> 

Bérkalkulátor下载

Bérkalkulátor

Bérkalkulátor

无广告 隐私
487次下载 暂无 好评率 0人评论

Bérkalkulátor 截图

应用截图1 应用截图2 应用截图3 应用截图4
  • 应用截图1预览
  • 应用截图2预览
  • 应用截图3预览
  • 应用截图4预览
A Soft Consulting Hungary Zrt. által fejlesztett bérkalkulátorral könnyedén, naprakész, pontos információkat kaphat 2015. és 2016. évi nettó és bruttó béréről, munkáltatóját terhelő bérköltségeiről, személyi jövedelemadójának mértékéről. A kalkulátor kezel valamennyi 2016-tól érvénybelépő változást. A fejlesztés során figyelembe vettük az adójóváírásra, családi kedvezményre, nyugdíjjárulékra, adóelőlegre vonatkozó összes releváns jogszabályt. A hétköznapok megkönnyítése érdekében a változások függvényében mind a munkaadói mind pedig a munkavállalói oldalt érintő számításokat beépítettük kalkulátorunkba.
(berkalkulator, kalkulator, kalkulátor, ber, bér, bérszámfejtés, berszamfejtes, magyar)
的软咨询匈牙利ZRT。 általfejlesztettbérkalkulátorralkönnyedén,naprakész,奔涛információkatkaphat 2015年éS2016 EVI内托éSbruttóbéréről,munkáltatójátterhelőbérköltségeiről,személyijövedelemadójánakmértékéről。一个kalkulátorkezel valamennyi 2016 TOLérvénybelépőváltozást。一个fejlesztés索朗figyelembevettükAZadójóváírásra,családikedvezményre,nyugdíjjárulékra,adóelőlegrevonatkozóösszesrelevánsjogszabályt。一个hétköznapokmegkönnyítéseérdekében一个változásokfüggvényében介意munkaadói心中pedig一个munkavállalóioldaltérintőszámításokatbeépítettükkalkulátorunkba。
(berkalkulator,kalkulator,kalkulátor,误码率,误码率,bérszámfejtés,berszamfejtes,匈牙利)

更新内容

优化系统性能,体验更顺畅。

相关信息

大小
969.73KB
分类
新闻阅读 新闻资讯
更新
版本
 2013 1.0
要求
Android 2.0.0 以上

评论

暂无评论
游客身份评论 发表

打开豌豆荚,立即安装

Bérkalkulátor

豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚发现更多