> 

Radio ZET下载

Radio ZET

Radio ZET

无广告 隐私
565次下载 暂无 好评率 0人评论

Radio ZET 截图

应用截图1 应用截图2 应用截图3 应用截图4 应用截图5 应用截图6
  • 应用截图1预览
  • 应用截图2预览
  • 应用截图3预览
  • 应用截图4预览
  • 应用截图5预览
  • 应用截图6预览
Radio ZET to aplikacja, dzięki której możesz być w kontakcie z Radiem ZET, słuchać programów, muzyki oraz muzycznych kanałów tematycznych.
Słuchaj swojej ulubionej stacji w telefonie, gdziekolwiek jesteś i kontaktuj się z ulubionymi prowadzącymi, komentując tematy dnia. Radio ZET to największe hity i Twoje ulubione programy: Dzień Dobry Bardzo, Nie Do Zobaczenia, Świat Według Blondynki i Gość Radia ZET. Prowadzą je najbardziej rozpoznawalne osobowości radiowe w Polsce: Monika Olejnik, Beata Pawlikowska, Marek Starybrat oraz Marzena Chełminiak.
Radio ZET to również źródło najświeższych, rzetelnych i sprawdzonych wiadomości. O pilnych wydarzeniach możesz dowiadywać się jako pierwszy z powiadomień Hotnews. Zakładka Wiadomości zawiera najciekawsze informacje z Polski i ze świata.
W aplikacji nie mogło zabraknąć integracji z Facebookiem i Twitterem. Informuj znajomych, czego aktualnie słuchasz!
Lista funkcjonalności:
Słuchanie Radia ZET online,
Kontakt ze studiem
Hotnews - wiadomości o pilnych wydarzeniach
Ponad 20 kanałów muzycznych (m.in. Dance, PL, Hits, Love, Party),
Informacja o granych utworach,
Ulubione – dodawanie, zarządzanie, alarmowanie,
Pełna integracja z Facebookiem i Twitterem,
Kanał informacyjny Radia ZET,
Podcasty (słuchanie online, subskrypcja w iTunes),
Działanie w tle, wysoka wydajność i stabilność działania.
*************************************
English:
Radio ZET is an aplication designed to contact Radio ZET, listen to programmes, music and its online music channels.
Radio ZET is a combination of the greatest hits and best programs like: the morning show "Dzień Dobry Bardzo", lifestyle magazine "Nie do Zobaczenia" and Poland's best morning political interview "Gość Radia ZET".
Radio ZET programs' are brought to you by Poland's most recognizable radio celebrites: Monika Olejnik, Beata Pawlikowska, Janusz Weiss, Marek Starybrat and Marzena Chełminiak.
Radio ZET is also a great source of fastest and reliable news from Poland and around the World - Sign up to Hotnews messages and be the first to know urgent news.
Features list:
Listen to the Radio ZET online,
Direct contact to studio
Over 20 music channels (e.g. Dance, PL, Hits, Love, Party),
RDS,
Favorites – adding, managing, notifications,
Facebook and Twitter integration,
Radio ZET news feed,
Podcasts (online and iTunes subscription),
Background play, high stability.
ZET电台是一个应用程序,让您在触摸广播ZET,听节目,音乐和音乐频道。
在您的手机上收听您最喜爱的电台,无论你是连接您最喜爱的领导,对当天的议题。广播ZET最大的点击率和您最喜爱的节目:早上好,不看,金发和游客的无线电ZET的世界。他们最知名的无线个性波兰:莫妮卡Olejnik,贝娅塔Pawlikowska,马克和MarzenaChełminiakStarybrat。
ZET电台也是一个新鲜的,准确的和可靠的信息源。紧急事件,你可以找到的第一个的通知hotnews的。消息“选项卡包含来自波兰和世界上最有趣的信息。
不能错过的应用与Facebook和Twitter的整合。通知好友,目前听吗?
列表功能:
听ZET在线电台
联系工作室
Hotnews - 紧急事件的信息
超过20个音乐频道(包括舞蹈,PL,点击,爱党)
播放的曲目信息,
我的最爱 - 添加,管理,警报,
全面整合Facebook和Twitter,
新闻频道电台ZET,
播客(在线收听,在iTunes中订阅)
运行的背景下,高效率和稳定性。
*************************************
Angielski:
广播ZET是电力系统日有功设计与广播中兴,听计划,其在线音乐和音乐频道。
广播ZET是相结合的最伟大的命中和最好的程序,如:早上节目“早安”,时尚杂志,“我没有看到你,”和波兰的最好早上政治访谈“访客广播ZET”。
广播电台的ZET计划“,为您带来的,,由波兰最知名的广播名人:莫妮卡Olejnik,贝娅塔Pawlikowska,雅努什·魏斯,马克Starybrat和MarzenaChełminiak。
广播ZET也是一个伟大的来自波兰和世界各地的最快和最可靠的消息来源 - 注册hotnews的消息,是第一个知道的紧急消息。
功能列表:
听电台ZET在线
直接接触的工作室
超过20个音乐频道(如舞蹈,PL,命中,爱党)
RDS
我的最爱 - 添加,管理,通知,
Facebook和Twitter的整合,
无线电ZET新闻源
播客(在线和iTunes订阅)
后台播放,稳定性高。

更新内容

Najnowsze zmiany:
+ Optymalizacja aplikacji.

相关信息

大小
6.34MB
分类
影音播放 K歌
更新
版本
 9.3
要求
Android 2.3.7 以上

评论

暂无评论
游客身份评论 发表

打开豌豆荚,立即安装

Radio ZET

豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚发现更多