> >

Từ điển andict下载

Từ điển andict

Từ điển andict

1365 人安装 暂无 好评率

Từ điển andict 截图

Từ điển andict Từ điển andict Từ điển andict Từ điển andict Từ điển andict Từ điển andict

Từ điển andict 描述


T? ?i?n mi?n phí Anh-Vi?t, Vi?t-Anh, Vi?t-Nh?t, Nh?t-Vi?t, Vi?t-Pháp, Hàn-Vi?tB? sung tính n?ng phát am t?. Chú y b?t TTS (text-to-speech) c?a máy ?? dùng ???c tính n?ng phát am này!T? ?i?n xay d?ng trên d? án m? ngu?n m? Andict: http://code.google.com/p/andict/?ng d?ng ???c ?óng gói l?i và s?a ?i m?t s? ch? nh?m giúp m?i ng??i …...

 


Từ điển andict 历史版本

Từ điển andict 使用技巧

Từ điển andict 信息

大小
1.59MB
分类
生活休闲
TAG
更新
版本
 2.1.3
要求
Android 1.6.0 以上
来自
TechPlus

下载Từ điển andict的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 899.4万人安装 下载
  2. 支付宝 642万人安装 下载
  3. 爱奇艺 681.7万人安装 下载
  4. 作业帮 666.8万人安装 下载
  5. 微信 1125.1万人安装 下载
  6. 腾讯视频 446.8万人安装 下载
  7. 快手 928万人安装 下载
  8. 酷狗音乐 552.4万人安装 下载
  9. 全民K歌 369.6万人安装 下载
  10. 优酷 565.4万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端