> >

HAK下载

HAK
7250 人安装 0 人喜欢 0 人评论

HAK 截图

HAK HAK HAK HAK HAK HAK

HAK 描述

Sve informacije potrebne vozačima na jednom mjestu uvijek su pri ruci uz mobilnu aplikaciju Hrvatskog autokluba - HAK!
Hrvatski autoklub nacionalna je udruga vozača i vlasnika vozila, a sada niz korisnih informacija kojima raspolaže nudi i kroz mobilnu aplikaciju.
Aplikacija nudi pregled najpotrebnijih putnih informacija poput:
- trenutno stanje na cestama, graničnim prijelazima i trajektnom prometu
- informacije o ograničenjima i zabranama prometovanja na cestama
- prognozu prometa za sutra
- slike uživo s preko 150 kamera na najbitnijim cestovnim pravcima u RH
- pozicije policijskih radara
- aktualne cijene goriva
Stanje na cestama možete brzo i sažeto saznati i kroz TV emisiju Promet info, čije je zadnje izdanje moguće pogledati. Kroz aplikaciju moguće je pristupiti popisu autoklubova udruženih u HAK s osnovnim kontaktnim informacijama, kao i popisu partnera u sustavima "HAK preporučuje" i "Show your Card!" koji za članove HAK-a nude popuste na svoje proizvode i usluge. Vama za pomoć, popis autoklubova i partnera poredan je prema blizini od Vaše trenutne pozicije. Uz POMOĆ NA CESTI pozivom na jedinstveni besplatni broj 1987 omogućava da Kontaktnom centru HAK-a pošaljete svoju trenutnu GPS lokaciju te time omogućite brz pronalazak i pružanje kvalitetne usluge, ma gdje se nalazili! Omogućena je i na POMOĆ NA MORU, gdje aplikacija šalje SMS s Vašim koordinatama mreži pomoći i dostave na moru EmergenSea.
Osim navedenog, aktualna verzija sadrži i niz drugih funkcionalnosti:
- uslugu mParking za brzo i jednostavno plaćanje parkiranja SMS-om u gradovima u Hrvatskoj, obogaćeno nizom funkcionalnosti (automatska detekcija grada po GPS lokaciji korisnika, automatska detekcija parkirne zone u Zagrebu, podrška za više automobila, evidencija razdoblja naplate, evidencija o cijenama i trajanju parkirne karte, itd...)
- popis i prikaz na karti najbližih benzinskih postaja sedam najvećih naftnih kompanija u Hrvatskoj (preko 650 benzinskih postaja), navigacija do odabrane postaje
- sveobuhvatan popis interesnih točaka u Hrvatskoj - preko 14.000 interesnih točaka (POI) iz niza kategorija (autokampovi, autoškole, bankomati, bolnice, hosteli, hoteli, poštanski uredi i kovčežići, kiosci, ljekarne, nacionalni parkovi, parkovi prirode, poslovnice banaka, prodavaonice, stanice za tehnički pregled i dr.)
- pregled zauzeća pojedinih javnih garaža i parkirališta uživo
- prosječne cijene goriva u Europi iz 40-ak europskih zemalja
- Gdje mi je auto? - alat za pomoć pri pronalasku svog automobila parkiranog u nepoznatoj sredini, pješačka navigacija do automobila
- pregled cestarina na kompletnoj mreži autocesta u Hrvatskoj
- olakšano kontaktiranje HAK-a i važnih službi (brzo biranje hitnih brojeva)
- olakšano učlanjivanje u HAK
Preuzmite aplikaciju i istražite sve njezine mogućnosti!
Više informacija na http://www.hak.hr/smartphone
Vaš Hrvatski autoklub
SVE informacije potrebnevozačima适用jednom mjestu uvijek苏PRI品味UZ mobilnu aplikaciju Hrvatskog autokluba - HAK!
我的群autoklub nacionalna JE udrugavozača我vlasnika vozila,:一个萨达NIZ korisnih的informacija小岛raspolaženudi我kroz mobilnu aplikaciju。
Aplikacija nudi pregled najpotrebnijih putnih informacija poput:
- trenutno stanje,NA cestama,graničnimprijelazima我trajektnom prometu
- informacijeØograničenjima我zabranama prometovanja无cestama
- prognozu prometa ZA经
- slikeuživo小号preko 150 KAMERA NA najbitnijim cestovnim pravcimaüRH
- pozicije policijskih radara
- aktualne cijene goriva
Stanje NA cestamamožetebrzo我sažetosaznati我kroz电视emisiju利保信息,čijeJE zadnje izdanjemogućepogledati。考我popisu partneraüsustavima“HAKpreporučujeKroz aplikacijumogućeJE pristupiti popisu autoklubovaudruženihüHAK小号osnovnim kontaktnim informacijama,”我“显示你的卡!”曲ZAčlanoveHAK-:一个裸体popuste NA svoje proizvode我usluge。瓦马ZApomoć,popis autoklubova我partnera poredan JE纯爱blizini外径花瓶trenutne pozicije。乌斯POMOĆNA切斯蒂pozivom NA jedinstveni besplatni broj 1987年omogućava达Kontaktnom centru HAK-pošaljetesvoju trenutnu GPS lokaciju TE时间omogućiteBRZ pronalazak我pružanjekvalitetne usluge,马gdje本身nalazili! OmogućenaJE I NAPOMOĆNA MORU,SMS gdje aplikacijašalje小号Vašimkoordinatamamrežipomoći我dostave NA莫鲁EmergenSea。
 
