>
TAG
>

金融理财

与「金融理财」相关的应用

  1. 斯堪的亚

    995人安装 26.02MB
    Skandia/Skandiabankens Mobilbank <br />Mobilbanken g&ouml;r din vardag enklare – Bel&ouml;nad med Guldmobilen f&ouml;r &Aring;rets Mobilbank tv&aring; &aring;r i rad, 2012 och 2013. <br />Det h&auml;r &auml;r en smart app som &auml;r fullproppad med bra funktioner f&ouml;r dig som vill kunna sk&ouml;ta din ekonomi, oavsett var du &auml;r n&aring;gonstans. <br />Funktioner <br />Konto&ouml;versikt &amp; kontoutdrag<br />Tydlig &ouml;verblick &ouml;ver egna konton och de du har dispositionsr&auml;tt p&aring;. Mer &auml;n 2 &aring;rs kontohistorik p&aring; dina transaktioner! <br />Sparande &amp; pensioner<br />&Ouml;verblick &ouml;ver ditt sparande. Se dina fond- och aktieinnehav och handla med b&aring;de fonder och aktier. Om du har en personlig r&aring;dgivare hittar du kontaktuppgifter f&ouml;r att snabbt f&aring; r&aring;d kring dina placeringar. <br />Saldo &amp; snabbsaldo<br />Aktivera Snabbfunktioner, s&aring; kan du anv&auml;nda snabbsaldo och se hur mycket du har p&aring; kontot utan att beh&ouml;va logga in. D&aring; f&aring;r du saldot direkt i appen utanf&ouml;r inloggning eller som widget direkt p&aring; hemsk&auml;rmen i din telefon. <br />Snabb&ouml;verf&ouml;ra<br />G&ouml;r &ouml;verf&ouml;ringar snabbt och enkelt mellan dina vanligaste konton p&aring; ett helt nytt s&auml;tt utan att ens beh&ouml;va logga in! Aktivera tj&auml;nsten innanf&ouml;r inloggning under Snabbfunktioner p&aring; konto&ouml;versikten. <br />Betala r&auml;kningar<br />Skanna dina r&auml;kningar automatiskt via mobilkameran s&aring; slipper du knappa in OCR-nummer. <br />Godk&auml;nn e-faktura<br />Det allra enklaste s&auml;ttet att betala r&auml;kningar p&aring; &auml;r via e-faktura. I mobilen kan du b&aring;de se fakturaspecifikationen, godk&auml;nna e-fakturan, ta bort och &auml;ndra. Du kan godk&auml;nna flera stycken samtidigt. <br />K&ouml;pbevakning<br />F&aring; fullst&auml;ndig koll p&aring; ditt Visa-kort! N&auml;r du anv&auml;nder ditt kort f&aring;r du ett meddelande direkt till din mobil. Funktionen m&aring;ste aktiveras och du v&auml;ljer sj&auml;lv om det ska g&auml;lla alla kortk&ouml;p eller bara de som &ouml;verstiger ett visst belopp. V&auml;lj mellan push-notis och SMS. V&auml;ljer du push-notis &auml;r tj&auml;nsten helt kostnadsfri! I push-notisen f&aring;r du &auml;ven reda p&aring; hur mycket du spenderat p&aring; det aktuella k&ouml;pst&auml;llet hittills i &aring;r och hittills denna m&aring;nad. <br />&Ouml;verf&ouml;ringar<br />Flytta pengar mellan egna och andras konton, inom Skandiabanken och till andra banker. <br />Kommande betalningar<br />Har du pengar s&aring; det r&auml;cker? Se efter vilka r&auml;kningar och &ouml;verf&ouml;ringar som kommer att belasta ditt konto. <br />Regionsp&auml;rr<br />N&auml;r du ska ut och resa &ouml;ppnar du enkelt upp ditt Visa-kort f&ouml;r de regioner du ska &aring;ka till. <br />K&ouml;pgr&auml;ns &amp; internetk&ouml;p<br />V&auml;lj k&ouml;pgr&auml;ns f&ouml;r butik och internetk&ouml;p som ska g&auml;lla f&ouml;r ditt Visa-kort. <br />Fylla p&aring; mobilen<br />Tanka alla dina mobila kontantkort. <br />Mikrospar<br />Spara smart i vardagen genom att t ex avst&aring; fr&aring;n olika sm&aring;ink&ouml;p och s&auml;tt in pengarna p&aring; ett sparkonto ist&auml;llet. Du aktiverar tj&auml;nsten innanf&ouml;r inloggning, sen kan du spara sm&aring;belopp genom bara en knapptryckning utan att beh&ouml;va logga in. Du kan &auml;ven v&auml;lja att runda av dina kortk&ouml;p till n&auml;rmaste 20-lapp om du vill spara automatiskt. <br />Inloggning<br />Inloggning sker smidigt och s&auml;kert med mobilt BankID. Om du inte har ett mobilt BankID laddar du ner ett nytt p&aring; www.skandiabanken.se <br />Tyck till<br />Med detta menyval under Kontakta oss kan du enkelt skicka feedback och hj&auml;lpa oss att bli &auml;nnu b&auml;ttre. <br />Byt bank<br />Vill du flytta konton fr&aring;n en annan bank till Skandiabanken? Under Bli kund i Skandia kan du skicka in dina uppgifter, s&aring; ringer vi upp dig och hj&auml;lper dig att flytta. <br />瑞泰/ Skandiabankens Mobilbank <br />Mobilbanken GOR喧嚣vardag enklare - Bel&ouml;nadMED GuldmobilenF&Ouml;R&Aring;retsMobilbank TVA AR我RAD,2012 OCH 2013。 <br />DET HAR AR连接的智能应用程序索姆AR fullproppad MED胸罩funktioner对DIG索姆VILL kunnask&ouml;ta喧嚣经济报,oavsett变种AR杜n&aring;gonstans。 <br />Funktioner <br />Konto&ouml;versikt&kontoutdrag <br />Tydlig&ouml;verblick超过EGNA konton OCH去杜哈日dispositionsr&auml;tt宾夕法尼亚Mer的一个2 ARS kontohistorikP&aring;迪娜transaktioner! <br />Sparande和养老金领取<br />&Ouml;verblick超过DITT sparande。硒迪娜fond- OCH aktieinnehav OCH handla MED吩咐小别胜新婚OCH aktier。嗡杜哈日连接personligr&aring;dgivarehittar杜kontaktuppgifterF&Ouml;RATT snabbt FA RAD克林迪娜placeringar。 <br />Saldo&snabbsaldo <br />Aktivera Snabbfunktioner,SA根杜anv&auml;ndasnabbsaldo OCH本身许mycket杜哈日P&aring;kontot猩猩ATTbeh&ouml;valogga英寸大远杜saldot DIREKT我澳鹏utanf&ouml;rinloggning埃勒索姆部件DIREKTP&aring;hemsk&auml;rmen我嚣电话。 <br />Snabb&ouml;verf&ouml;ra<br />GOR&ouml;verf&ouml;ringarsnabbt OCH enkelt me​​llan迪娜vanligaste kontonP&aring;ETT helt nytt SATT猩猩ATT ENSbeh&ouml;valogga了! Aktiveratj&auml;nsteninnanf&ouml;rinloggning下SnabbfunktionerP&aring;konto&ouml;versikten。 <br />Betalar&auml;kningar<br />Skanna迪娜r&auml;kningarautomatiskt通过mobilkameran SA拖鞋杜knappa在OCR-nummer。 <br />Godk&auml;nn电子faktura <br />DET allra enklastes&auml;ttetATT betalar&auml;kningarP&aring;AR通过e-faktura。我mobilen根杜八德本身fakturaspecifikationen,godk&auml;nna电子fakturan,TA BORT OCH安德拉。杜侃godk&auml;nnaflera stycken samtidigt。 <br />K&ouml;pbevakning<br />FAfullst&auml;ndigKOLLP&aring;DITT签证地图! NAR杜anv&auml;nderDITT地图杜远ETT meddelande DIREKT至嚣美孚。 Funktionenm&aring;steaktiveras OCH杜v&auml;ljersj&auml;lv嗡DET斯卡五倍子阿拉kortk&ouml;p埃勒巴拉德索姆&ouml;verstigerETT visst belopp。 V&auml;ljmellan推NOTIS OCH短信。 V&auml;ljer杜推NOTIS ARtj&auml;nstenhelt包括免费!我推notisen远远杜艾文商会P&aring;许mycket杜spenderatP&aring;DET aktuellak&ouml;pst&auml;llethittills我AR OCH hittills denna MANAD。 <br />&Ouml;verf&ouml;ringar<br />Flytta pengar mellan EGNA OCH安德拉斯konton,Inom可能Skandiabanken OCH到安德拉银行家。 <br />Kommande betalningar <br />喀拉杜pengar SA DETr&auml;cker?硒efter维尔卡r&auml;kningarOCH&ouml;verf&ouml;ringar索姆kommer ATT belasta DITT konto。 <br />Regionsp&auml;rr<br />NAR杜斯卡UT OCH RESA&ouml;ppnar杜enkelt UPP DITT签证地图进行去regioner杜斯卡AKA为止。 <br />K&ouml;pgr&auml;ns&internetk&ouml;p<br />V&auml;ljk&ouml;pgr&auml;nsF&Ouml;RButik酒店OCHinternetk&ouml;p索姆斯卡五倍子F&Ouml;RDITT签证地图。 <br />FyllaP&aring;mobilen <br />短歌阿拉迪娜MOBILA kontantkort。 <br />Mikrospar <br />Spara智能I vardagen GENOM ATT吨前avst&aring;起价olikasm&aring;ink&ouml;pOCH SATT在pengarnaP&aring;ETT sparkontoist&auml;llet。杜aktiverartj&auml;nsteninnanf&ouml;rinloggning,仙根杜sparasm&aring;beloppGENOM巴拉连接knapptryckning猩猩ATTbeh&ouml;valogga杜根艾文v&auml;ljaATT润达AV迪娜kortk&ouml;p为止。n&auml;rmaste20 LAPP嗡杜VILL spara automatiskt。 <br />Inloggning <br />Inloggning sker smidigt OCHs&auml;kert配有mobilt BankID。嗡杜INTE哈日ETT mobilt BankID laddar杜仪ETT nyttP&aring;www.skandiabanken.se <br />Tyck直到<br />在Kontakta OSS根杜enkelt skicka反馈OCHhj&auml;lpaOSS医学detta menyval ATT BLI际货b&auml;ttre。 <br />BYT银行<br />VILL杜flytta konton起价连接安南银行到Skandiabanken?在比里昆德我瑞泰根杜skicka在迪娜uppgifter,SA振铃六UPP挖OCHhj&auml;lper挖ATT flytta。 <br />
    下载