>
TAG
>

关卡

与「关卡」相关的应用

 1. 跳球跳跳

  621人安装 17.27MB
  跳球跳跳这是一款小清新的快乐休闲游戏,画面萌萌哒,考验你的判断能力和反应速度,虐心而又好玩,让您爱不释手!游戏中您要点击屏幕让蛋蛋跳起来,不能卡在色块后面,也不能跳到与上方所有圆的颜色一样的色块中,它们不能支撑住蛋蛋,蛋蛋会掉下去然后碎裂!您可以连续点击屏幕达到连跳的效果哦,赶快行动吧!挑战您的极限,看看是否能拿到10个颜色球的成绩!
  下载
 2. SalesRapp

  459人安装 1.84MB
  Neem controle
  SalesRapp laat u sales en marketing documenten verspreiden naar uw mobiele sales team en helpt u controle te houden over uw sales pipeline.
  - Grijp je kans! Wanneer je klanten klaar zijn om te kopen, staan uw Sales medewerkers klaar om te handelen.
  - Concurreer met vertrouwen. Tablets en andere draagbare apparaten verhogen verwachtingen. Het is leiden of geleid worden.
  - Neem controle. Houd uw team onder controle, waar u ook bent.
  - Verhoog uw merkwaarde. Dit is waar de wereld snel naar toe gaat. SalesRapp krijgt u daar!
  SalesFolder
  Met SalesRapp SalesFolder, wordt het beheer op iPad en Android apparaten een stuk makkelijker. Vanuit uw locatie verstuurd u sales en marketing materiaal naar uw mobiele sales team, waar ze ook zijn. Telkens wanneer u een nieuw document verstuurd, is het enkel nog maar wachten tot uw sales medewerker zijn of haar SalesRapp app opstart. Geen kosten meer voor drukwerk en het versturen van sales materiaal.
  - Vereenvoudig en stroomlijn het opstellen van verkoop presentaties. Verkoop sneller.
  - Reduceer risico's. Houd verouderde informatie, uit de circulatie.
  - Verkrijg een voorsprong. Stuur uw informatie sneller naar de markt.
  - Versnel het proces. Maak een verandering en update direct.
  - Geen excuses. Uw team ontvangt uw updates zodra u ze hebt gemaakt.
  - Bespaar kosten. Printing, nachtelijke leveringen, opslag, dataverkeer. Alles weg!
  - Offline document beschikbaarheid.
  - Box.com import functionaliteit.
  DealMaker
  Plan en organiseer uw sales proces. Intuïtief en makkelijk te gebruiken sales follow up tool. Organiseer, reorganiseer en beheer uw sales proces. De persoonlijke sales assistent die u leidt naar het juiste pad. Altijd!
  - Een gestructureerd verkoopproces maakt verkoop opvolging gemakkelijk.
  - Wijst u de weg en houdt u op het goede spoor.
  - Grotere klanttevredenheid. Doe wat u zegt en zeg wat u doet.
  - Noteer nieuwe kansen. Waar u ook bent.
  - Uw afspraken slechts een klik verwijderd.
  - Fungeert als uw CRM onderweg.
  - Koppelt met Microsoft Outlook™
  Reporting
  SalesRapp Reporting en Leaflet zorgen voor een eenvoudig beheer en rapportage. Maak notities tijdens een verkoopgesprek en e-mail ze rechtstreeks naar uw sales support. Verstuur brochures direct vanuit uw mobiele apparaat met de Leaflet.
  - Maak uitgebreide bezoekrapporten en verzend deze direct via e-mail.
  - Verzend uw brochures direct tijdens verkoopgesprekken en verras uw klanten.
  - Koppelt met Microsoft Outlook™
  Backoffice
  SalesRapp Backoffice biedt 24-7 inzicht in de lopende verkoop effectiviteit van uw sales team. Met de Backoffice kunt u uw SalesFolder ontwerpen en verspreiden. Stel uw eigen DealMaker app samen in overeenstemming met de stappen in uw verkoopproces. Beheer en analyseer verkoopstatistieken.
  - Volg, beloon en maak gebruik van geweldige prestaties.
  - Creëer inzicht in het verkoopproces.
  - Exporteer relevante verkoopgegevens.
  - Beheer meerdere medewerkers en apparaten.
  - Vertrouwde en beveiligde toegang.
  - Technische e-mail ondersteuning beschikbaar.
  采取控制
  销售拉普让你散发销售和营销文件到您的移动销售团队,并帮助你把你的销售渠道的控制权。控制
    - 抓住你的机会来了!当顾客准备购买,你的销售人员随时准备采取行动。
    - 竞争的信心。平板电脑和其他便携设备提高的期望。它是导致或进行。
    - 采取控制。让你的团队中控,无论你在哪里。
    - 增加你的品牌价值。这就是这个世界有多快。销售拉普你到达那里!
   
