> 

SE-ED下载

SE-ED

SE-ED

无广告 隐私
150次下载 暂无 好评率 0人评论

SE-ED 截图

应用截图1 应用截图2 应用截图3 应用截图4 应用截图5 应用截图6 应用截图7 应用截图8 应用截图9 应用截图10 应用截图11
 • 应用截图1预览
 • 应用截图2预览
 • 应用截图3预览
 • 应用截图4预览
 • 应用截图5预览
 • 应用截图6预览
 • 应用截图7预览
 • 应用截图8预览
 • 应用截图9预览
 • 应用截图10预览
 • 应用截图11预览
SE-ED Application เป็น Online Bookstore ชั้นนำที่มีฐานข้อมูลหนังสือมากที่สุด ทั้งที่เป็นหนังสือเล่ม และ e-book สามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ติดตามหนังสือออกใหม่ หนังสือขายดี ตรวจสอบสาขาของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่มีจำหน่าย และสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่ขั้นตอน นอกจากนั้น ยังมีสินค้าประเภท non-book ที่หลากหลาย น่าสนใจให้เลือกซื้อ
ภาพรวมของโปรแกรม:
• กราฟิก UI ทันสมัยตามรูปแบบของ Google Android ใหม่ทั้งหมด รวมถึงการพัฒนา Features ใหม่ๆอันโดดเด่นเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับการอ่าน e-book มากที่สุด
• สามารถสั่งซื้อสินค้าทุกประเภทได้ภายในโปรแกรมเดียว
• เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับ www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หนังสือออนไลน์ที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในธุรกิจหนังสือ และเป็นฐานข้อมูลจากร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จึงทำให้มีฐานข้อมูลหนังสือมากที่สุด รวมถึงสินค้าประเภท non-book ที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ รวมแล้วมากกว่า 4 แสนรายการ
• ค้นหาสินค้าได้สะดวกรวดเร็วและตรงใจ ด้วยระบบ Keyword Suggestion
• มีตัวอย่างให้ลองอ่าน ตัวอย่างคลิปเสียง และวิดีโอแนะนำ เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อ
• อันดับหนังสือขายดีที่น่าเชื่อถือ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายหมวด ที่รวบรวมยอดขายจากร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทั่วประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
• สั่งซื้อหนังสือ และสินค้าได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่ม หนังสือมีตำหนิเล็กน้อยที่ขายในราคาพิเศษ, e-book, e-magazine, สินค้า non-book และสินค้าโปรโมชั่นลดพิเศษต่างๆ มากมาย
• สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นกับช่องทางการชำระเงินมากถึง 7 ช่องทาง ครอบคลุมทุกวิธีการชำระเงิน เช่น Credit Card, ATM, Counter Service (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) และช่องทางอื่นๆ
• สามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้
จุดเด่นของ SE-ED App:
• มาพร้อมกับตัวอ่าน e-book Reader ภายใน เพื่อให้ผู้อ่านามารถอ่านง่าย สบายตา ซึ่งรองรับการอ่านไฟล์ eBook ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ PDF, Multimedia/interactive PDF และ ePub รวมทั้งยังรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเครื่องมือที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าถึงการอ่านมากที่สุด
• อ่านหนังสือแบบ Offline ได้
• My Favorites จัดเก็บรายการสินค้าที่ชื่นชอบเป็นพิเศษได้ด้วยตนเอง เพื่อการตัดสินใจซื้อในคราวหน้า
• สามารถแบ่งปัน (Share) ข้อมูลสินค้าให้เพื่อนผ่านทาง Facebook, Twitter, e-mail ด้วย shorten URL, Embed Code for HTML ได้ทันที
สอบถาม หรือเสนอข้อแนะนำการใช้งาน SE-ED Application
ได้ที่ www.facebook.com/SBC.fans
