> >

Rozvrh下载

Rozvrh
612 人安装 暂无 好评率 0 人评论

Rozvrh 截图

Rozvrh Rozvrh Rozvrh Rozvrh Rozvrh Rozvrh Rozvrh Rozvrh Rozvrh

Rozvrh 描述

Aplikace slouží studentům a učitelům VŠ (seznam univerzit viz níže) k zobrazení jejich rozvrhu a detailu jednotlivých předmětů.
Připojení k internetu je vyžadováno jen jednorázově, po zadání osobního čísla (ID nebo orion loginu pro učitele) jsou data rozvrhu stažena a následně zobrazena. Opětovné zobrazení již připojení k internetu nepotřebuje.
Aplikace Rozvrh umožňuje:
- zobrazení rozvrhu studentů podle osobního číslo nebo jména
- zobrazení rozvrhu pro učitele podle ID nebo orion loginu
- možnost uložit více rozvrhů a v nastavení mezi nimi přepínat
- zobrazení detailu předmětu kliknutím na předmět v rozvrhu
- možnost aktualizace a mazání rozvrhů
- zobrazní detailů o studentovi a učitelovi
- widget zobrazující následující rozvrhové akce
- přepínání rozvrhů pomocí gest > <
- možnost zaměnit rozvrhovou akci (pro studenty)
Podporované univerzity (s IS/STAG):
- Západočeská univerzita v Plzni
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Ostravská univerzita v Ostravě
- Slezská univerzita v Opavě
- Technická univerzita v Liberci (od 2.10.2013 pouze přes intranet!)
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
- Univerzita Palackého v Olomouci
- Univerzita Pardubice (pouze pro učitele, pro studenty zatím není možné)
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
PODPORA UNIVERZIT
Pokud se Vám rozvrh špatně zobrazuje, pošlete mi prosím mailem Vaše osobní číslo, univerzitu a případně i screenshot jak má rozvrh vypadat. Nemám přístup k prohlížení dat ze STAGu jiných univerzit, proto nemohu ladit rozvrhy tak snadno jako pro ZČU.
U rozvrhů univerzit, které mají více časových řad (JČU, UPOL, UPCE), je zobrazena vždy jen hlavní časová řada. Předměty z jiných časových řad budou zobrazeny špatně, proto si prosím zkontrolujte zobrazený rozvrh, zda odpovídá podle Portálu! Podpora více časových řád je větším zásahem do aplikace, proto bude přidána až v některé budoucí verzi.
Vzhledem k tomu, že studenti jsou identifikováni jen podle osobního čísla, nelze mít v aplikaci rozvrhy studentů se stejným osobním číslem, i když jsou z jiných univerzit. Předpokládám, že tato situace nenastane často, ale na úpravě aplikace se již pracuje.
ZÁMĚNA ROZVRHOVÉ AKCE
Delším kliknutím na rozvrhovou akci můžete vyvolat její záměnu za jinou akci stejného předmětu. Zobrazí se seznam akcí, kde můžete vybrat tu, kterou chcete mít v rozvrhu zobrazenou. Při aktualizaci rozvrhu budou akce zobrazenyopět tak, jak jsou uvedeny ve STAGu.
VYHLEDÁVÁNÍ PODLE JMÉNA
Na základě podnětu Úřadu na ochranu osobních údajů bylo nutné omezit přístup k rozvrhům studentů nepřihlášeným osobám. Z tohoto důvodu je vyhledávání podle jména a příjmení k dispozici, jen pokud jsou v nastavení zadány přihlašovací údaje. Vyhledávání podle osobního čísla zůstává, stejně tak všechny již stažené údaje.
© Primat.cz, Autor: Veronika Netrvalová. Původní aplikace vznikla ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni v roce 2012.
该应用程序提供大学的学生和教师(参见下文大学之列),以查看他们的时间表和个别科目的细节。
需要互联网连接只有一次,输入个人识别号码(ID猎户登录或教师)之后,数据被下载并随后被显示。重新显示互联网的需求。
Aplikace计划,您可以:
- 查看学生的时间安排由个人号码或姓名
- 查看日程安排教师ID或登录猎户座
- 能够保存多个计划和设置在它们之间进行切换
- 详细显示对象单击对象中的日程安排
- 更新和删除的时间表的可能性
- 关于学生和教师Zobrazní细节
- 小工具显示以下计划项目
- 用手势> - 改变日程事件(学生)的能力
支持大学(带IS / STAG):
- 西波希米亚大学比尔森
- 南波希米亚的大学在捷克采
- 俄斯特拉发大学
- 在奥帕瓦Silesian大学
- 利贝雷茨技术大学(从2013年2月10日,只有通过企业内部网!)
- 扬杰利斯塔Purkyně大学的拉贝河畔乌斯季
- 帕拉茨基大学奥洛穆茨
- 大学帕尔杜比采(仅教师,学生还没有可能)
- 托马斯巴塔大学兹林
支持的大学
如果计划不好的表现,请通过邮件发送给我你的个人号码,大学,可能是屏幕截图的时间表将是什么样子。我没有获得单一性别其他大学查看数据,这样我就可以调整时间表一样容易的UWB。
为调度大学具有多个时间序列(JCU,Upol通过可变,UPCE),它仅示出主要的时间序列。其他时间序列资料会显示错误,请检查显示时间表是在门户网站负责!支持多时间序列是更大的干预到应用程序,所以它会被添加在未来的版本。
考虑到学生的个人号码唯一标识,不能在学生相同的个人号码的时间表,即使是从其他大学。我想,这种情况不经常发生,但修改应用程序不再工作。
可互换计划项目
更长点击一个时间表的行动可能会导致混乱同一主题的另一事件。显示比赛时,你可以选择你想要的时间表查看的列表。当在雄鹿指定更新时间表将zobrazenyopět行动。
按姓名搜索
在Office的个人数据保护的措施是必要的,以限制访问学生的时间表,未经身份验证的人。出于这个原因,如果设置中指定的凭证按姓名搜索才可用。按个人号码搜索仍然存在​​,以及所有以前下载的数据。
©Primat.cz,作者:纯美Netrvalová。最初的应用是与西波希米亚2012年大学合作创建的。

Rozvrh 更新内容

1.5.2
- oprava rozvrhu pro OSU

Rozvrh 历史版本

Rozvrh 使用技巧

Rozvrh 信息

大小
3MB
分类
办公商务 办公软件
TAG
更新
版本
 1.5.2
要求
Android 2.3.2 以上
来自
来自豌豆荚

下载Rozvrh的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1501.5万人安装 下载
  2. 爱奇艺 1199.7万人安装 下载
  3. 微信 1333万人安装 下载
  4. 优酷 1008.5万人安装 下载
  5. 腾讯视频 854.9万人安装 下载
  6. 全民K歌 466.7万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 887.4万人安装 下载
  8. 快手 1196.1万人安装 下载
  9. 淘宝 4806.7万人安装 下载
  10. QQ音乐 193.2万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端