  销售文件夹
  销售拉普销售文件夹,在iPad和Android设备轻松了许多管理。从您的位置,销售和营销材料发送到您的手机的销售团队,无论他们在哪里。当你发送一个新的文档,它仅只是等待,直到你的销售人员他或她的销售拉普应用程序的启动。没有进一步的成本,印制和发送材料销售。
    - 简化和精简的销售演示的准备。销售速度更快。
    - 减少风险。保持从流通过时的信息。
    - 获得一个良好的开端。请将您的信息更快地推向市场。
    - 加快这一进程。做出改变,并立即更新。
    - 没有任何借口。一旦你已经创造了他们的团队将获得你的更新。
    - 节省成本。印刷,晚上交货,存​​储,数据流量。全没了!
    - 脱机文件的可用性。
    - Box.com导入功能。
   
  交易撮合者
  计划和组织你的销售过程。直观且易于使用的销售跟进的工具。整理,整顿和管理您的销售过程。个人销售助理,指导您正确的路径。永远!
    - 结构化的销售流程,使销售跟着轻松。
    - 分配的道路,并保持跟踪你。
    - 提高客户满意度。做你说过的,说你能做的。
    - 录制新的机遇。无论你在哪里。
    - 你的约会只是一个点击即可。
    - 充当你的CRM去。
    - 接口与Microsoft Outlook™
  报告
  销售报告和拉普传单,方便管理和报告。销售通话过程中做笔记,并直接发送电子邮件到你的销售支持。直接与单张您的移动设备发送的小册子。
    - 建立全面的访问报告,并通过电子邮件发送给他们。
    - 在销售电话直接发送你的宣传册和惊喜你的客户。
    - 接口与Microsoft Outlook™
   
  后台
  拉普销售后台24-7提供了洞察你的销售团队目前的营销效果。与后台,您可以创建您的销售宣传册的设计和分布。按照您的销售过程中的步骤设置你自己的交易撮合在一起的应用程序。管理和分析销售统计。
    - 遵循,奖励,并利用强大的性能优势。
    - 建立销售过程的理解。
    - 出口销售有关的数据。
    - 管理多个个人和设备。
    - 信任和安全的访问。
    - 技术支持电子邮件可用。
  下载
 3. 飞机进洞

