>
TAG
>

像素

与「像素」相关的应用

 1. 无尽的深渊2

  1054人安装 17.32MB
  Endless Depths 2 is a rogue-like role-playing game that holds true to classic features such a randomly generated dungeon levels, a myriad of class/race combinations, a bunch of treasure to discover and a one-life-one-death difficulty level that can be quite addicting. In addition to what might be expected in a rogue-like RPG, Endless Depths 2 adds a level of persistence to the genre that allows for item farming, crafting, and even increased difficulty levels should a character make it to the end. Endless Depths 2 is a sequel to the popular Endless Depths and Endless Nights RPGs available in the app store. It uses the TitanFire RPG system, which focuses on building a strategic defensive combat system. This class-based game encourages a mixing and matching of classes, including special classes that can be unlocked as the character progresses. Endless Depths 2 Features: * Classic rogue-like game play and turn-based strategy * Farm gold and gems that carry over from one character to the next * Craft items from the gold you've acquired (even gold gained from previous characters) * Start with 4 basic classes (Warrior, Adventurer, Cleric, Mage) and discover over 20 new classes as you progress * Start as 6 basic races (Human, Elf, Dwarf, Gnome, Halfling, Half-Ogre) each with their own unique ability * The game starts over with increased difficulty should you defeat Mephistopheles You can find online help for the game at http://www.nations-software.info/endless-depths-help or by clicking "Online Help" from within the game. ***All new to the Endless series*** See the nuts and bolts as the status will display your dice roll and any bonuses compared to your enemy's dice roll and bonuses. 无尽的深渊2是一个流氓般的角色扮演游戏,拥有真正的经典特征,例如随机生成的地牢水平,职业/种族的组合无数,一帮宝发现和一生命一死难度这可以说是相当上瘾。除此之外,还有什么可以预料在一个流氓般的RPG,无尽的深渊2增加了持久性的水平,允许项目养殖,各具特色的流派,甚至增加了难度水平应的字符使其结束。 无尽的深渊2是续集流行的无尽深渊和无尽的夜RPG游戏在App Store上提供。它使用TitanFire RPG系统,其重点是建立一个战略防御作战系统。这种基于类游戏鼓励的混合和匹配类,包括特殊的类,可以作为字符前进完美。 无尽的深渊2特点: *经典流氓般的游戏和回合制策略 *农场黄金和宝石携带从一个字符到下一个 *从你获得金工艺的项目(即使金价上涨,从之前的字符) *开始用4个基本类(战士,冒险家,牧师,法师),并发现了20个新的类别为你的进步 *开始的6个基本的种族(人类,精灵,矮人,侏儒,半身人,半食人魔),每一个都有自己独特的能力 *游戏开始了与你应该打败梅菲斯特难度增加 你可以找到游戏的http://www.nations-software.info/endless-depths-help或者从游戏中点击“在线帮助”在线帮助。 ***所有新来的无尽的系列***见螺母和螺栓的状态将显示你的骰子辊相比,你的敌人的骰子和奖金的任何奖金。
  下载
 2. ESPN幻想曲棍球

  584人安装 8.14MB
  With the ESPN Fantasy Hockey app you can:
  * Follow your head-to-head matchup or rotisserie scoring live with FantasyCast
  * Get exclusive news, analysis, videos and the latest Tweets from ESPN fantasy experts
  * Follow live NHL scores
  * Start, bench, add, drop, and claim players off waivers and propose trades
  * View and post messages to your league message board
  Download now because there’s no better time to check on your fantasy hockey teams than anytime you want.
  --
  Before you download this app, please consider that it includes advertising, some of which may be targeted to your interests. You may choose to control targeted advertising within mobile applications by using your mobile device settings (for example, by re-setting your device’s advertising identifier and/or opting out of interest based ads).
  随着ESPN的幻想曲棍球应用程序,您可以:
  *按照你的头对头对决或烤肉店现场打分与FantasyCast
  *获取独家新闻,分析,视频和最新的鸣叫从ESPN的幻想专家
  *关注实时NHL比分
  *开始,板凳,添加,删除,并要求玩家关闭豁免,并建议交易
  *查看和邮件投递到你的联赛的留言板
  现在就下载,因为没有更好的时间来检查你的幻想曲棍球队比任何时候你想要的。
  -
  在您下载这个应用程序,请考虑它包括广告,其中一些可能会针对您的兴趣。您可以选择使用您的移动设备的设置(例如,通过重新设置设备的广告标识及/或选择退出的基于兴趣的广告),以控制在移动应用针对性的广告。
  下载
 3. Diamond Robot

