> 

Hacettepe Yemekhane下载

Hacettepe Yemekhane

Hacettepe Yemekhane

无广告 隐私
377次下载 暂无 好评率 0人评论

Hacettepe Yemekhane 截图

应用截图1 应用截图2 应用截图3 应用截图4
  • 应用截图1预览
  • 应用截图2预览
  • 应用截图3预览
  • 应用截图4预览
Hacettepe Yemekhane uygulaması, Hacettepe Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yemeklerin günlük ve aylık listesine kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.
Önemli Not: Güncelleme esnasında hata alan kullanıcılar için; Hacettepe SKSDB'nin web sitesinde yer alan yemek listesi, bazı özel durumlarda(Bayram vs.) normal halinden farklı şekilde yazılabiliyor. Bunun için uygulama verileri çekerken sıkıntı yaşıyor. Bundan dolayı kullanıcılarımızdan özür dileriz.
Uygulamaya 2.1 sürümüyle birlikte widget özelliği eklenmiştir.
Bu uygulama Erdem Lafcı ve Orhun Mert Şimşek tarafından geliştirilmiştir.
Logo için Volkan Şahin'e teşekkür ederiz.
http://www.gdgankara.org
哈斯特帕Yemekhaneuygulaması,哈斯特帕Üniversitesiyemekhanesindeçıkanyemekleringünlük已经aylıklistesinekolaylıklaulaşmanızı萨拉尔。
Önemli不:Güncellemeesnasında田孜阿兰kullanıcılarICIN;哈斯特帕SKSDB'nin网络sitesinde揭掉阿兰yemek listesi,,八字özeldurumlarda(拜拉姆 - )正常halindenfarklışekildeyazılabiliyor。布农族ICIN uygulama verileri,çekerkensıkıntıyaşıyor。 Bundandolayıkullanıcılarımızdanözürdileriz。
Uygulamaya 2.1sürümüylebirlikte,部件özelliğieklenmiştir。
不uygulama埃德姆Lafcı已经奥尔洪摩尔特Şimşektarafındangeliştirilmiştir。
标志ICIN沃尔坎Şahin'eteşekkürederiz。
http://www.gdgankara.org

更新内容

v2.2.0
------
*Yemek listesindeki hatalar giderildi! Artık yemek listesine doğru bir şekilde ulaşabileceksiniz!
v2.1.4
------
*Yemek listesindeki düzensizlik giderildi.
v 2.1.2
------
*Bazı güncelleme hataları giderildi
v 2.1.1
------
*Widget'ın otomatik yenilenme süresi düzenlendi
v 2.1
------
*Uygulamaya widget özelliği eklendi
v 2.0
------
* Boyut sorunu giderildi. (Zoom Özelliği eklendi)
* Kahvaltı Listesi eklendi.
* Tasarım iyileştirildi.

历史版本

相关信息

大小
580.08KB
分类
生活休闲
更新
版本
 2.2.0
要求
Android 2.2.x 以上
来自
Brain Is Free

评论

暂无评论
游客身份评论 发表

打开豌豆荚,立即安装

Hacettepe Yemekhane

豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚发现更多