  342人安装 7.28MB
  这是一款非常考验智力的游戏,玩家需要出现的提示,分析计算出正确的姿势,并用操作角色跟姿势保持一致
  下载
 4. 糖果和冒险

  904人安装 50.92MB
  Once upon a time there was a girl Julia. And she had a kitten Kitty. But one day Kitty disappeared. And then Julia started on her journey to the Magic Forest to find her lovely kitten. It was very scary at first, but very soon she met her good friends who helped her. The Magic Forest was full of sweets and adventures. Please, help Julia pass all the tests and find her beloved Kitty. Features: - 70 magical levels + new ones every week over the air; - sweet cakes and sweet graphics for your pleasure; - you can ask your friends for help while you are playing; - sweet boosters to make a magic while you are playing; - magic sync to Facebook app to let you play anywhere you wish; - grow up the Magic Strawberry to find the hidden magic place; - the deeper you are in the Forest, the more magical items you can find and the more sweet challenge you can get; - don't worry about the rules, you will be helped while you are playing. Stop reading! Let's make this sweet magic with us! FACEBOOK PERMISSIONS EXPLANATION We will never post on your feed without your explicit intention to share your best results with your friends. (in this case you have to press special "Share" button in the game) We asking you about two simplest permissions on Facebook: "Basic info" - to get your Facebook ID and friends list. "Publish actions" - to add some game achievements to your timeline (and you can hide them from your Facebook account at any time). 从前,有个女孩朱莉娅。她有一只小猫小猫。但有一天,小猫不见了。 然后朱莉娅开始了她的旅程,到魔法森林寻找她可爱的小猫。 这是非常可怕的在第一,但很快,她遇见了她的好朋友,谁帮她。 魔法森林充满了糖果和冒险。 请帮朱莉娅通过所有测试,并找到她心爱的小猫。 产品特点: - 每星期在空中神奇70 +的水平换新; - 甜蜜的蛋糕和甜的图形为你的快乐; - 你可以问问你的朋友帮助你在玩的同时; - 甜蜜的助推器,使魔术当你在玩; - 魔法同步到Facebook的应用程序,让你玩你想要的任何地方; - 长大的魔法草莓找到隐藏的神奇的地方; - 你在森林的更深,更多的魔法物品,你可以找到和更甜美的挑战,你可以得到; - 不用担心的规则,你将你在玩的同时得到帮助。 停止阅读!让我们把这个可爱的神奇与我们联系! FACEBOOK PERMISSIONS说明 我们永远不会张贴在您的饲料没有您的明确意向与你的朋友分享你的最好的结果。 (在这种情况下,你必须按下在游戏中特殊的“共享”按钮) 我们问你两个最简单的Facebook上的权限: “基本信息” - 让你的Facebook ID和好友列表。 “发布动作” - 添加一些游戏成就你的时间表 (你可以在任何时候从你的Facebook帐户隐藏)。
  下载
 5. Cobalt

  452人安装 4.19MB
  Cobalt Restaurant in Orange Beach is the pinnacle of dining on the island. Every seat has a waterfront view of the bay. Whether you desire seafood, steaks, custom pizzas or one of our chef’s fantastic specials, Cobalt has an encompassing menu Our renowned chefs use the freshest ingredients and their distinctive talents to bring memorable selections to our guests.
  下载
 6. 青蛙王子相亲记

  536人安装 16.26MB
  《青蛙王子相亲记》:让青蛙跳到指定位置,移错或失败可以重来,不过看似简单的游戏可能会花上你若干时间,不信来战
  下载
 7. 黑暗世界-战争时代

  879人安装 34.78MB
  一款模拟经营游戏
  下载
 8. 雷神之魂

  967人安装 15.29MB
  版本:1.0
  下载
 9. 航天英雄

  894人安装 44.11MB
  Watch Space Heroes Universe! Pocket Toons on your phone or tablet! EPISODE 1 – Villainy has a new name!In the deepest of dark space, villainy has a new name. That name… is SHADOWBOT! Arriving at a distant galaxy, Shadowbot orders his minions to sap the light from a star. The defenceless aliens of the star system send a distress call across space. Fortunately, it’s heard by the Space Heroes – Ace, Kira and Professor Q! Can our intrepid heroes make it in time? Will they stop Shadowbot’s minions from draining the star? Will Shadowbot make villain of the year?WATCH Episode 1 on your phone or tablet and remember to like, comment and share with your friends!Ready for epic adventures? Make your own Space Hero, team up with friends and explore a galaxy of fun as you search for Lord Shadowbot in Space Heroes Universe! the most epic virtual world in the galaxy! Play for FREE at www.spaceheroes.com!
  【基本信息】
  作者:BubbleGum Interactive
  更新时间:2014-07-29
  版本:1.0.0
  系统:Android 2.2.x以上
  语言:其他
  下载
 10. 泡泡龙冰岛之旅

  1077人安装 8.33MB
  万万没想到!2015最新颖最好玩最呆萌的消除游戏来袭啦!它就是让人着迷,让人爱不释手的经典泡泡龙游戏。这里有海量萌动可爱的精灵,有丰富的冒险关卡,更有独特的场景守护BOSS,更有萌萌可爱的小公主。经典的打泡泡玩法与谐趣创新完美结合,清新亮丽的Q版风格,不同的主题区域,特色的关卡场景,全民消宠物,更多的道具助你闯关,关卡奖励,神秘礼包,还等神马!快和你的小伙伴们一起来踏上奇幻的冒险之旅吧!
  下载
 11. 不屈的灵魂