  756人安装 23.13MB
  像素机器人迷宫(Diamond Robot)是Keplerians开发的一款街机类游戏。 像素机器人迷宫(Diamond Robot)的官方介绍 像素机器人迷宫(Diamond Robot)是一款非常好玩迷宫游戏。机器人迷宫游戏采用俯视视角,给玩家一个良好的视觉体验。机器人迷宫游戏中玩家需要通过仔细的观察,然后安排机器人的行走路线,直到它越过重重障碍到达终点。
  下载
 4. Poezii Romanesti

  310人安装 2.66MB
  Aplicatia Poezii Romanesti permite accesul la un numar mare (si in continua crestere) de poezii scrise de importanti poeti romani.
  Printre avantajele cheie ale aplicatiei se numara:
  * Accesul FACIL la toate poeziile autorilor ( prin intermediul butonului Lista Autori);
  * Filtrarea RAPIDA a autorilor sau a titlurilor poeziilor unuia sau mai multor autori prin cautarea oricarei secvente de litere introduse.
  * Posibilitatea de a CAUTA in interiorul textului poeziei, in titlu sau in numele autorului dupa cuvinte sau grupuri de litere;
  * Actualizarea a listei de poezii de pe internet, fara a depinde de versiunea curenta a aplicatiei.
  @ENGLISH speakers: This application is in Romanian language used for reading Romanian poems
  In prezent sunt peste 2300 de poezii disponibile scrise de peste 50 autori iar aceasta lista este in continua crestere. La pornirea aplicatiei aceasta va verifica pe internet baza de date si va cere, la nevoie, actualizarea listei cu poeti/poezii in telefonul dvs.
  Pentru citirea poeziilor sau pentru a efectua cautari este nevoie de internet deoarece poeziile nu sunt stocate local.
  Aplicatia fiind la inceput, astept orice tip de feedback (pe e-mailul specificat aici sau in aplicatie - meniul Despre) in vederea imbunatatirii functionalitatii aplicatiei.
  De ce nu sunt si ALTI POETI IMPORTANTI in lista?
  Aplicatia Poezii Romanesti foloseste DOAR poeziile care nu mai sunt sub drepturile de autor ale proprietarilor de drept. (operele unui autor se afla timp de 70 de ani in proprietatea mostenitorilor autorului. Fara acordul acestora nu se pot publica operele (decat in conditiile legii) )
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  TAGS: poezii poezie poem poet poeti strofa strofe vers versuri catren rima rime Eminescu Macedonski Muresanu Pann Balade George Cosbuc Toparceanu Topirceanu Radulescu Goga Alecsandri
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Istorie actualizari:
  *** v1.4.1 (07.11.2014)
  - Actualizarea sistemului de reclame conform detaliilor Google Mobile Ads
  *** v1.4.0 (12.07.2013)
  - Adaugare buton optiuni la citirea poeziilor
  - Cautare/Marcare cuvant in poezie
  - Optine de Share (trimite prietenilor)
  - Optimizare cod (Viteza sporta, interactiune mai buna cu S.O. la trimiterea aplicatiei in background, etc)
  - Fixari de bug-uri
  - Mici optimizari de interfata
