> >

eMPendium下载

eMPendium

eMPendium

608 人安装 暂无 好评率 0 人评论

eMPendium 截图

eMPendium eMPendium eMPendium eMPendium eMPendium eMPendium eMPendium eMPendium eMPendium eMPendium

eMPendium 描述

Aplikacja zawierająca moduły:
***Leki*** - bezpłatny, aktualizowany na bieżąco system informacji o lekach opracowany przez zespół redakcyjny Medycyny Praktycznej.
Baza leków dynamicznie zmienia swoją zawartość, codziennie aktualizowanych jest kilkadziesiąt rekordów (np. dostępność na rynku, ceny, opisy preparatów i substancji), a w dniach poprzedzających wprowadzenie nowych obwieszczeń Ministra Zdrowia zawierających wykazy leków refundowanych, nawet kilka tysięcy rekordów. Moduł Leki zawiera:
* ponad 1000 opisów substancji
* ponad 4000 opisów preparatów
* ponad 7500 pozycji z cenami preparatów (wśród nich wszystkie leki refundowane)
Z modułu mogą korzystać wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w portalu Medycyny Praktycznej (http://www.mp.pl). Od 12 czerwca 2012 r. bezpłatnie, w pełnym zakresie funkcjonalności.
***Podręcznik*** - bezpłatny przez 30 dni, zawierający elektroniczną wersję małego podręcznika Choroby Wewnętrzne pod redakcją Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego.
Z modułu mogą korzystać wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w portalu Medycyny Praktycznej (http://www.mp.pl), początkowo bezpłatnie, potem po wniesieniu opłat licencyjnych. Aktualne informacje o zasadach i kosztach licencjonowania znajdują się pod adresem: http://empendium.mp.pl
***Gabinet*** - bezpłatny, zawierający elektroniczną wersję:
* ICD-10 - Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja dziesiąta, Tom I (rozpoznania) oraz Tom III (indeks) opracowanej przez Fundację Zdrowia Publicznego z siedzibą w Krakowie, właściciela praw autorskich do polskiej wersji językowej.
* ICD-9 - Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9 PL wersja 5.15).
* eWUŚ - system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców.
Użytkowanie modułu Gabinet zawartego w aplikacji eMPendium w wersjach: 1.1.1 - 1.7.6 nie wymaga aktywacji z użyciem loginu i hasła oraz wnoszenia opłat licencyjnych.
***Wiadomości*** - bezpłatny, zawierający wybrane artykuły z serwisu kurier.mp.pl
Zmiany:
============
Wersje 1.1.1 - 1.2.2
dodano:
- możliwość przeniesienia danych na kartę pamięci
- opcje sortowania listy preparatów
- moduł Gabinet z bazą ICD-10
- moduł Podręcznik
- możliwość pobrania z serwera wszystkich rycin podręcznika i zapisania ich na karcie pamięci
Wersje 1.3.0 - 1.3.5
dodano:
- klasyfikację ICD-9 PL do modułu Gabinet
- obsługę gestów przy przechodzeniu do poprzedniego/następnego rozdziału podręcznika
poprawiono:
- problemy z przeniesieniem danych na kartę pamięci na urządzeniach z Androidem 2.1
- dostęp do preparatów o tej samej nazwie zawierających różne substancje (np. Convulex)
- działanie na urządzeniach z Androidem 4.0
- problemy z aktywacją na niektórych urządzeniach ze zmodyfikowaną wersją systemu Android
Wersje 1.4.0 - 1.4.1
dodano:
- filtrowanie listy preparatów
- zapamiętywanie wybranego sposobu sortowania
- uwagi, wyłączenia i włączenia w ICD-10
- nowszą wersję ICD-9
poprawiono:
