>
TAG
>

日系

与「日系」相关的应用

 1. 割草无双 Mowing Warriors

  4485人安装 21.42MB
  《割草无双 Mowing Warriors》是一款名副其实的割草游戏。滑动你的手指,把布满整个屏幕的杂草全部割掉吧。来回滑动屏幕,小心仔细地干掉每一寸杂草,玩家们赶紧过来挑战一下吧!!!看看你和...
  下载
 2. 恋学院(音爱而生)东京的贵族高校生活

  4125人安装 42.84MB
  4 fascinating stories in 1 app!
  Who will be your choice?
  [RENEWAL SALE]
  Outstanding and talented students from around the world have
  gathered together at Moulin Academy High School, a private
  institution. Why was this ordinary girl attending the academy?
  Beneath the fireworks at a masquerade party, an unexpected romantic
  encounter takes place.
  All of this is followed by a sudden and sweeeeeet proposal
  under blossoming cherry trees!
  She had lunch on the rooftop together with the charming boy.
  Well, princess, enjoy your sweet and "dangerous" high school life,
  and the everlasting memories that follow.
  By the way, I am . . . umm, sorry, I can't tell you my name yet.
  See you at Moulin Academy!!
  =*=*=*=*=*=*=*=*=
  Love Academy
  How to play:
  This is a dating stimulation game (Otome game) you can experience on your
  smart phone.
  The storyline will develop according to your choices in the game.
  Make your boyfriend fall for you and have your dream date by choosing
  the suitable options.
  Besides the story itself, there are also many images of those
  sweet and "dangerous" scenes!
  =*=*=*=*=*=*=*=*=
  Love Academy
  Main Characters:
  Togo Gen
  Goal: Composer
  Genius yet grumpy. Doesn't have many friends because he frequently
  travels between Japan and other parts of the world. Extremely affluent
  son of a distinguished family. Radiates a cold-hearted vibe.
  Yota Ameda
  Student council president
  Goal: Swimming ace
  Seeks perfection. Sadistic, spiteful, morally bad, and has a dual
  personality. A demon student body president. Good at sports, but
  loves art and literature. Persistent, hates weak people, adventurous,
  yet mysterious.
  Haku Shirato
  Goal: Singer
  Stray cat. Rarely reveals his true self. Good sense of style and is
  currently a part-time model. Loves sweet things. He is good at
  reading people's mind and is therefore good at charming the ladies.
  But what is he hiding beneath his mild outer personality?
  Takumi Jyogasaki
  Goal: Doctor
  He is kind, cheerful, and loves animals, and so he is very
  good at taking care of others.
  He is very skillful with his hands. He protects his girlfriend like a
  prince in shining armor, and gives her his love like the shining rays
  of the sun. He does this because . . .
  . . . plus many other interesting side characters!
  =*=*=*=*=*=*=*=*=
  Love Academy
  Application Information:
  The game is free!
  You are free to move through the stages of the story, but your energy level (KOYON) will decrease as you advance from stage to stage.
  You can replenish the same amount of KOYON as you have used by 4 o'clock in the morning (up to 20 KOYON).
  Note: You can also buy KOYON at the shop. If you buy KOYON, you'll get an extra 10 KOYON on top of the preexisting KOYON you have the next day when you automatically replenish again.
  *****************************
  *****More Stories await you!*****
  Right now, Koyonplete apps have novels in the categories of school life, first love, office love, YAOI , forbidden love, idols, romance, suspense, history, comedy, Cinderella, Ikémen, Royal,illicit, Forged Wedding, Princess, Scandal, gossip, Seduced, triangle, forbidden, etc. More stories will be added each month! Check them out when you can!
  ■ Recommended if you… ■
  ・You love romance movies, dramas, manga, anime, comic or novels.