  *** v1.3.0 (25.02.2013)
  - Viteza de actualizare de pe internet a fost drastic redusa (~75 sec -> 5 sec);
  - Adaugat optiune de Favorite;
  - Adaugat thumbnails-uri (poze mici) autori (+ optiune de actiare/dezactivare);
  - Modificari si imbunatatiri ale codului si a organizarii bazei de date;
  - Mici imbunatatiri de interfata;
  *** v1.2.0 (03.02.2013)
  - Adaugat buton: Poezie Random - pentru a facilita accesul direct la poezii dupa o ordonare aleatorie a acestora;
  - Adaugat optiune: Derulare Rapida (Fast Scroll) - daca este activata, la citirea poeziilor, atunci cand se face scroll pe marginea din dreapta a ecranului viteza de scroll va fi mai mare pentru a permite derularea mai usoara in cazul poeziilor lungi.
  - Mici imbunatatiri (interne si de interfata)
  - Fixat unele Bug-uri
  *** v1.1.0 (31.01.2013)
  - Adaugare buton de cautare/filtrare in lista de titluri a poeziilor;
  - Adaugare buton de cautare/filtrare in lista de autori;
  - Cautarea este acum de 3 tipuri: dupa titluri poezii, autori si cautare avansata;
  - Optimizari interne pentru eficientizarea performantei;
  - Sortarea autorilor/titlurilor poeziilor cu diacritice se face acum corect;
  - In pagina de setari: Auto-incadrare text are acum prioritate fata de dimensiune font;
  - Aplicatia poate fi mutata (pe telefoanele care suporta) pe SDcard;
  - Rezolvat o serie de cazuri care ar fi putut sa genereze blocarea aplicatiei;
  *** v1.0.1 (20.01.2013)
  - Optimizare cod.
  - Autocompletarea campului Titlu in pagina de Cautare.
  - Adaugare optiune de incardare text in pagina de citire a poeziei (in meniu si la dublu click).
  罗诗应用程序提供访问写的重要罗马尼亚诗人诗歌大而且还在不断增长。
  在这些应用程序的主要优点是:
  *易于访问所有诗歌的作者(与按钮作者名单);
  *作者和诗歌的一个或多个作者标题搜索按字母顺序的任何快速过滤输入。
  *能够诗歌文本中搜索,在标题或单词或字母组作者的姓名;
  *更新从互联网诗的名单,不依赖于应用程序的当前版本。
  讲英语的人:这个应用程序是在罗马尼亚语罗马尼亚语用于读取诗
  目前,有超过2,300首诗写了50作者信息,并将该名单还在不断增加。当你启动应用程序,它会检查网络数据库并应在必要时,更新的诗人名单/诗歌在您的手机
  吟诗,或执行需要互联网搜索,因为诗并不存储在本地。
  该应用程序正在启动,预计任何类型的反馈意见(邮件指定的位置,或在应用程序 - 关于菜单),以改善应用程序的功能。
  为什么在列表中没有其他重要的诗人?
  罗诗应用程序仅使用诗歌不再在其各自所有者的版权。 (一个作者的作品是70年的作者的继承人的财产,没有他们的同意,不能发表作品(除非法律规定))
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
  标签:诗诗的诗人的诗韵诗人节的节韵七绝诗歌词内斯库Macedonski PANN歌谣穆雷桑乔治Cosbuc ToparceanuTopîrceanuRadulescu戈加Alecsandri
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
  历史的更新:
  *** V1.4.1(2014年7月11日)
  - 更新广告详述谷歌移动广告
  *** V1.4.0(2013年12月7日)
  - 添加选项按钮,吟诗
  - 搜索/标记的诗词
  - 选择启用的股份(送朋友)
  - 优化代码(与SO发送在后台应用程序等速度运动更好相互作用)
  - 修复bug
  - 小界面增强
  *** V1.3.0(2013年2月25日)
  - 上网速度提升是显着降低(〜75秒 - > 5秒);
  - 增加的选择我的最爱;
  - 增加了链接缩略图(小图),作者(+选项actiare /关闭);
  - 更改和改进的代码和数据库的组织;
  - 小界面的改进;
   