- problemy z pobieraniem i pokazywaniem rycin przy braku pamięci
Wersje 1.5.0 - 1.5.8
dodano:
- wskazania z ChPL
- klasyfikację ATC i farmakoterapeutyczną
- banery reklamowe
- opcję justowania tekstu
- informację o dacie obowiązywania danych refundacyjnych (w oknie aktualizacji)
Wersje 1.7.0 - 1.7.8
dodano:
- możliwość korzystania z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ)
- historię użytkowania systemu eWUŚ
- archiwizację komunikatów systemu eWUŚ w standardowym formacie
- możliwość eksportu archiwalnych komunikatów systemu eWUŚ
Wersje 1.8.0 - 1.8.4
dodano:
- nowe indeksy w module Leki (GF, ATC, NH, NM)
- usprawniono mechanizm pobierania danych z bazy leków
- dostosowano interfejs i działanie modułu Leki na urządzeniach z dużymi ekranami (10 cal.)
- uaktualniono bazy ICD-9 i ICD-10
- dodano obsługę systemu eWUŚ w nowej wersji
Wersje 2.0.0 - 2.2.8
- dodano moduł Wiadomości
- poprawiono drobne błędy
该应用程序包括以下模块:
*** ***药物 - 免费的,最多最新通过实用医学杂志的编辑工作人员制定的药物信息系统。
基本药物动态地改变它的内容每天更新几十个记录(例如,在市场,价格,描述的准备和物质的可用性),并在未来的日子领导到引进新的公告卫生含有报销的药物,甚至几千条记录名单的部长。药物模块包括:
  *物质超过1000名
  *超过4000的描述准备
  *超过7500项,价格制剂(包括报销所有的药物)
与模块应该只用于在门户实用医学(http://www.mp.pl)的注册用户。 12日2012年6月免费,全方位的功能。
*** ***指南 - 免费试用30天,含电子版的小手册内科疾病,由安德鲁·Szczeklik和彼得Gajewski编辑。
与模块应该只在门户实用医学(http://www.mp.pl),最初是免费注册,然后经过支付专利费的用户。 http://empendium.mp.pl:有关条款和许可费用的最新信息可以在这里找到
内阁*** *** - 免费,含电子版:
  * ICD-10 - 疾病和国际统计分类有关健康问题的第十次修订,第I卷(诊断)和第三卷(指数)由设在克拉科夫,著作权所有者波兰语言版本的公共健康基金会开发。
  * ICD-9 - 医疗程序(ICD-9 EN版本5.15)的国际统计分类。
  *EWUŚ - 系统,以核实受益人的资格。
使用包含在版本1.1.1应用eMPendium模块柜 - 1.7.6不需要激活使用登录名和密码,并支付专利费。
*** ***新闻 - 免费的,其中包含从网站kurier.mp.pl所选文章
变化:
============
版本1.1.1 - 1.2.2
补充说:
- 将数据传输到一个存储卡的可能性
- 列表的排序选项准备
- 内阁模块对ICD-10的基
- 模块指南
- 从服务器的所有雕刻手动下载并保存到存储卡上的能力
版本1.3.0 - 1.3.5
补充说:
- ICD-9 EN模块内阁分类
- 切换到上一首/下一章节手动时的手势支持
修正:
- 与数据传输到存储卡上的设备与Android 2.1的问题
- 访问含有多种成分的名称相同的配方(如Convul​​ex)
- 与Android 4.0设备上的操作
- 在某些设备上激活问题与Android的修改版本
版本1.4.0 - 1.4.1
补充说:
- 过滤制剂的名单
- 纪念排序的选择的方法
- 注意,排斥和列入ICD-10
- 升级到ICD-9
 修正:
- 在收集的问题和雕刻显示了没有内存
版本1.5.0 - 1.5.8
补充说:
- 最高人民法院适应症
- ATC和ATC分类
- 横幅
- 选项文本两端对齐
- 对应用程序数据的偿还日期信息(在窗口中更新)
版本1.7.0 - 1.7.8
补充说:
- 能够使用一个电子系统来验证受益人的资格(eWUŚ)
- 使用该系统的历史eWUŚ
- 以标准化格式归档系统消息eWUŚ
- 导出归档系统信息的能力eWUŚ
Wersje 1.8.0 - 1.8.4
补充说:
- 在模块药物(GF,ATC,新罕布什尔州,新墨西哥州)新指标
- 改进的机构,用于从数据库中的药物中检索数据
- 适应界面和操作模块药与大屏幕设备(10英寸)。
- ICD-9和ICD-10的更新的数据库
- 增加支持新版本eWUŚ
版本2.0.0 - 2.2.8
- 增加了模块消息
- 修正了小错误

eMPendium 更新内容

2.9.0
- poprawa wyświetlania szczegółów preparatu dla tabletów
- poprawa zbyt wczesnej informacji o refundacji leków
2.8.6
- likwidacja blokady dostępu do leków w przypadku braku aktualnej bazy
- przebudowa nawigacji w podręczniku
2.8.0
- poprawa rycin w podręczniku
- poprawa przy wyszukiwaniu leków
- poprawione wyświetlanie niektórych substancji

eMPendium 历史版本

eMPendium 使用技巧

eMPendium 信息

大小
2.66MB
分类
系统工具 优化
TAG
更新
版本
 3.2.6
要求
Android 4.0.2 以上
来自
Medycyna Praktyczna

下载eMPendium的人还下载

应用下载排行榜

  1. QQ 1520.6万人安装 下载
  2. 微信 1410万人安装 下载
  3. 爱奇艺 1186.2万人安装 下载
  4. 优酷 1007万人安装 下载
  5. 腾讯视频 815.9万人安装 下载
  6. 全民K歌 467.1万人安装 下载
  7. 酷狗音乐 859.2万人安装 下载
  8. 快手 1186.7万人安装 下载
  9. 淘宝 4859.6万人安装 下载
  10. QQ音乐 191.9万人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端