  ・You love romance games, otome games, girl games, or simulation apps.
  ・You love beautiful illustrations or CGs.
  4 aizraujoši stāsti 1 app!
  Kas būs jūsu izvēle?
  [ATJAUNOŠANA SALE]
  Izcilas un talantīgi studenti no visas pasaules, ir
  sapulcējās pie Moulin Academy High School, privāts
  institūcija. Kāpēc šo parasta meitene apmeklē akadēmiju?
  Zem uguņošanu pie maskēties puses, negaidīts romantisks
  sastapšanās notiek.
  Tas viss seko pēkšņs un sweeeeeet priekšlikumu
  saskaņā zied ķiršu koki!
  Viņa bija pusdienas uz jumta kopā ar burvīgo zēnu.
  Nu, princese, baudīt savu salds un "bīstamu" augstas skolas dzīvi,
  un mūžīgo atmiņas, kas jāievēro.
  Starp citu, es esmu. . . Umm, sorry, es nevaru pateikt savu vārdu vēl.
  Tiekamies Moulin akadēmijā !!
   = * = * = * = * = * = * = * = * =
  Mīlestība akadēmija
  Kā spēlēt:
  Tas ir iepazīšanās stimulācija spēle (Otome spēle), jūs varat piedzīvot uz jūsu
  smart phone.
  Sižets attīstīsies atbilstoši Jūsu izvēli spēlē.
  Padariet jūsu draugs kritums par jums un jūsu sapņu datumu, izvēloties
  piemērotām iespējas.
  Bez stāsta pati par sevi, tur ir arī daudz attēlu no tiem
  saldie un "bīstams" ainas!
   = * = * = * = * = * = * = * = * =
  Mīlestība akadēmija
  Galvenie Vāroņi:
  Togo Gen
  Mērķis: Komponists
  Ģēnijs vēl kašķīgs. Nav daudz draugu, jo viņš bieži
  ceļo starp Japānu un citām pasaules daļām. Ārkārtīgi pārtikušo
  dēls atšķirt ģimeni. Izstaro bezjūtīgs sajūtas.
  Yota Ameda
  Studentu padomes priekšsēdētāja
  Mērķis: Peldēšana ace
  Paredzēta pilnību. Sadistisko, spītīgs, morāli slikti, un ir divējāda
  personība. Dēmons studentu organizācijas prezidents. Labi sportā, bet
  mīl mākslu un literatūru. Noturīgi, ienīst vājas cilvēkus, piedzīvojumu,
  vēl noslēpumains.
  Haku Shirato
  Mērķis: Singer
  Klaiņojošu kaķu. Reti atklāj savu patieso sevi. Laba stila izjūta un ir
  Pašlaik nepilna laika modelis. Loves salds lietas. Viņš ir labi
  lasot cilvēku prātu, un tāpēc labi burvīgajām dāmām.
  Bet to, kas ir viņš slēpjas zem viņa vieglas ārējā personību?
  Takumi Jyogasaki
  Mērķis: Doctor
  Viņš ir laipns, jautrs, un mīl dzīvniekus, un tāpēc viņš ir ļoti
  labi rūpēties par citiem.
  Viņš ir ļoti izveicīgs ar rokām. Viņš aizsargā savu draudzeni, piemēram
  princis spīdošs bruņas, un dod viņai savu mīlestību, piemēram, spīdošs stariem
  no saules. Viņš dara tāpēc, ka. . .
  . . . kā arī daudzas citas interesantas sānu zīmes!
  = * = * = * = * = * = * = * = * =
  Mīlestība akadēmija
  Application informācija:
  Spēle ir bezmaksas!
  Jūs esat brīvi pārvietoties pa posmiem stāsts, bet jūsu enerģijas līmenis (KOYON) samazināsies, kā jūs iepriekš no posma uz posmu.
  Jūs varat papildināt pašu summu KOYON kā esat lietojis par 4 no rīta (līdz 20 KOYON).
  Piezīme: Jūs varat arī iegādāties KOYON pie veikala. Ja jūs pērkat KOYON, jūs saņemsiet papildus 10 KOYON virsū preexisting KOYON jums ir nākamajā dienā, kad jūs automātiski papildināt vēlreiz.
  *****************************
  ***** Vairāk Stāsti Jūs gaida! *****
  Tieši tagad, Koyonplete progr ir romānus, kas no skolas dzīves, pirmo mīlestību, biroja mīlestību, yaoi, aizliegta mīlestība, elkiem, romantika, neziņa, vēsturi, komēdija kategorijām, Pelnrušķīte, Ikémen, Royal, nelikumīga, Kalti Kāzu, Princess, Scandal, tenkas, Seduced, trijstūris, aizliegts, utt Vairāk stāsti tiks pievienoti katru mēnesi! Pārbaudiet tos, kad jūs varat!
  ■ Ieteicams, ja jums ... ■
  · Jums patīk romance filmas, uzvedumi, manga, anime, komikss vai romānus.
  · Jums patīk romance spēles, Otome spēles, meitene spēles, vai modelēšanas progr.
  · Jums patīk skaistas ilustrācijas vai CGS.
  下载
 3. 进了厕所发现没有纸

