> >

Dienchan下载

Dienchan
125 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Dienchan 截图

Dienchan Dienchan Dienchan Dienchan

Dienchan 描述

Dienchan Vietnamese version
Phương pháp này nhằm giúp giảm đau mà không cần dùng đến kim châm, chỉ day ấn kích thích các huyệt đạo, chủ yếu là các vùng tương ứng với các bộ phận trên khuôn mặt.
Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, hiệu quả tức thì và bệnh nhân có thể tự làm đối với một số bệnh thông thường.
Dienchan越南版
芳PHAP不然nhằmgiúpgiảmđauMà清孔可以粪đến金湛,驰天的kích释CAChuyệtđạo,楚宇LàCAC TUONG顿VOI UNG博CAC特伦藩垫khuôn。
UUđiểmCUA芳PHAP不然Làđơn吉安,HIEU QUA TUC THI VAbệnhNHAN CO涂林đốiVOI MOT所以bệnh丁字裤商信。

Dienchan 更新内容

Giới thiệu chữa bệnh Diện Chẩn bằng Phương pháp Đồng Ứng
Video chương trình Diện Chẩn Sức Khỏe Là Vàng và học viên báo cáo chữa bệnh bằng phương pháp Diện Chẫn.
Video Giáo Sư Bùi Quốc Châu hướng dẫn chữa bệnh Diện Chẩn qua phương pháp Đồng Ứng và dụng cụ Diện Chẩn.

Dienchan 历史版本

Dienchan 使用技巧

Dienchan 应用内最新内容

Dienchan 信息

大小
10.07M
分类
其它 运动健康
TAG
更新
版本
1.3
要求
Android 1.5 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Dienchan的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.1 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.4 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9337 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.8 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.9 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8916 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端