> >

Từ điển andict下载

Từ điển andict

Từ điển andict

1365 人安装 暂无 好评率

Từ điển andict 截图

应用截图1 应用截图2 应用截图3 应用截图4 应用截图5 应用截图6
 • 应用截图1预览
 • 应用截图2预览
 • 应用截图3预览
 • 应用截图4预览
 • 应用截图5预览
 • 应用截图6预览

Từ điển andict 介绍


T? ?i?n mi?n phí Anh-Vi?t, Vi?t-Anh, Vi?t-Nh?t, Nh?t-Vi?t, Vi?t-Pháp, Hàn-Vi?tB? sung tính n?ng phát am t?. Chú y b?t TTS (text-to-speech) c?a máy ?? dùng ???c tính n?ng phát am này!T? ?i?n xay d?ng trên d? án m? ngu?n m? Andict: http://code.google.com/p/andict/?ng d?ng ???c ?óng gói l?i và s?a ?i m?t s? ch? nh?m giúp m?i ng??i …...

 


相关信息

大小
1.59MB
分类
生活休闲
TAG
更新
版本
 2.1.3
要求
Android 1.6.0 以上
来自
TechPlus

应用下载排行榜

 1. QQ QQ

  45.06MB

  下载
 2. 爱奇艺 爱奇艺

  29.98MB

  下载
 3. 微信 微信

  57.04MB

  下载
 4. 腾讯视频 腾讯视频

  24.9MB

  下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端