  3630人安装 18.52MB
  一款解谜游戏
  下载
 4. 多肉理财

  3525人安装 5.22MB
  源码汇,像亿万富翁一样投资,拥有专属私人理财顾问。 【品牌升级】 1.活动升级 邀请活动上线,跟你的小伙伴赚取更多收益。 2.产品升级 新手产品上线,让您的投资享受更高收益。 【公司介绍】 上海景源金融信息服务有限公司独立运营的第三方金融信息服务平台,位于上海陆家嘴,是一家以金融创新和资产风控见长的金融科技企业,由源泉汇理财富资产管理有限公司发起并设立,依托源泉汇理的资产识别能力及稳健 的财富管理能力,通过与专业金融机构的合作,甄选优质高收益产品,面向投资人提供多样化综合理财产品组合,安全有保障,帮助更多人达到稳健的财富保值与增值。 【值得托付】 1.资金安全 同卡进出,与平台自有资金完全分离,合规透明,拒绝资金池。 2.专业安心 团队来自ATM(阿里、腾讯、蚂蚁金服)、花旗银行、新加坡大华银行、陆金所、天天基金、PayPal等知名平台。同时,聘用国内知名的律师事务所作为常年法律顾问,提供强大的法律支持监管平台产品,确保合法合规。 3.严格风控 资产由专业金融机构严格筛选、保障资产安全可靠;多重风控手段,为投资者筑起多重安全防线。 4.公开透明 平台产品项目信息详实披露,交易对手、资金保障、控制流程等一览无余。 【安全保障】 1资产保障 产品资产“零风险” 合规资产:所有项目均由第三方律所出具真实合法的法律意见书 无本质性风险:所有项目均由足额抵质押物或保险合同提供风险保障 无系统性风险:所有项目为单一项目,无资金期限错配 无流动性风险:所有项目为优质一手资产,到期确保回款 2 法律保障 引入第三方律师事务所全程法律监管并开展深度合作, 3 数据保障: 阿里云数据保障,确保数据安全 【问题反馈】 对于产品如有任何疑问和建议,请联系我们: 电话:4008200699 官网:www.51vest.com
  下载
 5. 女子日历

