>

Hafslund Nett下载

Hafslund Nett

Hafslund Nett

652 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Hafslund Nett 截图

Hafslund Nett Hafslund Nett Hafslund Nett Hafslund Nett Hafslund Nett Hafslund Nett

Hafslund Nett 描述

Måleravlesning
Med Hafslund Netts applikasjon kan du enkelt levere måleravlesning og få oversikt over ditt forbruk. Du kan også sette opp appen slik at den varsler deg når det er tid for avlesning.
Strømbrudd
Hvis du opplever strømbrudd, sjekk kartet for informasjon om registrerte strømbrudd. Vises ikke strømbrudd i kartet kan feilen ligge i din bolig. Ved hjelp av en veileder kan du få hjelp til å avdekke de vanligste feilkildene. Du finner også kontaktinformasjon til vår døgnbemannede driftssentral i applikasjonen.
Lommelykt
Applikasjonen inneholder en lommelykt som gjør det enklere for deg i et mørkt sikringsskap eller under et strømbrudd.
Funksjonene måleravlesning og forbruk i applikasjonen krever opprettelse av bruker. Har du allerede en bruker på Min side kan denne benyttes. For å opprette bruker trenger du ditt kundenummer og målernummer (dette finner du på din faktura eller i varsel om måleravlesning).
Hafslund er i startfasen med mobile applikasjoner og flere tjenester vil komme etter hvert. Har du innspill eller ønsker? Du kan enkelt sende oss dine innspill via applikasjonen.
Vi gjør oppmerksom på at bruk av lommelykten kan redusere batteritiden på enheten.
This application is intended for use by Hafslund Nett customers. The application is only available in Norwegian.
Continuous use of the flashlight will decrease the battery life on the device.
Forklaring til de ulike rettighetene i applikasjonen:
Plassering/Din posisjon - Benyttes utelukkende til å vise din posisjon i strømbruddkartet.
Nettverkskommunikasjon/-tilgang – Benyttes for å sjekke nettilgang og for å hente data om din bruker.
Lagring – Benyttes for å mellomlagre data som benyttes i applikasjonen.
Betal tjenester/Tjenester som koster penger - Fra ”Kontakt oss” siden kan en velge om en vil ringe fra applikasjonen. Ingen samtaler utføres uten ditt samtykke.
Maskinvarekontroller/Kamera – Benyttes for å aktivere blitzen til lommelykten.
Hindre enheten fra å gå over til sovemodus - Benyttes for å holde appen aktivt mens lommelykten er på. Hvis ikke slukkes lommelykten etter en liten stund.
Kjøre ved oppstart/bakgrunns tjeneste - Når en aktiverer varsling av måleravlesning, kjøres det en liten tjeneste i bakgrunnen som styrer varslinger. Denne bruker veldig lite ressurser og merkes ikke på ytelsen.
Nytt i versjon 1.4.0:
- Tilpasset applikasjon til tablets
- Lagt inn funksjon for bekreftelse av kundeinformasjon
- Generelle feilrettelser og forbedringer
Nytt i versjon 1.3.3:
- Generell feilrettelse og forbedringer
Nytt i versjon 1.3.2:
- Fikset feil som forårsaket at forbruksdata ikke ble vist riktig i grafen.
Nytt i versjon 1.3.1:
- Ny interaktiv graf
- Mindre feilrettinger og forbedringer
Nytt i versjon 1.3.0:
- Guide for hjelp ved strømbrudd. Hvis du opplever at strømmen går, kan du nå få en veiledning for å avdekke de vanligste feilene raskt og enkelt gjennom appen.
- Se anlegg i kartet.
- Utbedret varsling av måleravlesning
- Generelle forbedringer og feilrettelser.
Utviklet av Applics AS / Developed by Applics AS
抄表
随着Hafslund实价的应用程序,你可以很容易地提供抄表,并获得你的消费的概述。您还可以设置应用程序时通知您,是时候进行读取。
停电
如果遇到停电,查地图有关注册停运信息。不显示停电地图的麻烦可能在于你的财产。使用管理员可以帮助发现错误的最常见的来源。您还可以找到我们的日子载人业务的应用中心的联系方式。
手电筒
该应用程序包含一个手电筒,使你更容易在黑暗的熔断器或在停电期间。
功能抄表及消费应用程序需要创建用户。你是否已经对我的身边,用户可以通过此。要创建用户将需要您的客户编号和电表号(位于您的发票或抄表通知)。
Hafslund正处于起步阶段与移动应用程序和更多的服务会最终。你有建议或想要什么?您可以轻松地通过应用程序发送给我们您的反馈意见。
请注意,使用该手电筒可以缩短在设备上的电池寿命。
此应用程序旨在通过Hafslund实价客户使用。该应用程序是仅在挪威可用。
连续使用闪光灯光线会降低电池的使用寿命在设备上。
在应用程序的各种权利的说明:
配售/您现在的位置 - 专门用来显示停运地图的位置。
网络通讯/拨号接入 - 用于检查网络访问和检索有关你使用的数据。
存储 - 用于在应用程序中使用的缓存数据。
从“联系我们”页面可以选择,如果你想从应用程序调用 - 支付服务/服务的相关费用。没有对话未经您的同意下进行。
硬件控制/相机 - 用于激活闪光灯的闪光。
用于保持应用程序活动,而手电筒是 - 进入休眠模式,防止您的设备。如果不灭的火炬一小会儿。
在启动时运行/后台服务 - 当您激活抄表的通知,经营着一家小型服务在管理通知的背景。这将使用很少的资源,并没有标明性能。
新的版本1.4.0:
- 为平板电脑定制的应用程序
- 增加了功能验证客户信息
- 一般错误修复和改进
新的版本1.3.3:
- 整体纠错和改进
在新版本1.3.2:
- 导致消费数据修正错误未在图中正确显示。
在新版本1.3.1:
- 新的交互式图形
- 小错误修正和改进
在新版本1.3.0:
- 在停电期间向导的帮助。如果遇到停电,你现在可以得到一个指南通过应用程序快速,轻松地揭示常见的错误。
- 见度假区地图。
- 修正了抄表的通知
- 一般改进和bug修复。
通过APPLICS AS开发/开发由APPLICS AS

Hafslund Nett 更新内容

此版本中的新功能:Hafslund Nett gir deg nå muligheten for å se strømbrudd i nærheten av der du er. Nå kan du få informasjon om når strømbruddet oppstod og når det er forventet utbedret.
Vi oppfordrer alle til å rapportere inn feil eller mangler for at tjenesten skal bli best mulig.

Hafslund Nett 历史版本

Hafslund Nett 使用技巧

Hafslund Nett 应用内最新内容

Hafslund Nett 信息

大小
1.46M
TAG
更新
版本
1.1.0
要求
Android 2.1.x 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Hafslund Nett的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6 亿人安装 下载
  2. QQ 6.3 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.1 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9328 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.6 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.6 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8816 万人安装 下载
  9. 微博 2.3 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端