> >

TVGO Canli Tv下载

TVGO Canli Tv

TVGO Canli Tv

5881 人安装 0 人喜欢 0 人评论

TVGO Canli Tv 截图

TVGO Canli Tv TVGO Canli Tv TVGO Canli Tv TVGO Canli Tv TVGO Canli Tv TVGO Canli Tv

TVGO Canli Tv 描述

Android sistemli cihazlardan canlı tv izlemenize yarayan bu uygulama ile 90 civarında türk televizyon kanalını izleyebilirsiniz. Tüm dünyada ilgi ile izlenen TvGo Canlı Tv uygulamasını 1 milyondan fazla insan tercih ediyor.
40'tan fazla Yabancı Ülke kanallarını izlemek isterseniz, Google Play aracılığıyla TVGOO Live TV adlı uygulamamızı indirebilirsiniz.
Kanal güncelleme işlemleri otomatik olarak yapılmaktadır. Yeni kanallar eklendiğinde veya bozuk bir link yenisi ile değiştirildiğinde sizin uygulamayı güncellemenize gerek kalmaz. Uygulamayı tekrar başlattığınızda içerikler güncellenmiş olur.
Uygulama flash desteği olmayan cihazlarda da çalışabilmektedir.
Çalışmayan kanallar olduğunda bize bildirmeniz yeterlidir.
Anahtar kelimeler: canli tv, canlı tv, tv izle, mobil tv, mobiltv, atv, kanald, star tv, show tv, fox tv, trt, kanal7, kanal 7, tv8, kanal a, sinema, sinema tv, sinema izle, tv2, e2, planet, flash tv, meltem tv, semerkand, mehtap, hilal,a9, stv, ırmak tv, irmak tv, tgrt, yumurcak, minika, cartoon network, a haber, ahaber, ntv, ntv spor, ntv spor hd, gs tv, habertürk, haber türk, kanal türk, kanaltürk, beyaz tv, bugün haber, euronews, istweb, ulusal kanal, fashion tv ve daha fazlası
İZİNLER HAKKINDA BİLGİ:
Uygulamayı cihazınıza yüklerken bazı izinlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu izinler, uygulamanın cihazınızın çeşitli donanımlarını kullanabilmek için gereklidir. Aşağıda bu izinlerin ne için gerekli oldukları açıklanmıştır.
TELEFON GÖRÜŞMELERİ İZNİ --> Genellikle sanıldığı gibi bu izin telefon görüşmelerinizi dinlemek veya izlemek için değil, TV izlerken telefonunuza çağrı geldiğinde, canlı yayın sesini kapatabilmek için gereklidir. Android işletim sistemi, gelen çağrı varmı yokmu şeklinde yazılıma dayalı bir kontrol için Telefon Görüşmeleri İzni adı altında tümünü kapsayan bir izin istemektedir. Bizim, telefon görüşmelerinizi kaydetmek/takip etmek/arayan numarayı almak/reklam SMS'i göndermek gibi durumlarla alakamız bulunmamaktadır. İçiniz rahat ederek bu izni kabul edebilirsiniz. Sadece gelen arama çağrısı varsa canlı yayını durdurabilmek için istenmektedir. Eğer bu izni almasaydık telefon çağrısını yanıtladığınızda arka planda TV sesleri sizi rahatsız edecekti.
KAYIT YERİ İZNİ --> Kanal logolarının SD kartınıza yüklenebilmesi, Favori kanallarınızın bir veritabanında saklanabilmesi için gereklidir.
AĞ İLETİŞİMİ İZNİ --> Canlı TV yayınları internet üzerinden alınmaktadır. Bunun için Wifi veya 3G internet bağlantısı gerekmektedir. Bu izin internet erişimi gerekli olduğu için alınmaktadır. Uygulama internet bağlantısı olmadan çalışmaz. Ağ durumunuzu denetlemek zorundayız.
Not: uygulamamızın tvyo veya tivibu ile bir bağlantısı bulunmamaktadır.
Android的sistemli cihazlardan CANLI:电视izlemenize yarayan不uygulama法兰西岛大区90civarında土耳其人televizyonkanalınıizleyebilirsiniz。慕尼黑dünyadailgi Ile izlenen TvGo岛CANLI电视uygulamasını,milyondan fazla insan tercih ediyor。