  3480人安装 8.19MB
  本应用程序可管理妳的行程与健康状态! 女子日历无论是行程管理,生理期(月经)・容易怀孕的排卵日(安全避孕日)预测或是专对女性之多功能的日历应用程序。 体重的管理,减重等让女性使用时满意的便利功能,我们完全免费提供。 记录月经周期或基础体温、可以管理容易怀孕日・安全日的管理,所以完美的对策怀孕和避孕! 还有,生理痛、减重、体重、女性贺尔蒙的平衡等女性的烦恼、并有助于美容和健康的专栏与心理诊断测试! ------------------------------------------------------ ▼重要声明▼ ◇请注意,更改时区时已登录的女子日历的数据,将在妳切换回原来的时区时数据可能无法正确的显示。 ◇保存在应用进程版本1.72的数据,若在版本1.71读取数据时,数据可能会损坏。 【女子日历的机能】 ------------------------------------------------------ ①日历 妳可以一目了然的检查本月的行程与生理期(月经)。 重要的约会・纪念日・美甲・美容院的预约等,只要妳点击活动图标,*不会忘记喔! ②预测生理期输入的生理期(月经)来计算生理周期,日历将会显示下一次预定的生理预定日与排卵预定日的图标。若要怀孕・避孕・危险日等这个功能是非常便利的。 ③健康提醒配合生理周期显示关于“健康状况”与“心理状况”的建议,每天表示不同的解说、令人担忧的容易怀孕排卵日(避孕安全日)都能天天掌握。敏感度・危险度用指数来表示,容易怀孕排卵日(避孕安全日)或精神状态等,包含现在自己的身体状态都会表示。特别是不注意的话女性贺尔蒙的平衡就会简单的崩坏等,健康状态若不好好管理的话,“月经好几个月都没来”,“没有排卵了”的状况都可能发生。女性贺尔蒙的平衡若崩坏,常常都没有自觉,可能会影响美容与健康。好好地利用本机能喔。 ④备忘录从购物清单,工作待办事项到每天的日记都可以!可自由的填写备忘录。 ⑤保存照片可以保存照片在每天的日历。配合使用日记与备忘录即使是视觉记忆,也可留下回忆。 ⑥锁定功能在启动应用程序时,输入四位数的数字键可以锁定。 ⑦月经闹铃生理(月经)日与排卵日(避孕安全日)的3天前,会有通知闹铃。(月经周期的时间为11时/我们将会在排卵日前三天告知。) ⑧基础体温,体重记录和图表化能从日历中记录每天的基础体温和体重。记录的基础体温和重量可已图表形式来做确认。记录基础体温可以把握妳的女性贺尔蒙分泌是否正常。而且,体重的纪录可以方便妳减重。理解妳的基础体温后,方便妳管理体重与减重。图表可已图像保存在SD卡中,可以传送至邮件与印刷喔!------------------------------------------------------简单的纪录生理(月经)日后,生理预定日,排卵预定日,怀孕可能日(安全日/避孕安全日)等,将用荻野方式来做通知。活用日历・健康提醒机能的话,女子日历将从今天开始把妳的预定与健康好好的管理,每天都是美好的!------------------------------------------------------【女子日历的特征】■要点:日历和日记功能与普通的日历和日记不同的地方是,会刊载有关于那一天的身体状态会给予建议。生理痛‧女性贺尔蒙分泌的混乱‧生理前的不安感也都会给予建议。女性的变化将与健康状况与精神状态与生理周期(女性贺尔蒙)有关,无法自觉的身体微妙变化,女子日历会提醒妳。可以填写每日行程的日历机能,也会每日给予健康提醒的机能,以及每天的日记都可以记录下来的便利应用程序喔! ■图表机能不仅是基础体温,体重也可已图表来阅览,对于在减重的人也非常便利喔!像写日记一样每天记录体重,一边看图表一边激励自己减重喔! ■英文‧中文(繁体字‧简体字)对应以终端的设置为基准,会变换应用程序的言语的设置。(但是,一部分的机能非对应) 【推荐这样的用户】‧用日历与日记来记录行程和健康状态和减重的用户。‧配合生理周期来把握可能怀孕期间的用户。‧对于怀孕和排卵,减重有烦恼的用户。‧在找寻管理美容和健康,减重的便利日历与日历的用户。 针对女性的应用程序「女子日历」以日记的方式记录基础体温,生理周期,体重,诊断妳的健康的管理机能。对于生理痛和女性贺尔蒙分泌有烦恼的女性或想知道关于美容与健康情报之满载机能!请与医院的诊断一起使用!不只是身体的烦恼它也可以有趣的利用心理测试来诊断你的心情喔!利用「女子日历」的日历行程来轻松的管理妳的身体状态,健康,美容吧! 以上描述中存在违反广告法的内容,自动用*代替
  下载
 6. 大出产王国

  3120人安装 11.1MB
  大出产王国是一款日系像素风格的休闲养成游戏 游戏中,玩家将化身国王,为了让自己的国家壮大起来,不停地搭讪其他国家的异性,然后结婚生子,结婚生子循环,一步一步使得人口壮大,建立一个强大的王国。 整个剧情看上去有点讽刺幽默的感觉,游戏性还是不错的,不妨试试看
  下载
 7. 男朋友,死亡中

  3060人安装 43.08MB
  GOODROID 旗下的恋爱放置育成游戏推出了第二弹《男朋友,死亡中》(カレシ、死んでます。)玩家要通过照顾幽灵来开启收集他的不同形态。 再也不会有比男朋友更喜欢的人了,可是……男朋友他……已经死了。玩家不顾双亲反对搬家上京,在新家中却出现了一个男性幽灵!? 玩家要帮助幽灵成佛,于是两人奇妙的同居生活就开始了。本作追加了更改玩家姓名的功能,另外玩家会收到幽灵的来信,游戏中有幽灵图鉴和灵能力生物图鉴可供收集。喜欢乙女游戏和放置游戏的玩家不要错过这部作品了!
  下载
 8. 缭乱三国演义

