> 

Pratik İngilizce下载

Pratik İngilizce

Pratik İngilizce

无广告 隐私
607次下载 暂无 好评率 0人评论

Pratik İngilizce 截图

应用截图1 应用截图2 应用截图3 应用截图4 应用截图5 应用截图6
  • 应用截图1预览
  • 应用截图2预览
  • 应用截图3预览
  • 应用截图4预览
  • 应用截图5预览
  • 应用截图6预览
** Uygulamamızın yep yeni yersiyonu yayınlandı, lütfen onu indirin, 1 ay içerisinde bu uygulama yayından kalkacaktır. https://play.google.com/store/apps/details?id=im.pratik.tren
Pratik İngilizce sizden gelen istekler ile yenileniyor. Sizde http://pratik.im sayfamızı ziyaret edin ve anketi doldurarak istediğiniz özelliklere sahip uygulamayı sizin için geliştirelim. Acele edin Anket kısa yeterli sayıya ulaşınca erişime kapanacak...
Yeni Kelimeler ve cümleler eklendi ve eklenmeye devam edecek. Uygulama beta v2 aşamasında, bunu da dikkate alarak eleştirirseniz seviniriz.
***Beğendiyseniz lütfen yıldız vermeyi unutmayın.***
Pratik şekilde ingilizce öğrenmenize yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız uygulamamız ile artık ingilizce öğrenmek biraz daha basit hale geliyor.
24 saat elinizin altında olan telefonunuz ile artık yolda, işte, evde, parkta kısacası heryerde pratikler yapabilecek ve kendinizi sürekli geliştirebileceksiniz.
Uygulamamız beta aşamasında olup yeni kelimeler ve fonksiyonaliteler eklenecektir.
Mevcut versiyondaki özellikler:
-Günlük ingilizce cümlelerini dinleme, anlamını görme
-Kelime listelerini dinleme, anlamını görme
Uygulamamızda Text to speech ile ingilizce kelimelerin teleffuzlarını dinleyebilecek ve artık ingilizcenizi yazıldığı gibi okumayacaksınız.
Uygulamamız ile ilgili tüm görüş ve önerilerinizi apps@trandroid.com yada destek+pratik@androturk.com dan bize iletirseniz, gerekli geliştirmeyi yapmaya hazırız.
Etiketler: ingilizce öğren, ingilizce kelimeler, sözlük, telaffuz, trandroid
**Uygulamamızın是的耶尼yersiyonuyayınlandı,lütfenONU indirin,1唉içerisinde府uygulamayayındankalkacaktır。 https://play.google.com/store/apps/details?id=im.pratik.tren
Pratikİngilizcesizden gelen istekler ILE yenileniyor。 Sizde http://pratik.imsayfamızıziyaret EDIN已经anketi doldurarakistediğinizözellikleresahipuygulamayısizin ICINgeliştirelim。 Acele EDIN Anket KISA yeterlisayıyaulaşıncaerişimekapanacak ...
耶尼Kelimeler已经cümlelereklendi已经eklenmeye devam edecek。 Uygulama测试版V2aşamasında,布努达dikkate alarakeleştirirsenizseviniriz。
***Beğendiysenizlütfen耶尔德兹vermeyiunutmayın。***
PratikşekildeingilizceöğrenmenizeyardımcıolacağınıdüşünerekhazırladığımızuygulamamızILEartıkingilizceöğrenmekbiraz达哈巴西特硬朗geliyor。
24最后一点钟报elinizinaltındaOLAN telefonunuz ILEartıkyolda,ISTE,evde,parktakısacasıheryerde pratikler yapabilecek已经kendinizisürekligeliştirebileceksiniz。
Uygulamamız公测aşamasındaolup耶尼kelimeler已经fonksiyonaliteler eklenecektir。
Mevcut versiyondakiözellikler:
-Günlükingilizcecümlelerinidinleme,anlamınıgörme
-Kelime listelerini dinleme,anlamınıgörme
Uygulamamızda文本到语音ILE ingilizce kelimelerinteleffuzlarınıdinleyebilecek已经artıkingilizceniziyazıldığı吉比okumayacaksınız。
UygulamamızILE ilgili TUMgörüş已经önerileriniziapps@trandroid.com亚达destek+pratik@androturk.com丹比兹iletirseniz,gerekligeliştirmeyiyapmayahazırız。
Etiketler:ingilizce奥格瑞,ingilizce kelimeler,sözlük,telaffuz,trandroid

更新内容

为您优化了体验细节。

相关信息

大小
1.51MB
分类
摄影图像 美化
更新
版本
 1.3
要求
Android 2.1.0 以上

评论

暂无评论
游客身份评论 发表

打开豌豆荚,立即安装

Pratik İngilizce

豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚发现更多