>

Stanje na putevima下载

Stanje na putevima

Stanje na putevima

9707 人安装 0 人喜欢 0 人评论

Stanje na putevima 截图

Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima Stanje na putevima

Stanje na putevima 描述

***
Zbog problema sa serverom, dolazi do povremenih problema u radu. Molimo Vas za strpljenje!
***
Aplikacija "Stanje na putevima" nudi informacije koje pomažu vozačima u svakodnevnom životu.
Spisak policijskih kamera
- Beograd
- Novi sad
Stanje na putevima
- radovi
- zabrane
- zakrčenja
- zastoji
Kazne u saobraćaju
Osmatrač
Ukoliko imate bilo kakve sugestije ili ispravke, molimo vas, da nam javite kako bismo zajedno, ovaj servis, učinili još korisnijim.
Inicijalno je zamišljeno da se uz svaku kameru prikaže i slika same kamere, kako bi vozačima bilo lakše da je prepoznaju. Ukoliko želite, pošaljite nam slike kamera na koje "naletite".
Aplikacija Stanje na putevima je nastala kao čista potreba autora za ovakvom apllikacijom. Što se tiče pokrivenosti gradova, trenutno podržavamo Beograd i Novi Sad.
Prikazivanjem mesta na kojima se nalaze kamere za saobraćaj pomaže se regulisanju saobraćaja i poštovanju pravila. Svrha kamera nije kažnjavanje, već regulisanje saoraćaja!
tags: kamere, saobracajne kamere, police cameras, stanje na putevima,beograd, novi sad,
***
Zbog问题 - SA serverom,dolazi做povremenih问题 - ü拉杜。 Molimo输精管ZA strpljenje!
***
Aplikacija“Stanje呐putevima”nudi资讯kojepomažuvozačimaüsvakodnevnomživotu。
Spisak policijskih佳美
- 贝尔格莱德
- 诺维萨德
Stanje呐putevima
- radovi
- zabrane
- zakrčenja
- zastoji
Kazneüsaobraćaju
Osmatrač
Ukoliko imate比洛kakve sugestije伊犁ispravke,molimo输精管,达南javite KAKO bismo zajedno,ovaj SERVIS,učinili书korisnijim。
Inicijalno济zamišljeno达本身UZ svaku kameruprikaže我SLIKA相同kamere,KAKO双向vozačima比洛lakše达JE prepoznaju。 Ukolikoželite,pošaljite南slike佳美呐koje“naletite”。
Aplikacija Stanje呐putevima济nastala考čistapotreba autora ZA ovakvom apllikacijom。申通快递本身蒂斯pokrivenosti gradova,trenutnopodržavamo贝尔格莱德我诺维萨德。
Prikazivanjem MESTA呐小岛本身nalaze kamere咱saobraćajpomaže本身regulisanjusaobraćaja我poštovanjupravila。 Svrha佳美nijekažnjavanje,VEC regulisanjesaoraćaja!
标签:kamere,saobracajne kamere,警察相机,stanje呐putevima,贝尔格莱德,诺维萨德,

Stanje na putevima 更新内容

* ispravljene greske
* manje izmene na dizajnu

Stanje na putevima 历史版本

Stanje na putevima 使用技巧

Stanje na putevima 应用内最新内容

Stanje na putevima 信息

大小
1.49M
TAG
更新
版本
1.0
要求
Android 1.6 以上
查看权限要求
来自
Google Play

下载Stanje na putevima的人还下载

应用下载排行榜

  1. 微信 6.1 亿人安装 下载
  2. QQ 6.4 亿人安装 下载
  3. UC浏览器 2.6 亿人安装 下载
  4. 搜狗输入法 6.3 亿人安装 下载
  5. 阿里星球 9335 万人安装 下载
  6. QQ空间 4.7 亿人安装 下载
  7. 淘宝 5.8 亿人安装 下载
  8. 墨迹天气 8898 万人安装 下载
  9. 微博 2.4 亿人安装 下载
  10. 酷狗音乐 2.4 亿人安装 下载
豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚安卓客户端