Tags: ais, dtac, true, b2s, se-ed, seed, SE-ED Book Center ,SE-ED Currents, multimedia PDF, interactive Book
คำค้น: อีบุ๊ค, เอไอเอส, ดีแทค, ทรู, บีทูเอส, ซีเอ็ด, ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, หนังสือ, book
SE-ED申请เป็น网上书店ชั้นนำที่มีฐานข้อมูลหนังสือมากที่สุด ทั้งที่เป็นหนังสือเล่มและ电子书สามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็วติดตามหนังสือออกใหม่หนังสือขายดี ตรวจสอบสาขาของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่มีจำหน่าย และสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่ขั้นตอน นอกจากนั้นยังมีสินค้าประเภท非图书ที่หลากหลายน่าสนใจให้เลือกซื้อ
ภาพรวมของโปรแกรม:
•กราฟิกUIทันสมัย​​ตามรูปแบบของ谷歌Androidใหม่ทั้งหมดรวมถึงการพัฒนา特点ใหม่ๆอันโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับการอ่าน电子书มากที่สุด
• สามารถสั่งซื้อสินค้าทุกประเภทได้ภายในโปรแกรมเดียว
• เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับ www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หนังสือออนไลน์ที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในธุรกิจหนังสือ และเป็นฐานข้อมูลจากร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จึงทำให้มีฐานข้อมูลหนังสือมากที่สุด รวมถึงสินค้าประเภท非图书ที่คัดสรรมาโดยเฉพาะรวมแล้วมากกว่า4แสนรายการ
• ค้นหาสินค้าได้สะดวกรวดเร็วและตรงใจ ด้วยระบบ关键字建议
•มีตัวอย่างให้ลองอ่านตัวอย่างคลิปเสียงและวิดีโอแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อ
•อันดับหนังสือขายดีที่น่าเชื่อถือทั้งรายวันรายสัปดาห์และรายหมวด ที่รวบรวมยอดขายจากร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทั่วประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
•สั่งซื้อหนังสือและสินค้าได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่ม หนังสือมีตำหนิเล็กน้อยที่ขายในราคาพิเศษ,电子书,电子杂志,สินค้า非图书และสินค้าโปรโมชั่นลดพิเศษต่างๆมากมาย
• สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นกับช่องทางการชำระเงินมากถึง 7ช่องทางครอบคลุมทุกวิธีการชำระเงินเช่น信用卡,ATM,柜台服务(ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)และช่องทางอื่นๆ
• สามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้
จุดเด่นของSE-ED应用程序:
•มาพร้อมกับตัวอ่าน电子书阅读器ภายในเพื่อให้ผู้อ่านามารถอ่านง่ายสบายตาซึ่งรองรับการอ่านไฟล์电子书ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไฟล์PDF,多媒体/交互式PDFและ的ePubรวมทั้งยังรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเครื่องมือที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าถึงการอ่านมากที่สุด
•อ่านหนังสือแบบ离线ได้
• 我最喜欢的จัดเก็บรายการสินค้าที่ชื่นชอบเป็นพิเศษได้ด้วยตนเอง เพื่อการตัดสินใจซื้อในคราวหน้า
•สามารถแบ่งปัน(股)ข้อมูลสินค้าให้เพื่อนผ่านทางFacebook,微博,电子邮件ด้วย缩短网址,嵌入代码的HTMLได้ทันที
สอบถามหรือเสนอข้อแนะนำการใช้งานSE-ED的应用
ได้ที่www.facebook.com/SBC.fans
标签:AIS,DTAC,真实,B2S,SE-ED,种子,SE-ED购书中心,SE-ED电流,多媒体PDF,互动图书
คำค้น:อีบุ๊ค,เอไอเอส,ดีแทค,ทรู,บีทูเอส,ซีเอ็ด,ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์,หนังสือ,书

更新内容

为您优化了体验细节。

相关信息

大小
11.38MB
分类
新闻阅读 电子书
更新
版本
 3.3.3
要求
Android 3.0.0 以上
查看权限要求 

热门「新闻阅读」应用推荐全部

评论

暂无评论
游客身份评论 发表

打开豌豆荚,立即安装

SE-ED

豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚发现更多