> >

Chặn cuộc gọi (Blacklist)下载

Chặn cuộc gọi (Blacklist)

Chặn cuộc gọi (Blacklist)

3141 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Chặn cuộc gọi (Blacklist) 截图

Chặn cuộc gọi (Blacklist) Chặn cuộc gọi (Blacklist) Chặn cuộc gọi (Blacklist) Chặn cuộc gọi (Blacklist) Chặn cuộc gọi (Blacklist) Chặn cuộc gọi (Blacklist)

Chặn cuộc gọi (Blacklist) 描述

Chặn cuộc gọi là công cụ lọc cuộc gọi và tin nhắn cao cấp. Chỉ cần tạo một danh sách đen và yên tâm không bị người khác quấy rầy.
Ứng dụng này hoạt động dựa trên số điện thoại gọi đến (caller ID). Bạn có thể được tổ chức thành các danh sách đen, danh sách ngoại lệ và thay đổi lựa chọn chặn (cuộc gọi hoặc tin nhắn) cho từng số.
Kit Kat users: SMS Blocker khong hoat dong do Google thay doi o HDH
1. Cách chặn:
☆ Chặn cuộc gọi/tin nhắn/MMS cho danh sách đên (danh sách các số bị chặn)
☆Chặn cuộc gọi/tin nhắn/MMS từ vô danh (không có Caller Id), số không có trong danh bạ
☆Chặn cuộc gọi/tin nhắn bắt đầu với (0908xxxxx), kết thúc với (xxxx123) hoặc theo mẫu (090.*123)
☆ Danh sách ngoại lệ (số không bao giờ bị chặn)
☆ Lọc tin nhắn rác với từ khóa (ví dụ: sex) hoặc bắt đầu với, kết thúc với, theo mẫu.
2. Quản lý các danh sách và nhật ký cuộc gọi:
☆ Lựa chọn cho cuộc gọi đến:
- Tắt chuông
- Kết thúc cuộc gọi (có thể gởi đến hộp thư thoại)
- Tùy chọn “nhấc và hủy” (nhấc máy và tắt ngay sau đó, tránh để lại tin nhắn ở hộp thư thoại nhưng có thể bị trả tiền nếu bạn phải trả tiền cho cuộc gọi đến)
☆ Lựa chọn chặn nâng cao: chặn số chính xác, bắt đầu với, kết thúc với, có chứa, và biểu thức mẫu
☆ Lựa chọn kịch bản chặn (có thể lựa chọn từ ứng dụng hoặc Widget)
- Chặn số trong danh sách đen trừ danh sách ngoại lệ (mặc định)
- Chặn tấc cả các số trừ danh sách ngoại lệ (hữu dụng khi bạn đi nghỉ)
- Chặn tấ cả (hữu dụng khi bạn đang ngủ)
- Không chặn
- Tự động trả lời bằng tin nhắn cho cuộc gọi/tin nhắn bị chặn
☆ Chặn tin nhắn có hoặc không có các bản ghi
☆ Lựa chọn xóa thông báo cuộc gọi nhỡ của hệ thống
3. Thiết lập thông số
☆ Lập lịch để thay đổi kịch bản chặn
☆ Nhập số từ danh bạ, nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, hoặc số bất kỳ vào danh sách đen / danh sách ngoại lệ
☆ Dể dàng quản lý nhật ký cuộc gọi (gởi tin nhắn/gọi lại, tìm kiếm, xóa, khôi phục vào ứng dụng hệ thống,)
☆ Bật/tắc ghi/không ghi nhật ký cuộc gọi (PRO)
☆ Bảo vệ bằng mật khẩu (PRO)
☆Bật/tắc thông báo cuôc gọi bị chặn
☆ Sao lưu/khôi phục thông số đã thiết lập
4. Widget
☆ Thay đổi nhanh các chặn và những thông số hay dùng
☆ Giới hạn số tin nhắn tự động trả lời
5. Quản lý cuộc gọi đi và Hộp bí mật (tin nhắn và nhật ký cuộc gọi) modules
6. và hơn thế nữa:
☆ Tự động trả lời với mẫu định nghĩa trước
☆ Thay đổi theme cho widget
☆ Dấu ứng dụng (quay số để mở ứng dụng)
☆ 1-chạm để thêm số vừa gọi vào danh sách đen/ngoại lệ
Câu hỏi thường gặp
☆ Tại sao người gọi bị chuyển đến hộp thư thoại: Bạn bâc chế độ "Pick up then Hang up" lên để tránh trường hợp này
Lưu ý:
☆ LG Optimus One, LG C660, Samsung Epic: Vui lòng dùng chế độ "Use alternative block method" nếu không chặn được.
☆ Bạn có thể mua phiên bản Pro từ Google Play để dùng tấc cả các chức năng
呼叫限制呼叫过滤工具和先进的信息。只要创建一个黑名单,并保持安全与其他人打扰。
此应用程序适用于来电号码(来电显示)。您可以组织成黑名单,例外的列表,并更改为阻止选项(电话或邮件),每个号码。
奇巧的用户:短信拦截器禁用,因为在谷歌操作系统的变化
1阻塞:
☆块调用/文本/彩信的黑名单(阻止号码列表)
☆块调用/文本/来自匿名彩信(无来电显示),数字不是我的电话簿
☆块调用/消息开始(0908xxxxx),用(xxxx123)或形式(090 * 123)截至
☆例外列表(一些从来没有被阻止)
☆过滤垃圾邮件的关键字(如性别)或开始,结尾,根据表格。
2管理清单和通话记录:
☆为来电选项:
     - 静音
     - 结束通话(可发送到语音信箱)
     - 选项“升降机及消灭”(拿起电话,然后关掉,以免留下语音邮件消息,但可能要付出,如果你要来电)
☆高级选项区块:区块确切的数字,开始,结束于,包含和表达模式
☆选项来阻止脚本(可以从应用程序或控件中选择)
     - 在黑名单块编号,除非例外列表中(默认)
     - 阻止所有数字,除了狭义的例外列表(有用的,当你在休假)
     - 我的脚都(非常有用,当你在睡觉)
     - 不要阻塞
     - 呼叫/消息自动短信回复被截获
☆有或没有消息日志座
☆选项删除未接来电通知系统
3设置参数
☆时间表来改变脚本块
☆从您的通讯录,通话记录,短信,或任意数量的进口数量黑名单/例外列表
☆轻松管理通话记录(发送短信/打电话,查询,删除,恢复到应用系统)
☆开启/开关烧/烫伤没有通话记录(PRO)
☆密码保护(PRO)
☆启用/通知规则阻塞呼叫
☆备份/恢复设置参数
4小工具
☆快速变化的块和参数,或使用
极限☆自动回复消息
5传出呼叫和管理保密箱(信息和通话记录)模块
6及以后:
☆自动回复预先定义表单
☆改变控件的主题
☆标记的应用(打开拨号程序的应用程序)
☆1抽头加拨号码到黑名单/异常
常见问题
☆为什么来电发送到语音邮件:讨论“拿起然后挂断电话”,以避免这
注意:
☆LG的Optimus One,LG C660,三星史诗:请使用“使用替代块法”,如果不拦截。
☆您可以购买谷歌的Pro版本玩到脚的功能用途