奥西姆navedenog,aktualna verzijasadrži我NIZ drugih funkcionalnosti:
 
- uslugu mParking ZA brzo我jednostavnoplaćanjeparkiranja SMS-OMügradovima,üHrvatskoj,obogaćenonizom funkcionalnosti(automatska detekcija GRADA宝GPS lokaciji korisnika,automatska detekcija parkirne区域U Zagrebu,podrškaZA The详细信息automobila,evidencija razdoblja naplate,evidencijaØcijenama我trajanju parkirne KARTE,ITD)
- popis我prikaz NA库尔提najbližihbenzinskih postaja sedamnajvećihnaftnih kompanijaüHrvatskoj“(preko 650 benzinskih postaja),navigacija做odabrane postaje
- sveobuhvatan popis interesnihtočakaüHrvatskoj - 14.000 interesnihtočaka(POI preko):IZ Niza酒店kategorija(autokampovi,autoškole,bankomati,bolnice,hosteli,hoteli,poštanskiuredi我kovčežići,kiosci,ljekarne,nacionalni parkovi,parkovi prirode,poslovnice banaka,prodavaonice ZAtehnički,stanice pregled I DR)。
- pregledzauzećapojedinih javnihgaraža我parkiralištauživo
- prosječnecijene gorivaüEuropi IZ 40-AK europskih zemalja
在 - Gdje英里JE汽车吗? - 阿拉特咱pomoćPRI pronalasku svog automobila parkiranogünepoznatoj sredini,pješačkanavigacija DO automobila
- pregled cestarina NA kompletnojmrežiautocestaüHrvatskoj
- olakšanokontaktiranje HAK-一个我važnih的的službi(brzo biranje hitnih brojeva)
- olakšanoučlanjivanjeüHAK
Preuzmite aplikaciju我istražiteSVE njezinemogućnosti!
The详细信息informacija无http://www.hak.hr/smartphone
增值服务的群autoklub

HAK 更新内容

HAK 2.6.7:
*Weather info activated. Bug fixes.

HAK 历史版本

HAK 使用技巧

HAK 应用内最新内容

HAK 信息

大小
7.89M
分类
体育格斗
TAG
更新
版本
2.6.7
要求
Android 3.0.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载HAK的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.5 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9342 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.9 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8993 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端