>

Библия (Bulgarian Bible)下载

Библия (Bulgarian Bible)

Библия (Bulgarian Bible)

909 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Библия (Bulgarian Bible) 截图

Библия (Bulgarian Bible) Библия (Bulgarian Bible) Библия (Bulgarian Bible)

Библия (Bulgarian Bible) 描述

Текста на Библията на български език. Включени са преводите Верен и Православен. Има функция "Търсене".
Текста се разполага на SD картата, така че нямате нужда от Интернет връзка за да я използвате.
Нямаме възможност да тестваме програмата на много устройства. Ако имате някакви проблеми, моля пишете.
А ако Ви е полезна, моля гласувайте с 5 звезди :-)
ВАЖНО: При първо стартиране на програмата текста на Библията се разполага върху SD картата. Възможно е да нямате достатъчно място на SD картата и не целия текст ще бъде достъпен за четене.
ТекстанаБиблиятанабългарскиезик。 ВключенисапреводитеВе​​рениПравославен。 Имафункция的“Търсене”。
Текстасера​​зполаганаSDкартата,такачёняматенуждаотИнтернетвръзказадаяизползвате。
Нямамевъзможностдатествамепрограматанамногоустройства。 Акоиматенякаквипроблеми,моляпишете。
АакоВиеполезна,молягласувайтес5звезди:-)
ВАЖНО:припървостартираненапрограмататекстанаБиблиятасера​​зполагавърхуSDкартата。 ВъзможноеданяматедостатъчномястонаSDкартатаинецелияТекстщебъдедостъпензачетене。

Библия (Bulgarian Bible) 更新内容

версия 1.2
+ Оправен е проблема с "йероглифите" на новите устройства.
+ Подобрено търсене - не се прави разлика между големи и малки букви

Библия (Bulgarian Bible) 历史版本

Библия (Bulgarian Bible) 使用技巧

Библия (Bulgarian Bible) 应用内最新内容

Библия (Bulgarian Bible) 信息

大小
4.61M
TAG
更新
版本
1.2
要求
Android 1.6 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Библия (Bulgarian Bible)的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8820 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端