> >

Sinemada Bu Hafta - Sinemalar下载

Sinemada Bu Hafta - Sinemalar

Sinemada Bu Hafta - Sinemalar

81 人安装 暂无 好评率

Sinemada Bu Hafta - Sinemalar 截图

Sinemada Bu Hafta - Sinemalar Sinemada Bu Hafta - Sinemalar Sinemada Bu Hafta - Sinemalar Sinemada Bu Hafta - Sinemalar Sinemada Bu Hafta - Sinemalar Sinemada Bu Hafta - Sinemalar Sinemada Bu Hafta - Sinemalar Sinemada Bu Hafta - Sinemalar

Sinemada Bu Hafta - Sinemalar 描述

Reklamsız ve ücretsiz olarak sade ve hızlı tasarımı ile kolayca filmler hakkında bilgi alabilir seans saatlerini öğrenebilirsiniz.
Gösterimde (vizyonda) olan filmler hakkında bilgi veren ve seans bilgilerini gösteren bir uygulama.Türkiye'deki tüm şehirlerdeki sinemaları ve seans bilgilerini gösterir.
Özellikler:
-Bulunulan haftada gösterimde olan filmleri kısa bilgileriyle listeler.
-Listelenen filmler tıklandığında film hakkında ayrıntılı bilgiler gösterilir.
-Filmler hakkında yapılmış yorumlar gösterilir.
-Filmlerin gösterildiği sinema salonları ve seans bilgileri gösterilir.
-Sinema salonları iletişim bilgileriyle listelenir.
-Listelenen sinema salonları tıklandığında o sinema salonundaki gösterimdeki filmlerin seans bilgileri listelenir.Seans bilgisine tıklanınca film hakkında ayrıntılı bilgi gösterilir.
-Tüm Türkiye'deki şehirlerin sinema ve seans bilgilerine ulaşılabilir.
-IMDB oy sayısı ve linki
-Daha sonraki haftalarda gösterilecek olan filmler hakkında bilgiler
-Konuma göre sinemaları yakından uzağa göre sıralama özelliği
-Sinemaları haritada görme ve rotayı çizme özelliği
-Filmler hakkında yorum gönderme ve okuma
Uygulamaya eklenmesini istediğiniz özellikleri lütfen mail atınız ya da yorumlarda belirtiniz.Sinemalar seansları değiştirebilmektedir,bu sebeple gitmeden önce sinemayı aramanızı öneririz.
Reklamsız已经ücretsizolarak萨德已经hızlıtasarımıILE kolayca filmlerhakkında更多资料alabilir seans saatleriniöğrenebilirsiniz。
Gösterimde(vizyonda)OLAN filmlerhakkında更多资料veren已经seans bilgilerinigösteren井uygulama.Türkiye'dekiTUMşehirlerdekisinemaları已经seans bilgilerinigösterir。
Özellikler:
-Bulunulan haftadagösterimdeOLAN filmleri KISA bilgileriyle listeler。
-Listelenen filmlertıklandığında电影hakkındaayrıntılı信息客人gösterilir。
-Filmlerhakkındayapılmışyorumlargösterilir。
-FilmleringösterildiğiSINEMAsalonları已经seans信息酒店gösterilir。
-Sinemasalonlarıiletişimbilgileriyle listelenir。
-Listelenen SINEMAsalonlarıtıklandığındaØSINEMA salonundakigösterimdekifilmlerin seans信息酒店listelenir.Seans bilgisinetıklanınca电影hakkında更多资料gösterilir。
-TümTürkiye'dekişehirlerinSINEMA已经seans bilgilerineulaşılabilir。
-IMDB OY已经浏览量linki
-Daha sonraki haftalardagösterilecekOLAN filmlerhakkında信息客人
-Konuma戈尔sinemalarıyakındanuzağa戈尔sıralamaözelliği
-Sinemalarıharitadagörme已经rotayıçizmeözelliği
-Filmlerhakkındayorumgönderme已经大隈
Uygulamaya eklenmesiniistediğinizözelliklerilütfen邮件atınız雅大yorumlarda belirtiniz.Sinemalarseanslarıdeğiştirebilmektedir,BU sebeple gitmeden月前sinemayıaramanızıöneririz。

Sinemada Bu Hafta - Sinemalar 更新内容

Uygulama ikonu degistirildi.

Sinemada Bu Hafta - Sinemalar 历史版本

Sinemada Bu Hafta - Sinemalar 使用技巧

Sinemada Bu Hafta - Sinemalar 信息

大小
1.29MB
分类
旅游出行 住宿
TAG
更新
版本
 1.9.8
要求
Android 4.0.2 以上
来自

下载Sinemada Bu Hafta - Sinemalar的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1349.4万人安装 下载
  2. 微信 1531.1万人安装 下载
  3. 腾讯视频 666.7万人安装 下载
  4. 淘宝 5094.7万人安装 下载
  5. 爱奇艺 940.6万人安装 下载
  6. 作业帮 397.1万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 749.4万人安装 下载
  8. 优酷 812.8万人安装 下载
  9. 支付宝 691.2万人安装 下载
  10. 快手 1056.1万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端