  882人安装 43.29MB
  版本:1.12
  下载
 12. 猛将轻一点

  485人安装 103.47MB
  《猛将轻一点》是一款各路英雄大乱斗的RPG对战手游,十二个不同的主角,十二段不同的救世剧情,你将会从不同时空裂隙之中召唤出猛将张飞,武圣关羽,战神吕布,还有死神来了,现代超级英雄等意想不到的英灵!召唤猛将,与神一样的队友并肩作战!海量真人互动玩法:温泉抢夺,航海劫船、水牢关押好友,随时随地与人激斗!独创萌宠助阵,实时逆转战局,超强组合技,以弱胜强;快来《猛将轻一点》,体验多样、百变、逗趣的战斗!
  下载
 13. 星际穿越高清独播

  777人安装 328.13KB
  星际穿越主要讲述了一队探险家利用他们针对虫洞的新发现,超越人类对于太空旅行的极限,从而开始在广袤的宇宙中进行星际航行的故事。
  下载
 14. 跳动的蛇

  441人安装 12.64MB
  版本:1.1.1
  下载
 15. 全菌出击

  985人安装 9.58MB

  说明 全菌出击是一个令人映像深刻的消除类游戏。 搞怪的G·K博士在一次试验中不小心打破了装满邪恶细菌的试管,它们繁殖迅速。如果不去阻止,很快它们就会毁灭世界!作为博士助手的你,这个拯救世界的任务就交给你了!快,乘这些细菌还没有繁殖太多之前! 特点 -与传统消除游戏所截然不同的新奇玩法。 -诙谐幽默的剧情。 -爽快连击特效。 -多种游戏模式和近百关游戏关卡。

  下载
 16. 棉花王国的冒险

  90人安装 60.55MB
  Feeling inspired? Join the dreamy world of Fluffy Shuffle and accomplish exciting crafty missions: save the sheep lost in the patchwork, unsew buttons and remove sewing threads that block the pieces to move forward in your journey stitch by stitch. The most important task, though, is to let your inner artist free!
  Stitch your craft skills together in an amazing match-3 puzzle!
  Play along with your friends and share with them this incredible adventure! You can compare your abilities with theirs while matching plushies in this wonderful and colorful do-it-yourself world!
  HOW TO PLAY
  • Set your creativeness free and match similar colorful plushies. It is simple like that!
  • Try to achieve high score matching three or more pieces of the same color.
  • Use special pieces to eliminate groups of plushies.
  • Unsew layers of fabric and buttons, remove sewing threads and solve the puzzle!
  • Different obstacles will challenge you.
  • Several missions make the game more and more exciting!
  HIGHLIGHTS
  • Great art work
  • Inspiring for DIY lovers
  • Social interactions with Facebook friends
  • Exciting missions and challenging levels
  Please note! This game is free to play, but it contains items that can be purchased for real money. Some features and extras mentioned in the description may also have to be purchased for real money.
  灵感了吗?加入蓬松洗牌的梦幻般的世界,完成精彩的狡猾的任务:拯救羊错落有致,unsew按钮丢失,清除堵塞件一针向前走你的旅程针缝纫线。最重要的任务,不过,就是让你内心的艺术家自由!
  十字绣的工艺技术一起惊人的比赛3拼图!
  一起玩你的朋友,并与他们分享这个令人难以置信的冒险!你可以与他们比较你的能力,而在这美妙的和丰富多彩的做它自己的世界匹配plushies!
  HOW TO PLAY
  •设置你的创造性自由搭配类似丰富多彩plushies。这是简单的像!
  •尝试以实现高的分数匹配三个或更多件相同颜色的。
  •使用特殊件,以消除plushies组。
  •面料和按钮的Unsew层,去除缝纫线和解决难题!
  •不同的障碍将挑战你。
  •几个任务使游戏越来越精彩!
  亮点
  •伟大的艺术作品
  •鼓舞了DIY爱好者
  •与Facebook上的朋友社会交往
  •令人兴奋的任务和具有挑战性的水平
  请注意!这个游戏是免费玩,但它包含可用真钱购买的物品。在描述中提到的一些功能和特点也可能有真钱购买。
  下载