> >

Kustväder - SSRS下载

Kustväder - SSRS

Kustväder - SSRS

1.2 万 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Kustväder - SSRS 截图

Kustväder - SSRS Kustväder - SSRS Kustväder - SSRS Kustväder - SSRS Kustväder - SSRS Kustväder - SSRS

Kustväder - SSRS 描述

OBS. Applikationen täcker bara svenska farvatten.
Den första väderappen som visar hur havet ser ut vid olika vindstyrkor och väderförhållanden. Detaljerad tvådygnsprognos, timme för timme, med vind, vågor, ström, vattentemperatur och lufttryck. Positioneringsfunktion som hjälper dig ange korrekt longitud och latitud om olyckan är framme och du behöver larma. Eller skicka ett sms med din position till en vän om du bara vill berätta vart du befinner dig.
Lokalt väder från Skagerack och Kattegatt till Norra Bottenhavet, och i Vänern och Vättern.
Sjösäkerheten ökar om Sjöräddningssällskapets kustväder används mycket och ofta. Därför kostar kustväder inget att ladda ner.
I kustväder finns också möjlighet att stödja Sjöräddningssällskapet genom att bli medlem eller ge en gåva. Hela verksamheten drivs ideellt, utan bidrag från staten. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som ställer upp dygnet runt, året om, utan någon lön.
Fakta om Sjöräddningssällskapets kustväder:
- Snabb överblick närmaste två dygnen
- Detaljerat kustväder, timme för timme
- Havsbilder vid olika väderförhållanden
- Enkla, tydliga symboler
- Vindhastighet
- Vindriktning
- Vädertyp
- Lufttemperatur
- Vattentemperatur
- Våghöjd
- Vågriktning
- Strömhastighet
- Strömriktning
- Lufttryck
OBS。 Applikationen钉枪巴瑞典语farvatten。
书房förstaväderappen索姆VISAR户珥havet辑UT VID olika vindstyrkor OCHväderförhållanden。 Detaljeradtvådygnsprognos,timmeFÖRtimme,MED VIND,vågor,斯特罗姆,vattentemperatur OCH lufttryck。 Positioneringsfunktion索姆hjälper挖昂热korrekt longitud OCH latitud OM olyckan AR FRAMME OCH杜behöverlarma。埃勒skicka ETT短信MED喧嚣的位置,直到连接面包车唵杜巴拉VILLberättaVART杜befin​​ner挖。
Lokalt维达弗兰Skagerack OCH Kattegatt直到NORRA Bottenhavet,OCH我维纳恩OCH韦特恩。
SjösäkerhetenökarOMSjöräddningssällskapetskustväderanvändsmycket OCH电讯管理局。 Därförkostarkustväderinget ATT LADDA NER。
我kustväder芬兰人ocksåmöjlighetATTstödjaSjöräddningssällskapetGENOM ATT BLI medlem埃勒GE EN加瓦。宫颈癌verksamheten drivs ideellt,猩猩bidrag弗兰史泰登。阿拉räddningsbåtar哈日frivilligbesättning索姆工作站控制UPP dygnet矮,ARET OM,猩猩纳言LON。
Fakta OMSjöräddningssällskapetskustväder:
- SnabböverblicknärmasteTVA dygnen
- Detaljeratkustväder,timmeFÖRtimme
- Havsbilder VID olikaväderförhållanden
- Enkla,tydliga symboler
- Vindhastighet
- Vindriktning
- Vädertyp
- Lufttemperatur
- Vattentemperatur
- Våghöjd
- Vågriktning
- Strömhastighet
- Strömriktning
- Lufttryck

Kustväder - SSRS 更新内容

此版本中的新功能:Positioneringsfunktion
Fler kustväderorter
Förtydligat vindriktning

Kustväder - SSRS 历史版本

Kustväder - SSRS 使用技巧

Kustväder - SSRS 应用内最新内容

Kustväder - SSRS 信息

大小
4.03M
分类
其它
TAG
更新
版本
1.6
要求
Android 1.6 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Kustväder - SSRS的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8820 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端