Chặn cuộc gọi (Blacklist) 更新内容

- Fix crash when open settings

Chặn cuộc gọi (Blacklist) 历史版本

 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)

  Chặn cuộc gọi (Blacklist)

  版本:v4.91 高速下载
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)

  Chặn cuộc gọi (Blacklist)

  版本:v4.6 高速下载
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)

  Chặn cuộc gọi (Blacklist)

  版本:v4.5.1340 高速下载
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)

  Chặn cuộc gọi (Blacklist)

  版本:v4.4.337 高速下载
 • Chặn cuộc gọi (Blacklist)

  Chặn cuộc gọi (Blacklist)

  版本:2.98 高速下载

Chặn cuộc gọi (Blacklist) 使用技巧

Chặn cuộc gọi (Blacklist) 应用内最新内容

Chặn cuộc gọi (Blacklist) 信息

大小
4.27M
分类
系统工具
TAG
更新
版本
v4.91
要求
Android 2.3 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Chặn cuộc gọi (Blacklist)的人还下载

应用下载排行榜

 1. 微信 5.8 亿人安装 下载
 2. QQ 6.1 亿人安装 下载
 3. UC浏览器 2.5 亿人安装 下载
 4. 搜狗输入法 5.8 亿人安装 下载
 5. 阿里星球 9314 万人安装 下载
 6. QQ空间 4.3 亿人安装 下载
 7. 淘宝 5.3 亿人安装 下载
 8. 墨迹天气 8691 万人安装 下载
 9. 微博 2.3 亿人安装 下载
 10. 酷狗音乐 2.3 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端