40'tan fazlaYabancıÜlkekanallarınıizlemek isterseniz,谷歌播放aracılığıylaTVGOO电视直播ADLIuygulamamızıindirebilirsiniz。
凯纳güncellemeişlemleri,otomatik olarakyapılmaktadır。耶尼kanallareklendiğindeveya bozuk井链接yenisi法兰西岛大区değiştirildiğindesizinuygulamayıgüncellemenizegerek kalmaz。的Uygulamayıtekrarbaşlattığınızdaiçeriklergüncellenmiş奥卢尔。
Uygulama闪存desteğiolmayan cihazlarda达çalışabilmektedir。
Çalışmayankanallarolduğunda,比才bildirmeniz yeterlidir。
ANAHTAR kelimeler,电视izle,CANLI电视CANLI电视,手机电视,mobiltv,沙滩车,kanald,星空卫视,显示电视,福克斯电视台,TRT,kanal7,KANAL 7,TV8,凯纳一个SINEMA,SINEMA电视,SINEMA izle, TV2,E2,行星,新月,mehtap闪电视,meltem电视,semerkand,A9,STV,厄尔马克电视,厄尔马克电视,tgrt,yumurcak,minika,卡通网络,哈伯,ahaber,NTV,NTV SPOR,NTV SPOR HD ,GS电视,habertürk,哈伯·蒂尔克,KANAL土耳其人,kanaltürk,beyaz电视,也是冠羽画眉,哈伯,欧洲新闻,istweb,ulusal KANAL,的时尚电视已经达哈fazlası
İZİNLERHAKKINDA比尔基:
Uygulamayıcihazınızayüklerken坝子izinlereihtiyaçduyulmaktadır。 ,卜izinler,uygulamanıncihazınızınçeşitlidonanımlarınıkullanabilmek ICIN gereklidir。 Aşağıda不izinlerin东北ICIN gerekliolduklarıaçıklanmıştır。
TELEFONGÖRÜŞMELERİİZNİ - > Genelliklesanıldığı吉比不izin TELEFONgörüşmelerinizidinlemek veya izlemek ICINdeğil,:电视izlerken telefonunuzaçağrıgeldiğinde,CANLI哑音sesini kapatabilmek ICIN gereklidir。是Android的işletimSISTEMI,gelençağrıvarmıyokmuşeklindeyazılıma大鸭梨井KONTROL ICIN TELEFONGörüşmeleriİzni阿迪:altındatümünükapsayan井izin istemektedir。 Bizim,TELEFONgörüşmelerinizikaydetmek / takip etmek / arayannumarayıalmak / reklam SMS'igöndermek吉比durumlarlaalakamızbulunmamaktadır。 İçinizRAHAT ederek不izni喀布尔edebilirsiniz。 Sadece gelen ..艾萨克Aramaçağrısıvarsa CANLIyayınıdurdurabilmek ICIN istenmektedir。埃格尔不iznialmasaydıkTELEFONçağrısınıyanıtladığınızda阿尔卡planda电视sesleri sizirahatsızedecekti。
KAYITYERİİZNİ - >凯纳logolarınınSDkartınızayüklenebilmesi,,沃kanallarınızın井veritabanındasaklanabilmesi ICIN gereklidir。
AG的İLETİŞİMİİZNİ - > CANLI电视yayınları,的互联网üzerindenalınmaktadır。布农族ICIN无线上网veya:3G上网bağlantısıgerekmektedir。不izin互联网erişimigerekliolduğuICINalınmaktadır。 Uygulama网络bağlantısıolmadançalışmaz。 AG durumunuzu denetlemekzorundayız。
不是ILE井uygulamamızıntvyo veya tivibubağlantısıbulunmamaktadır。

TVGO Canli Tv 更新内容

此版本中的新功能:Sürüm:ISTANBUL 3.2 --> HTC ve bazı cihazlarda yaşanan, geri tuşuna basınca kapanma problemi giderildi.
İzinlerle ilgili detaylı açıklamalar yapıldı. Açıklama metninden gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.
Sürüm:ISTANBUL 3.0 --> Kendi favori kanallarınızı oluşturabilme özelliği eklendi.
Favori kanalların sıralamasını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Güncellemelerden ve duyurulardan haberdar olabilme özelliği eklendi.

TVGO Canli Tv 历史版本

TVGO Canli Tv 使用技巧

TVGO Canli Tv 应用内最新内容

TVGO Canli Tv 信息

大小
519.98K
分类
体育格斗
TAG
更新
版本
ISTANBUL 3.2
要求
Android 1.6 以上
查看权限要求
来自
百度手机助手

下载TVGO Canli Tv的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9329 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8822 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端