  *** V1.2.0(2013年3月2日)
  - 增加按钮:随机诗 - 便于随机排序后,他们直接进入诗歌;
  - 新增选项:快速(快速滚动) - 如果允许,阅读诗歌,当滚动屏幕滚动速度的右边缘会更高时,长诗,以方便携带。
  - 小改进(内部和界面)
  - 修正了一些错误
  *** V1.1.0(2013年1月31日)
  - 添加按钮搜索/筛选诗歌的标题的列表;
  - 添加按钮,搜索/过滤器在作者列表;
  - 搜索现在是3种类型:诗的标题,作者和搜索;
  - 内部优化的高效性能;
  - 排序诗歌与变音符号的作家/游戏现在是正确的;
  - 在页面设置:自动文本框现在的优先级高于字体大小;
  - 应用程序可以移动(在支持的手机)上的SD卡;
  - 修正了一个数字,可能产生阻塞应用程序的案件;
  *** V1.0.1(二零一三年一月二十日)
  - 优化代码。
  - 标题字段的自动完成搜索页面。
  - 添加选项incardare文本阅读诗歌页面(在菜单和双击)。
  下载
 5. E-TECH 毅德機械

  307人安装 12.42MB
  1. APP名稱:毅德機械
  2. APP說明:
  此App程式含括毅德機械生產製造的產品型錄,影片及多媒體動型錄
  -型錄 (一般數位電子型錄)
  -動型錄 (多媒體型錄)
  -代理商專區
  -影音專區
  -聯絡我們
  -我的收藏
  毅德機械 (ETECH):
  毅德機械 (ETECH)為專業磨床製造商,本公司產品有無心磨床、平面磨床、中心孔研磨機、內外圓研磨複合機、線軌立式加工中心機、線軌立式加工中心機,有關產品的詳細內容,歡迎下載此APP,裡面提供詳細產品相關規格及相關資訊。
  下载
 6. 重剑无双

  452人安装 41.8MB
  灵感来自经典平台游戏游戏,如超级马里奥! 控制一个年轻的英雄派克! 跑,跳斩粉碎你的方式过去的地精,兽人,食人魔,机器人骑士,奇才,熔岩,落石,人吃植物,和许多其他的危险,你的追求营救公主露辛达! 沉重的剑特点 许多令人兴奋的水平 梦幻般的不间断电源: 弓箭,投掷匕首,蒸汽动力装甲 ,当然所有强大的HEAVYsword! 解开额外的内存匹配游戏卡 请率和评论重型剑,以帮助我们保持做游戏!
  下载
 7. 像素生存困惑

  156人安装 24.88MB
  这是一款像素世界的游戏,你需要将三个或者三个以上相同图案排在一起的发动进攻,消灭对面的僵尸!喜欢的朋友千万不要错过,快来下载试试吧。
  下载
 8. 怪兽吃了我的公寓

  763人安装 27.79MB
  一款传统的叠楼消除游戏,而在这个基础上,添加的幽默元素和新颖玩法让游戏更加亮丽起来!游戏中,会有一层层公寓从空中掉落,叠摞起来,玩家需要用手指滑动不同颜色的公寓给旁边相应颜色的怪兽吃,怪兽们吃饱吃好了会开心的手舞足蹈,如果喂错东西了有的怪兽还会像吃了朝天椒一样做痛苦状。好了,快去喂食你的 怪兽们吧,它们等的有点不耐烦了呢。 总的来看这款游戏当把叠楼消除游戏融入了幽默有趣的怪物元素,加上新颖的玩法,简单的操作和游戏规则,以及炫丽的动画效果,动感十足的音乐融入进去后,“怪物吃了我的房子” 就具备了相当的娱乐性和可玩性,休闲轻松,简单好玩,男女老少皆宜,值得一玩. 1. 增加程序稳定性,使游戏更加流畅。 2. 游戏动画效果全面优化。
  下载
 9. 神迹浮岛

  60人安装 80.16MB
  神迹浮岛是拥有极高自由度的动作大型多人在线角色扮演游戏,游戏中玩家将操作可爱的角色们在幻想世界中尽情冒险——高高跳起越过峡谷,破坏岩石、木桶等障碍物游戏操作简单,并且采用了即时战斗制,冲刺攻击、技能、魔法,玩家将在游戏中体验畅爽淋漓的战斗快感。游戏还为玩家的角色们设置了各种可爱的表情,为玩家之间的互动交流增色不少,通过游戏的主线,玩家将遇见各种各样的NPC角色。旅行于世界之中,解开种种谜团,取回自己失去的记忆吧~此外,游戏还设有宠物系统,玩家可以培育的宠物小伙伴种类繁多,宠物小伙伴也会通过自身技能在冒险途中为玩家们提供各种援助【注意】已root设备不能运行此游戏
  下载
 10. 像素跑跑