  2340人安装 8.28MB
  一款角色扮演RPG游戏
  下载
 9. 汇率。所有的货币

  2160人安装 1.84MB
  你在国外旅游或购物吗?你往往一种货币转换为另一种?此应用程序是给你的。基地包含100个以上的货币,并有一个方便的计算器将帮助你很容易地计算出商品的价格在世界上的任何货币。该应用程序可以离线工作,在线模式只需要更新货币。如果你不想把钱花在昂贵的漫游,你可以离线兑换货币,但不要忘了更新这些价格。 优点: - 可以改变的速度手册。 - 优先选择货币,将永远是在顶部的能力。 - 货币汇率自上一次更新。 - 保存的*后一个货币对的交流与一键式的方向转变。 外汇汇率重新计算后自动选择的基础货币。 目录中包含的货币,在国际外汇市场的参与,并包含区域货币率。货币的完整列表: 安哥拉宽扎,阿根廷比索,澳元,巴哈马美元,巴林第纳尔,巴巴多斯元,百慕达美元,柬埔寨瑞尔,文莱元,巴西雷亚尔,加元,佛得角埃斯库多,开曼群岛元,中部非洲金融共同体法郎,智利的比索,中国元,哥伦比亚比索,捷克共和国克朗,丹麦克郎,多米尼加共和国比索东加勒比元,​​埃及镑,欧元斐济元,圭亚那元,港币,匈牙利福林,印度卢比,印尼盾,伊朗里亚尔,以色列新谢克尔牙买加,美元,日元,哈萨克斯坦坚戈,林女士肯尼亚,科威特第纳尔,澳门元,马来西亚林吉特,墨西哥比索,摩洛哥迪拉姆,莫桑比克梅蒂卡尔,荷属安的列斯盾,新西兰元,挪威克郎,阿曼里亚尔,巴基斯坦卢比,巴拿马的巴尔博亚,秘鲁索尔菲律宾比索,波兰兹罗提,俄罗斯卢布卡塔尔里亚尔罗马尼亚新雷,圣多美与普林西比多布拉,沙特阿拉伯里亚尔,塞尔维亚第纳尔,新加坡元,南非兰特,韩国韩元,瑞典克朗,瑞士法郎,叙利亚镑,新台币,泰铢,特里尼达和多巴哥元,土耳其里拉,乌克兰赫夫纳阿拉伯联合酋长国迪拉姆,英镑,美元强势博利瓦,委内瑞拉,越南东,西非洲金融共同体法郎,也门里亚尔。 数一数你的钱很容易! 以上描述中存在违反广告法的内容,自动用*代替
  下载
 10. 亮剑 火烧首尔城镇

  2115人安装 53.21MB
  一款角色扮演游戏
  下载
 11. 丧尸狩猎者

  2025人安装 55.25MB
  【游戏需要联网;初始化需要下载小型数据包!】 玩过《魔物狩猎者》吗
  下载
 12. 东方プロジェクトゲーム东方実况动画(东方Project)

