Vật Giá - Thiên đường mua sắm

Vật Giá - Thiên đường mua sắm 描述

#ENGLISH - It's been 8 years since we joined Vietnam ecommerce market. We are proud to introduce to our users Vatgia application packed with features that you can:
- Browse 10 million products sold from all over Vietnam.
- Visually compare prices and services from merchants.
At Vatgia.com, we build a credit systems that allow buyers rate and comment based on the performance of the merchants. Each rate wil be accumulated and turn into credit points for the merchants.
- Checkout online everytime, everywhere.
- Get order notification on-time.
- Bookmark products you love and save for next time buying.
- Chat online with mutiple merchants right on our application.
- Get latest updates about sales product from Vatgia.
Thank you for your support. We are longing for your feedbacks to improve our services and to bring better experiences
-----------------
Vatgia Joint Stock Company, VNP Group
51 Le Dai Hanh street, Hai Ba Trung district, Hanoi, Vietnam
#ENGLISH - 它已有8年,因为我们加入了越南的电子商务市场。我们很自豪地介绍我们的包装与功能,你可以将用户Vatgia应用程序:
- 浏览来自越南各地卖出了10万元的产品。
- 直观比较,从商家的价格和服务。
  在Vatgia.com,我们建立了一个信用系统,允许买家率和评论基础上,商家的表现。每个率时便会积聚,变成学分的商人。
- 网上结账每次,无处不在。
- 获取的时间顺序通知。
- 收藏品你的爱和保存下一次购买。
- 与多发性商家对上我们的应用程序在线洽谈。
- 获取有关从Vatgia销售产品的最新更新。
谢谢你的支持。我们渴望您的反馈来改进我们的服务,并带来更好的体验
-----------------
Vatgia股份公司,VNP组
51戴乐禅师街,还把的Trung区,河内,越南

Vật Giá - Thiên đường mua sắm 更新内容

Hãy bắt đầu năm 2016 với chúng tôi cùng nhiều trải nghiệm mới trên ứng dụng Vật giá:
- Cập nhật nhanh nhất những sản phẩm khuyến mại đang hot năm 2016
- Cho phép bạn tìm mua những sản phẩm đang ở gần mình nhất.
- Xem phản hồi của người mua khác về sản phẩm bạn quan tâm
- Đăng đánh giá của mình cho một sản phẩm
- Nếu bạn là gian hàng, giờ đây bạn hoàn toàn có thể đăng bán sản phẩm cực dễ dàng, tiện lợi, và nhanh chóng. (dành riêng cho bản Android)

Vật Giá - Thiên đường mua sắm 历史版本

Vật Giá - Thiên đường mua sắm 使用技巧

Vật Giá - Thiên đường mua sắm 信息

大小
15.78MB
分类
生活休闲 小工具
TAG
更新
版本
 4.6.7
要求
Android 2.3.2 以上
查看权限要求
来自

下载Vật Giá - Thiên đường mua sắm的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1504.6万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1203.1万人安装 下载
  3. 微信 1325.4万人安装 下载
  4. 优酷 1015.1万人安装 下载
  5. 腾讯视频 848.5万人安装 下载
  6. 酷狗音乐 881.4万人安装 下载
  7. 全民K歌 467万人安装 下载
  8. 快手 1194万人安装 下载
  9. 淘宝 4819.5万人安装 下载
  10. QQ音乐 193.5万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端