  228人安装 47.09MB
  一款像素风格的跑酷游戏
  下载
 11. 我的小猪世界之我的厄运世界

  136人安装 14.96MB
  厄运之猪是一款非常有趣的解谜类的益智游戏,其幽默的游戏背景设定,精美细腻的游戏画面设计,让人上瘾的游戏操作性能,都将让这款游戏成为你的最爱。游戏中,你将控制这四头英雄猪猪在猪猪的世界中进行各种冒险,你需要解开各种谜团,获取各种硬币和道具,最终找到拯救猪猪世界的方法,将天使和恶魔都送回它们原来的世界中去,还猪猪世界以和平。 1、优化了界面的布局,使界面更加美观 2、优化了算法,提高了游戏的难度和挑战性
  下载
 12. MTGDoctor Demo

  96人安装 9MB
  Demo of MTG Doctor, a deck building and analysis tool for Magic the Gathering (MtG) decks. This demo comes with a test deck and allows you to get the past MTG champions' decks by long pressing the 'Create New Deck' button or pressing the Menu key. To create your MTG Deck you will need the paid version.
  Like MTG Doctor on Facebook to get the latest news about the app (https://www.facebook.com/pages/MTG-Doctor/270349676417815?ref=hl)
  Great for Magic the gathering deck building. With over 12 analysis tool and new ones added often it is great for getting all the information on your Magic the gathering deck.
  Features:
  You can even load previous champions decks, simple press the menu button on the 'My Decks' screen and load away.
  Diagnose Tools
  - Mana Curve
  - Mana Distribution
  - Deck Distribution
  - Card Distribution
  - Basic Land Distribution
  - Power Curve
  - Power Distribution
  - Toughness Curve
  - Toughness Distribution
  - Draw Simulator with Mulligan
  - Suggested Land Distribution
  - Appraise Deck
  Appraise Deck: You can now apprise your deck. Appraise individual cards. Buy both individual cards and your entire deck with a single click.
  Champion Decks Loader - Press the menu key or hold the "Create Deck" button to access the Champion Deck loader.
  Deck Build: PAID ONLY
  Quick Search: PAID ONLY
  Battler Helper - Neo: Life counters, roll a die, flip a coin. All at your fingertips with the Battle Helper. Keep track of life planeswalkers and poison.
  On long click of the pictures of the card, it will open the Gatherer for that card.
  If you really enjoy it you can find the full version here: (http://market.android.com/details?id=gdg.mtg.mtgdoctor)
  Disclaimer:
  Magic the Gathering, FNM is TM and copyright Wizards of the Coast, Inc, a subsidiary of Hasbro, Inc. All rights reserved. This app is unaffiliated.
  演示的,MTG医生,甲板建设和分析工具,魔术的聚会(MTG)甲板。这个演示与测试平台,可以让您获得过去MTG冠军的甲板长按“创建新的甲板上的按钮或按菜单键。要创建你MTG甲板,您将需要付费版本。
  喜欢MTG医生在Facebook上获得的最新消息应用程序(https://www.facebook.com/pages/MTG-Doctor/270349676417815?ref=hl)
  伟大的魔术收集甲板建设。拥有超过12分析工具,并增加了新的往往是伟大的魔术收集甲板上的所有信息。
  功能:
  “我的甲板”屏幕,你甚至可以加载以前的冠军甲板,只需按下“菜单”按钮,并加载了。
  诊断工具
  - 法力曲线
  - 法力分布
  - 甲板分布
  - 卡发放
  - 基本的土地分配
  - 功率曲线
  - 配电
  - 韧性曲线
  - 韧性分布
  - 绘制模拟器的穆利根
  - 建议的土地分配
  - 评价甲板
  评价甲板:现在,您可以通知您的甲板上。评价个人卡。购买个人卡和你的整个甲板与一个单一的点击。
  冠​​军甲板装载机 - 按菜单键或按住“甲板”按钮,访问的冠军甲板装载机。
  甲板生成:只付
  快速搜索:只支付了
  战斗者助手 - 新:寿命计数器,滚骰子,掷一枚硬币。在您的指尖与争斗帮助。保持跟踪的生命鹏洛客和毒药。
  长按该卡的图片,它会打开该卡收集者。
  如果你真的喜欢它,你可以在这里找到完整版本:(http://market.android.com/details?id=gdg.mtg.mtgdoctor)
  免责声明:
  魔法风云,FNM:TM和版权海岸的巫术师,公司,孩之宝公司的附属公司保留所有权利。这个应用程序是无关联的。
  下载
 13. 碧尚小鸡