  1905人安装 46.88KB
  东方Project东方プロジェクトのゲーム実况の动画を最新&人気顺に表示し
  再生する无料アプリです。
  【アプリ使用方法】
  アプリをダウンロードし起动すると最新&人気顺に东方Project东方プロジェクトの
  ゲーム実况动画が一覧で出来てますので再生したいサムネイルをクリックする
  と再生が始まります。
  【関连キーワード】
  东方Project东方プロジェクト,映像动画,曲,歌,动画,OP,ED,主题歌,エンディングテーマ,人気歌手,洋楽
  MADアニメ・同人志・ZUN,东方Project,同人志,同人ゲーム,同人音楽
  【主人公】
  博丽 霊梦 / Hakurei Reimu はくれいれいむ
  雾雨 魔理沙 / Kirisame Marisa きりさめまりさ
  【东方红魔郷】
  ルーミア / Rumia
  チルノ / Cirno
  红 美铃 / Hong Meirin
  パチュリー・ノーレッジ / Patchouli Knowledge
  十六夜 咲夜 / Izayoi Sakuya
  レミリア・スカーレット/ Remilia Scarlet
  フランドール・スカーレット/ Flandre Scarlet
  妖々梦
  レティ・ホワイトロック/ Letty Whiterock
  橙 / Chen
  アリス・マーガトロイド/ Alice Margatroid
  リリーホワイト / Lily White
  ルナサ・プリズムリバー / Lunasa Prismriver
  メルラン・プリズムリバー / Marlin Prismriver
  リリカ・プリズムリバー / Lyrica Prismriver
  魂魄 妖梦 / Konpaku Youmu
  西行寺 幽々子 / Saigyouji Yuyuko
  八云 蓝 / Yakumo Ran
  八云 紫 / Yakumo Yukari
  【东方永夜抄】
  リグル・ナイトバグ / Wriggle Nightbug
  ミスティア・ローレライ/ Mystia Lorelei
  上白沢 慧音 / Kamishirasawa Keine
  因幡 てゐ / Inaba Tewi
  铃仙・优昙华院・イナバ / Reisen Udongein Inaba
  八意 永琳 / Yagokoro Eirin
  蓬莱山 辉夜 / Houraisan Kaguya
  藤原 妹红 / Huziwara no Mokou
  【东方萃梦想】
  伊吹 萃香 / Ibuki Suika
  【东方花映冢】
  射命丸 文 / Syameimaru Aya
  メディスン・メランコリー / Medicine Melancholy
  风见 幽香 / Kazami Yuka
  小野冢 小町 / Onoduka Komachi
  四季映姫・ヤマザナドゥ / Shikieiki Yamaxanadu
  【东方风神录】
  秋 静叶 / Aki Sizuha
  秋 穣子 / Aki Minoriko
  键山 雏 / Kagiyama Hina
  河城 にとり / Kawasiro Nitori
  犬走 椛 / Inubashiri Momizi
  东风谷 早苗 / Kotiya Sanae
  八坂 神奈子 / Yasaka Kanako
  泄矢 诹访子 / Moriya Suwako
  香霖堂
  森近 霖之助 / Morichika Rinnosuke
  【东方三月精】
  サニーミルク / Sunny Milk
  ルナチャイルド / Lunar Child
  スターサファイア / Star Saphire
  【东方儚月抄】
  レイセン / Reisen
  绵月 豊姫 / Watatsuki no Toyohime
  绵月 依姫 / Watatsuki no Yorihime
  【东方茨歌仙】
  茨 华仙(茨木 华扇) / Ibara Kasen(Ibaraki Kasen)
  【东方音楽CD】
  宇佐见 莲子 / Usami Renko
  マエリベリー・ハーン
  【东方求闻史纪】
  稗田 阿求 / Hieda no Akyu
  大妖精
  小悪魔
  朱鹭子
  【东方绯想天】
  永江 衣玖 / Nagae Iku
  比那名居 天子 / Hinanawi Tenshi
  【东方地霊殿】
  キスメ / Kisume
  黒谷 ヤマメ / Kurodani Yamame
  水桥 パルスィ / Mizuhashi Parsee
  星熊 勇仪 / Hoshiguma Yugi
  古明地 さとり / Komeiji Satori
  火焔猫 燐 / Kaenbyou Rin
  霊乌路 空 / Reiuzi Utsuho
  古明地 こいし / Komeiji Koishi
  【星莲船】
  ナズーリン / Nazrin
  多々良 小伞 / Tatara Kogasa
  云居 一轮 / Kumoi Ichirin
  云山 / Unzan
  村纱 水蜜 / Captain Murasa Minamitsu
  寅丸 星 / Toramaru Syou
  圣 白莲 / Hijiri Byakuren
  封獣 ぬえ / Houjuu Nue
  ダブルスポイラー
  姫海棠 はたて / Himekaidou Hatate
  【神霊庙】
  幽谷 响子 / Kasodani Kyouko
  宫古 芳香 / Miyako Yoshika
  霍 青娥 / Kaku Seiga
  苏我 屠自古 / Soga no Toziko
  物部 布都 / Mononobe no Futo
  豊聡耳 神子 / Toyosatomimi no Miko
  二ッ岩 マミゾウ / Hutatsuiwa Mamizou
  コメント栏
  【灵异伝】
  博丽 灵梦 / Reimu Hakurei
  阴阳玉
  SinGyoku
  魅魔 / Mima
  Kikuri
  Konngara
  YuugenMagan
  Elis
  Sariel
  【封魔录】
  玄爷 / Genjii
  里香 / Rika
  明罗 / Meira
  3面ボス
  雾雨 魔理沙 / Marisa Kirisame
  【梦时空】
  エレン / Ellen
  ソクラテス
  小兎姫 / Kotohime
  カナ・アナベラル / Kana Anaberal
  朝仓 理香子 / Asakura Rikako
  北白河 ちゆり / Kitashirakawa Chiyuri
  冈崎 梦美 / Okazaki Yumemi
  ミミちゃん
  る~こと
  ま○ち
  【幻想郷】
  オレンジ / Orange
  くるみ / Kurumi
  エリー / Elliy
  幽香 / Yuka
  梦月 / Mugetu
  幻月 / Gengetu
  【怪绮谈】
  サラ / Sara
  ルイズ / Luize
  アリス / Alice
  ユキ / Yuki
  マイ / Mai
  梦子 / Yumeko
  神绮 / Shinki
  下载
 13. 探索世界

