>

mBankar ProCredit Bank Srbija下载

mBankar ProCredit Bank Srbija

mBankar ProCredit Bank Srbija

5999 人安装 0 人喜欢 0 人评论

mBankar ProCredit Bank Srbija 截图

mBankar ProCredit Bank Srbija mBankar ProCredit Bank Srbija mBankar ProCredit Bank Srbija mBankar ProCredit Bank Srbija mBankar ProCredit Bank Srbija mBankar ProCredit Bank Srbija

mBankar ProCredit Bank Srbija 描述

Uz mBankar ProCredit banke vršite uplate i prenos sredstava, upravljajte svojim karticama i štednjom, konvertujte valute. Vaša banka na Vašem Android uređaju. ProCredit banka je među prvim bankama u Srbiji koje su svoju ponudu obogatile novom aplikacijom mBankar, sada i na Android uređajima, zahvaljujući kojoj svim korisnicima bankarske usluge postaju dostupne uvek i svuda.
mBankar Vam omogućava:
• Pristup računima i pregled trenutnog stanja
• Pregled prometa po računima
• Menjačke poslove – kupovinu i prodaju deviza i pregled kursne liste
• Plaćanje svih vrsta računa (kreiranje naloga za prenos, šablona, pregled izvršenih plaćanja)
• Detaljan pregled informacija o karticama, prometu i broju transakcija po karticama za određen period
• Različite vrste podešavanja aplikacije, promena PIN-a, fonta, jezika i slično
mBankar je:
• Jednostavan
• Siguran
• Nezavisan od mobilnog operatera
• Prilagođen za korišćenje na svim Android uređajima od verzije 1.5
• Osmišljen i prilagođen da zadovolji najveći broj Vaših potreba
Ukoliko niste već korisnik usluga elektronskog bankarstva ProCredit banke, za korišćenje mBankara preuzmite pristupnicu sa sajta ProCredit banke, popunite je i pošaljite poštom na
ProCredit banka
Milutina Milankovića 17, 11070 Novi Beograd
n/r Odeljenje za distributivne kanale
ili je predajte u najbližoj ekspozituri. Za dodatne informacije, kontaktirajte nas putem Info Centra, +381 11 2057 000 ili u ekspoziturama.
Vaša ProCredit banka.
乌斯mBankar职信浅滩vršiteuplate我prenos sredstava upravljajte svojim karticama我štednjom,konvertujte valute。瓦萨BANKA NAVašemAndroiduređaju的。职信BANKA JEmeđuprvim bankamaüSrbiji koje苏svoju ponudu obogatile novom aplikacijom mBankar沙达钠Androiduređajima的,zahvaljujućikojoj svim korisnicima关于Icecat bankarske服务postaju dostupne uvekísvuda。
 
mBankar VAMomogućava:
•Pristupračunima,,我pregled trenutnog stanja
•Pregled婆računimaPROMETA
•Menjačkeposlove - kupovinu我prodaju deviza我pregled的kursne LISTE
•Plaćanjesvih公司vrstaračuna(kreiranje naloga ZA prenosšablona,pregledizvršenihplaćanja)
•Detaljan pregled informacijaØkarticama prometuíbroju transakcija宝karticama ZAodređen期间
•Različitevrstepodešavanjaaplikacije,promena PIN-A,FONTA中,jezika我slično
 
济mBankar:
•Jednostavan
•Siguran
•Nezavisan OD mobilnog operatera
•PrilagođenZAkorišćenjeNA svim Androiduređajima的外径verzije 1.5
•Osmišljen我prilagođen达zadovoljinajvećibrojVašihpotreba
 
VEC korisnik Ukoliko niste usluga elektronskog bankarstva职信浅滩,ZAkorišćenjemBankara preuzmite pristupnicu SA sajta职信浅滩,popunite JE我pošaljitepoštom娜
职信BANKA的
MilutinaMilankovića17日,11070新贝尔格莱德
N / R Odeljenje ZA distributivne kanale
伊犁JE predajteünajbližojekspozituri。杂志dodatne informacije kontaktirajte NAS putem信息CENTRA,(伊犁üekspoziturama)+381 11 2057 000。
瓦萨职信BANKA。

mBankar ProCredit Bank Srbija 更新内容

Obavljanje internih transakcija između Vaših računa

mBankar ProCredit Bank Srbija 历史版本

mBankar ProCredit Bank Srbija 使用技巧

mBankar ProCredit Bank Srbija 应用内最新内容

mBankar ProCredit Bank Srbija 信息

大小
610.92K
TAG
更新
版本
1.1.40
要求
Android 1.5 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载mBankar ProCredit Bank Srbija的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.1 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.4 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9337 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.8 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.9 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8914 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端