> >

Sinemalar下载

Sinemalar

Sinemalar

1.1 万 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Sinemalar 截图

Sinemalar Sinemalar Sinemalar Sinemalar Sinemalar Sinemalar

Sinemalar 描述

Türkiye'nin lider sinema sitesi Sinemalar.com'un Android uygulaması yepyeni yüzüyle karşınızda!
Uygulamamızı kullanarak vizyondaki filmler hakkında ihtiyaç duyduğunuz her şeyi öğrenebilir, size en yakın sinema salonunda en uygun seansları bulabilirsiniz. Sadece güncel filmleri değil, veritabanımızdaki yüzbinlerce film ve sanatçıyla ilgili bilgi, fotoğraf ve yorumlara uygulamamız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Uygulamamızı cep telefonu ve diğer mobil cihazlarınıza indirin ve film izlemeden önce mutlaka bizi de kontrol edin!
Uygulama özellikleri:
- Türkiye'deki bütün sinema salonlarında oynamakta olan filmleri, oynadıkları salona göre listeleyebilir ve seans bilgilerini öğrenebilirsiniz. Sadece saatleri değil, filmin 3 boyutlu (3D), IMAX, Türkçe altyazılı veya Türkçe dublajlı olarak gösterildiği gibi ek bilgileri de alabilirsiniz.
- Sinema salonları sayfasında size yakınlığına göre sıralanan salonların ne kadar uzakta olduğunu, harita üzerindeki gerçek konumunu öğrenebilir, salonların adres ve telefon bilgilerini edinebilirsiniz.
- Film detay sayfalarımızda filmin gösterimde olduğu salon ve seansları öğrenebilir, oyuncu, yönetmen, tür gibi künye bilgilerine ulaşabilir, filmin özetini ve kullanıcı yorumlarını okuyabilir ve yine kullanıcılar tarafından verilen film puanını, afiş ve fotoğraflarını görebilirsiniz.
- Filmlerin fragmanlarını izleyebilirsiniz. Vizyon filmlerinin fragmanlarını Türkçe dublajlı veya Türkçe altyazılı olarak da bulabilirsiniz.
- Oyuncu sayfalarında sevdiğiniz oyunculara dair doğum tarihi, biyografi, oynadıkları önemli filmler gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.
- Arama özelliğiyle istediğiniz film, sanatçı ve sinema salonunu görüntüleyebilirsiniz.
Sinemalar Android uygulaması ve Sinemalar.com web sitesi, birer Noktacom Medya A.Ş. ürünüdür.
Türkiye'ninLIDER SINEMA sitesi Sinemalar.com'un的Andr​​oiduygulamasıyepyeniyüzüylekarşınızda!
Uygulamamızıkullanarak vizyondaki filmlerhakkındaihtiyaçduyduğunuz她协易öğrenebilir,大小连接亚肯SINEMA salonunda连接uygunseanslarıbulabilirsiniz。 Sadecegüncelfilmlerideğil,veritabanımızdakiyüzbinlerce电影已经sanatçıylailgili更多资料,照片由五个yorumlarauygulamamızaracılığıylaulaşabilirsiniz。
UygulamamızıCEP telefonu已经diğer美孚cihazlarınızaindirin已经影片izlemeden一旦mutlaka箅子德KONTROL EDIN!
Uygulamaözellikleri:
- Türkiye'dekibütünSINEMAsalonlarındaoynamakta olan filmleri,oynadıkları索罗那戈尔listeleyebilir已经seans bilgileriniöğrenebilirsiniz。 Sadece saatlerideğil,filmin 3 boyutlu(3D),IMAX,TürkçealtyazılıveyaTürkçedublajlıolarakgösterildiği吉比EK信息酒店德alabilirsiniz。
- 戏院salonlarısayfasında大小yakınlığına戈尔sıralanansalonlarınNE游客uzaktaolduğunu,HARITAüzerindekigerçekkonumunuöğrenebilir,salonlarınADRES已经电话bilgilerini edinebilirsiniz。
- 电影detaysayfalarımızdafilmingösterimdeolduğu沙龙已经seanslarıöğrenebilir,oyuncu,yönetmen,TUR吉比künyebilgilerineulaşabilir,filminözetini已经kullanıcıyorumlarınıokuyabilir已经吟哦kullanıcılartarafındanverilen电影puanını,AFIS已经fotoğraflarınıgörebilirsiniz。
- Filmlerinfragmanlarınıizleyebilirsiniz。 Vizyon filmlerininfragmanlarınıTürkçedublajlıveyaTürkçealtyazılıolarak达bulabilirsiniz。
- Oyuncusayfalarındasevdiğinizoyunculara DAIRdoğumtarihi,biyografi,oynadıkları的客人必须filmler吉比bilgilereulaşabilirsiniz。
- Aramaözelliğiyleistediğiniz膜,sanatçı已经SINEMA salonunugörüntüleyebilirsiniz。
Sinemalar的Andr​​oiduygulaması已经Sinemalar.com网络sitesi,birer Noktacom MedyaA.Ş. ürünüdür。

Sinemalar 历史版本

Sinemalar 使用技巧

Sinemalar 应用内最新内容

Sinemalar 信息

大小
7.95M
分类
其它
TAG
更新
版本
3.1.5
要求
Android 4.1 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Sinemalar的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.2 亿人安装 下载
  2. QQ 6.5 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.7 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.6 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9344 万人安装 下载
  6. QQ空间 5 亿人安装 下载
  7. 淘宝 6.1 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 9036 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.5 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端