  1695人安装 29.09MB
  记录走过每个角落
  下载
 14. 再生缘

  1500人安装 108.45MB
  “怕相思,已相思,轮到相思无处辞,眉间露一丝。”自古以来一个“情”字了锁住了多少少男少女的心。 游戏简介 前一世,我是你捡回的弃女 直到你离去我才知道,原来我在你心中早已有了一席之地 这一世,我失了前世的记忆.你却再次出现在我身边.. 你有着前世的记忆,你却有口难言 我与你..可否能再续前一世那未竟的缘分? 制作工具:橙光文字游戏制作工具 授权与发行:橙光游戏中心 作者:CWT 客服QQ:800066931 游戏交流群:139725857 欢迎登陆:http://www.66rpg.com 或者搜索:橙光游戏 更多科幻、爱情游戏尽在橙光游戏中心!使用橙光游戏制作工具,轻松成为下一个gamemake 原站玩家评论 “游戏写的非常精彩,尤其是夭夭和子玉,两人的前生相爱却不能在一起实在虐心,今世相遇,夭夭却不记前世之事,子玉却依旧一心一意。君生我未生,我生君已老,恨不生同时,日日与君好。每一句都意味深长呀!不禁让我泪流满面,紧接着子玉也失忆了,两人再次素不相识。天理何在呀!爱情的重蹈覆折让我已经深深陷进了里面,游戏已不是游戏,主人公已不是主人公而是我自己。到了我与这里面的人已成了一体似的。最后,特别感谢作者大人的倾情之作给个赞!!!!!!!!!!!!!!!!!”
  下载
 15. 壁咚

  1455人安装 52.71MB
  壁咚,史上最好玩最青春的(校园)人脸识别社交神器,壁咚提供了拍照+美图、视频+音效、热门+特效、吐槽+弹幕等最适合00后展示个性的舞台,这里有最有趣的内容专为00后打造的最丰富多彩的社交体验。玩壁咚,重体验,强交互,你最爱的感受都在这里: 热门浏览:狂拽炫酷吊炸天的惊喜震撼你,更有吐槽+弹幕轮番轰炸,想要什么都看得到! 最时尚的广场:热门话题,同人聚集,去广场看青春期如何疯狂! 交友原则:划动手指,一起找朋友,壁咚帮你挑选同人,拒绝叔叔&欧巴桑的骚扰。 高能滤镜:多款滤镜,让你颜值报表,满足你多变风格,po好图好有面子! 百变贴纸:超多个性贴纸,壁咚圈子发起斗图敢不敢,有胆你就来。 Show time: 你秀 我秀,人人都在秀!视频+美图, 海量贴图搭配出你的style。 趁现在青春还在,难道要等到18岁之后缅怀青春吗?青春应该是多面体,优秀的时候,我们最优秀;放松的时候,我们就是疯子。
  下载
 16. 咚咚城堡 DonDonCastle

  1425人安装 35.58MB
  《咚咚城堡 DonDonCastle 》是一款由日本开发商COSEN推出的像素风战略游戏。在游戏中,玩家需要编成属于自己的队伍,然后去攻占那些被怪物所占领的城堡。当然,队伍中的角色单位是可以追加和强化的,而不同角色单位拥有不同的特性和技能,玩家需要根据实际情况来配置队伍的阵容。
  下载