  464人安装 23.12MB
  碧尚小鸡是一款休闲游戏,你扮演一个胖乎乎的小鸡不断反弹。通过快速的反弹和良好的时机来让你躲避障碍,激活秘密通道和收集必要的宝石可以在每个级别的关底过关。
  下载
 14. 金色圣甲虫

  74人安装 23.44MB
  金色圣甲虫(Golden Scarab)是OMGWTFGAMES !!1!开发的一款动作射击类游戏。 金色圣甲虫(Golden Scarab)的官方介绍 金色圣甲虫是个迷幻风格的双摇杆设计游戏,专为短时间内的紧张游戏玩法而设计。对于快速刺激神经有着很好的效果。 金色圣甲虫(Golden Scarab)的特色 ★ 五种不同的敌人,并拥有不同的“性格” ★ 由BitBurner制作的街机风格Dubstep音乐 (CC-BY 3.0) ★ 非常多的子弹和爆炸 ★ 经典双摇杆控制方式和屏幕位置 ★ Google Play Games 成就和排行榜 ★ 支持大多数常见游戏手柄
  下载
 15. 趣味拼字

  691人安装 14.67MB
  一款益智的小游戏。
  下载
 16. PI3 Demo

  60人安装 12.31MB
  *This Demo version of Pocket Informant3 allows 10 Events, 10 Tasks and 10 Notes. Once that limit is reached you will be prompted to delete items. For the full version, please go to this link:https://play.google.com/store/apps/details?id=net.webis.pi3&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm5ldC53ZWJpcy5waTMiXQ.. *Be a Productivity Ninja: Calendar, Tasks, Notes & Contacts. Built with over 10 years of mobile calendaring prowess, weve focused on the best user experience for the power user - as well as those who need just a bit more than the built-in apps provide.?NEW 3.0 FEATURES?NEW ”CLEAR” INTERFACE - a brand new redesigned interface that is beautiful, flat, and easy to use?NEW THEMES - choose a specific ‘look” for your personal Pocket InformantADJUSTABLE SCREEN AREAS - tap and hold the sizing selector to enlarge or shrink your chosen viewPINCH-ZOOM IN MONTH VIEW AND HOUR MODE OF DAY VIEWADJUSTABLE MULTI-DAY VIEW - select how many days to show, from1 to 7RECURRENCE AND DATE EDITOR WITH PREVIEW - tap on a selected event or task to preview and/or editSLIDING NAVIGATION BETWEEN DATES AND FILTERS - easily go to desired areas by simply swipingMULTI-SELECT IN ALL VIEWS - select multi-select in Settings to easily delete, move or edit detailsENDLESS AGENDA VIEWNEW SORT ORDER OPTIONSFASTER, MORE RELIABLE SYNCATTACHMENTS FOR EVENTS/TASKS - attach contact info or a written note to an event or task for further productivityPOCKET INFORMANT ONLINE INTEGRATION - subscribe to our own in-house sync service for made-to-order syncing of all your dataTEXT NOTES SUPPORT - with Toodledo and PI Online syncVOICE NOTESMANUAL and AUTOMATIC BACKUPSMART GROUPS for TASKS - user defined filters for your personal task managementPocket Informant3 is not simply the next version of our productivity app. It has totally redesigned user interface, new database and sync code, which makes it much faster and more reliable. To achieve this we had to rewrite around 90% of the app. Please visit our forums at WebIS and tell us what you think of the new Pocket Informant3 UI, performance and features.If you have any questions, please send an email to press@webis.netYou do not have to remove Pocket Informant2 from your device to install this version.Thanks for trying Pocket Informant3 demo!
  下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端