> >

Handelsbanken SE – Privat下载

Handelsbanken SE – Privat

Handelsbanken SE – Privat

143 人安装 暂无 好评率

Handelsbanken SE – Privat 截图

Handelsbanken SE – Privat Handelsbanken SE – Privat Handelsbanken SE – Privat Handelsbanken SE – Privat Handelsbanken SE – Privat Handelsbanken SE – Privat Handelsbanken SE – Privat Handelsbanken SE – Privat Handelsbanken SE – Privat Handelsbanken SE – Privat

Handelsbanken SE – Privat 描述

Med Handelsbanken Mobiltjänst kan du utföra dina vanligaste bankärenden direkt i mobilen.
Följande tjänster ingår:
- Se saldo och transaktioner
- Öppna konto
- Göra överföringar mellan egna konton och till andras konton
- Se och hantera stående överföringar
- Betala med skanning av OCR och belopp
- Godkänna e-faktura
- Se och hantera kommande betalningar
- Se kortinformation och transaktioner för ditt kort
- Aktivera kort
- Öppna och stänga kort för internetköp och för köp och uttag i utlandet
- Spärra kort
- Extrainbetalning till Platinum
- Se och hantera ditt fondsparande
- Se och hantera innehav i depå och Investeringssparkonto
- Ta del av Handelsbankens aktieanalyser och dagliga marknadskommentarer
- Se pensionssparande och kapitalförsäkringar
- Se låneinformation
- Villkorsändra bolån
- Ansöka om lån eller lånelöfte och göra lånekalkyl
- Ladda kontantkort till mobilen
- Se kontaktuppgifter till det kontor du tillhör
- Möjlighet att ansluta sig till Swish
Dessutom kan du:
- Söka kontor och Bankomater
- Ringa till Handelsbanken Direkt för personlig service
- Följa utvecklingen av fonder, aktier och olika index
- Se dagens boräntor
- Ta del av våra experters marknadssyn
- Se ekonominyheter från EFN (via webbläsaren)
För att logga in behöver du avtal om Telefontjänster. Avtalet tecknar du via Handelsbanken Internettjänst under menyvalet Internet, mobil och BankID. Du loggar in med en personlig kod eller med Mobilt BankID.
Behörighetskrav:
- Enhets- och apphistorik -
Används för att kontrollera om appen är aktiv för att visa meddelanden i rätt fönster och annars kunna logga ut användaren automatiskt
- Kontakter -
Används för att kunna välja ett telefonnummer i kontaktboken när ett kontantkort ska laddas.
- Plats -
Används för att kunna söka efter närmaste bankomat och kontor.
- Mobil -
Används för att det ska vara möjligt att göra direktuppringning från appen till support, kontor och kortspärr.
- Foton/media/filer -
Används för att kunna spara kartdata samt pdf-filer på enheten.
- Kamera -
Används för att kunna skanna pappersfaktura vid registrering av en betalning.
- Enhets-id och samtalsinformation -
Används som stöd för felhantering och felsökning.
- Övriga -
Visa nätverksanslutningar - Används för att kontrollera om enheten har nätverksåtkomst.
Fullständig nätverksåtkomst - Används för att appen ska kunna kommunicera med bankens system.
Styra vibration - Används för att förtydliga knapptryckningar i appen och vid skanning av pappersfaktura.
医学瑞典商业银行Mobiltjänst根杜utföra迪娜vanligastebankärendenDIREKT我mobilen。
Följandetjänsteringår:
- 硒saldo OCH transaktioner
- ÖppnaKONTO
- 山överföringarmellan EGNA konton OCH直到安德拉什konton
- 硒OCH hanteraståendeöverföringar
- Betala MED skanning AV OCR OCH belopp
- Godkänna电子faktura
- 硒OCH hantera kommande betalningar
- 硒kortinformation OCH transaktionerFÖRDITT地图
- Aktivera地图
- ÖppnaOCH STANGA地图FÖRinternetköpOCHFÖRKOP OCH uttag我utlandet
- Spärra地图
- Extrainbetalning到白金
- 硒OCH hantera DITT fondsparande
- 硒OCH hantera innehav我DEPA OCH Investeringssparkonto
- 钽德尔AV Handelsbankens aktieanalyser OCH dagliga marknadskommentarer
- 硒pensionssparande OCHkapitalförsäkringar
- 硒låneinformation
- Villkorsändra柏兰
- AnsökaOM LAN埃勒lånelöfteOCH山lånekalkyl
- Ladda kontantkort直到mobilen
- 硒kontaktuppgifter直到DET KONTOR杜tillhör
- MöjlighetATT ansluta SIG直到沙沙
Dessutom根杜:
- 创价KONTOR OCH Bankomater
- Ringa到瑞典商业银行DIREKTFÖRpersonlig服务
- Följautvecklingen AV小别胜新婚,aktier OCH olika指数
- 硒dagensboräntor
- 钽德尔AV翻experters marknadssyn
- 硒ekonominyheter起价EFN(通过webbläsaren)
对于ATT logga在behöver杜avtal OMTelefontjänster。 Avtalet通过下menyvalet互联网瑞典商业银行Internettjänst,美孚OCH BankID tecknar杜。杜loggar在MED EN personlig KOD埃勒配有Mobilt BankID。
Behörighetskrav:
- Enhets- OCH apphistorik -
AnvändsFÖRATT kontrollera OM澳鹏AR活跃FÖRATT签证meddelanden我RATTfönsterOCH annars kunna logga UTanvändarenautomatiskt
- Kontakter -
AnvändsFÖRATT kunnaväljaETT telefonnummer我kontaktboken NAR ETT kontantkort斯卡laddas。
- 划分报批 -
AnvändsFÖRATT kunna创价至关重大närmastebankomat OCH KONTOR。
- 美孚 -
AnvändsFÖRATT DET斯卡翻möjligtATT山direktuppringning起价澳鹏到支持,KONTOR OCHkortspärr。
- 北汽福田/媒体/文件管理器 -
AnvändsFÖRATT kunna spara kartdata SAMT PDF格式的文件管理器Påenheten。
- 佳美 -
AnvändsFÖRATT kunna skanna pappersfaktura VID registrering AV连接betalning。
- Enhets-ID OCH samtalsinformation -
Används索姆STODFÖRfelhantering OCHfelsökning。
- Övriga -
签证nätverksanslutningar - AnvändsFÖRATT kontrollera OM enheten哈日nätverksåtkomst。
Fullständignätverksåtkomst - AnvändsFÖRATT澳鹏斯卡kunna kommunicera MED bankens系统。
Styra振动 - AnvändsFÖRATTförtydligaknapptryckningar我澳鹏OCH VID skanning AV pappersfaktura。

Handelsbanken SE – Privat 更新内容

为您优化了体验细节。

Handelsbanken SE – Privat 历史版本

Handelsbanken SE – Privat 使用技巧

Handelsbanken SE – Privat 信息

大小
2.44MB
分类
系统工具 优化 文件管理
TAG
更新
版本
 5.3.1
要求
Android 2.3.2 以上
查看权限要求
来自

下载Handelsbanken SE – Privat的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1090.1万人安装 下载
  2. 微信 1228.9万人安装 下载
  3. 淘宝 5009.2万人安装 下载
  4. 爱奇艺 794.3万人安装 下载
  5. 腾讯视频 567.1万人安装 下载
  6. 快手 1014.2万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 675.2万人安装 下载
  8. 作业帮 559.3万人安装 下载
  9. UC浏览器 8098.5万人安装 下载
  10. 优酷 654.2万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端